Головна » Аспірантура та докторантура » Аспірантура, доктор філософії, PhD

Аспірантура, доктор філософії, PhD

Аспірантура здійснює підготовку здобувачів на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями:

025 «Музичне мистецтво», галузь знань 02 «Культура і мистецтво»;

034 «Культурологія», галузь знань 03 «Гуманітарні науки».

Нормативні документи

Протоколи засідання Науково-аналітичної ради щодо оновлення змісту ОНП

Розклад вступних іспитів

Міжнародне співробітництво

Показники активності здобувачів третього рівню вищої освіти у науково-творчих вітчизняних та міжнародних проектах, конференціях (025) 2022-2023 рр.

Показники активності здобувачів третього рівню вищої освіти у науково-творчих вітчизняних та міжнародних проектах, конференціях (034) 2022-2023 рр.

Показники активності здобувачів третього рівню вищої освіти у науково-творчих вітчизняних та міжнародних проектах (025) 2021-2022 рр.

Показники активності здобувачів третього рівню вищої освіти у науково-творчих вітчизняних та міжнародних проектах (034) 2021-2022 рр.

Інформація про міжнародну співпрацю здобувачів третього рівню вищої освіти (025)

Показники активності здобувачів третього рівню вищої освіти у науково-творчих вітчизняних та міжнародних проектах (025)

Інформація про міжнародну співпрацю здобувачів третього рівню вищої освіти (034)

Показники активності здобувачів третього рівню вищої освіти у науково-творчих вітчизняних та міжнародних проектах (034)

Навчальні програми

РПНД 025 Методологічні засади сучасного філософського знання: концепції, напрями,персоналії

РПНД 025 Естетичні парадигми сучасності

РПНД 025 Основна іноземна мова (англійська)

РПНД 025 Основна іноземна мова (німецька)

РПНД 025 Українська мова як іноземна

РПНД 025 Актуальні проблеми аналізу музичного твору (теорія, методологія, практика)

РПНД 025 Комунікативні компетентності науковця: психолого-педагогічний контекст

РПНД 025 Інноваційні тенденції в сучасному музикознавстві. Методологічні аспекти

РПНД 025 Інтерпретація музичного твору

РПНД 025 Комунікаційні технології в сучасній музичній культурі України

РПНД 025 Педагогічна практика

РПНД 025 Вагнер і вагнеріанство у світових мистецьких процесах

РПНД 025 Інноваційні аспекти музичного мислення (ХХ-ХХІ ст.)

РПНД 025 Українська музична спадщина: нові відкриття

РПНД 025 Філософія культури

РПНД 034 Методологічні засади сучасного філософського знання: концепції, напрями,персоналії

РПНД 034 Естетичні парадигми сучасності

РПНД 034 Основна іноземна мова (англійська)

РПНД 034 Основна іноземна мова (німецька)

РПНД 034 Українська мова як іноземна

РПНД 034 Філософія культури

РПНД 034 Комунікативні компетентності науковця: психолого-педагогічний контекст

РПНД 034 Педагогічна практика

РПНД 034 Культурологічна біографістика

РПНД 034 Комунікаційні технології в сучасній музичній культурі України

РПНД 034 Мистецтво медіакультури в світовому художньому просторі

РПНД 034 Вагнер і вагнеріанство у світових мистецьких процесах

РПНД 034 Інноваційні аспекти музичного мислення (ХХ-ХХІ ст.)

РПНД 034 Становлення особистості музиканта в умовах сучасного культуротворення

РПНД 034 Українська музична спадщина нові відкриття

В. Москаленко “Лекції з музичної інтерпретації” Навчальний посібник