АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024
Головна » Аспірантура та докторантура » Аспірантура, доктор філософії, PhD

Аспірантура, доктор філософії, PhD

Аспірантура здійснює підготовку здобувачів на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями:

025 «Музичне мистецтво», галузь знань 02 «Культура і мистецтво»;

034 «Культурологія», галузь знань 03 «Гуманітарні науки».

Нормативні документи

Протоколи засідання Науково-аналітичної ради щодо оновлення змісту ОНП

Розклад вступних іспитів

Міжнародне співробітництво

Показники активності здобувачів третього рівню вищої освіти у науково-творчих вітчизняних та міжнародних проектах, конференціях (025) 2022-2023 рр.

Показники активності здобувачів третього рівню вищої освіти у науково-творчих вітчизняних та міжнародних проектах, конференціях (034) 2022-2023 рр.

Показники активності здобувачів третього рівню вищої освіти у науково-творчих вітчизняних та міжнародних проектах (025) 2021-2022 рр.

Показники активності здобувачів третього рівню вищої освіти у науково-творчих вітчизняних та міжнародних проектах (034) 2021-2022 рр.

Інформація про міжнародну співпрацю здобувачів третього рівню вищої освіти (025)

Показники активності здобувачів третього рівню вищої освіти у науково-творчих вітчизняних та міжнародних проектах (025)

Інформація про міжнародну співпрацю здобувачів третього рівню вищої освіти (034)

Показники активності здобувачів третього рівню вищої освіти у науково-творчих вітчизняних та міжнародних проектах (034)

Індивідуальні плани (взірці)

Індивідуальний план з наукової роботи 025 Музичне мистецтво (доктор філософії) – 2023

Індивідуальний план з наукової роботи 034 Культурологія (доктор філософії) – 2023

Індивідуальний навчальний план 025 Музичне мистецтво (доктор філософії)- 2023

Індивідуальний навчальний план 034 Культурологія (доктор філософії) – 2023

Індивідуальний план – доктор філософії – пошукувачі (025 музичне мистецтво) _ 2022

Індивідуальний план – доктор філософії – пошукувачі (034 культурологія) _ 2022

Iндивiдуальний_план_-_доктор_фiлософiї_(025_музичне_мистецтво)_2022

Iндивiдуальний_план_-_доктор_фiлософiї_(034_культурологiя)_2022

Індивідуальний план здобувача наукового ступеня доктора філософії (025 музичне мистецтво) 2020

Індивідуальний план здобувача наукового ступеня доктора філософії (034 Культурологія) 2020

Індивідуальний план здобувача наукового ступеня доктора філософії (025 музичне мистецтво) 2019

Індивідуальний план здобувача наукового ступеня доктора філософії (034 культурологія) 2019

Путівник аспіранта

Путівник-аспіранта – порядок захисту дисертації у 2024 році

Заява на виготовлення академічної довідки

Заява для проведення попереднього захисту аспіранта

Перелік документів PHD

Заява про утворення разової ради – п.1

Публікації аспіранта (зразок) – п.3

Таблиця відомостей про членів разової ради (зразок) – п.9

Заява про згоду для опонентів (зразок) – п.12

Роз’ясненння щодо опублікування результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії)

Лист МОН Щодо публікації наукових статтей

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії/доктора мистецтва

Список науково-педагогічних працівників для утворення ради з розгляду та проведення разового захисту дисертації особи, яка здобуває ступінь доктора філософії

Рекомендації щодо створення облікового запису та коригування ідентифікатора ORCID

Силабуси

025 Комунікативні компетентності науковця психолого-педагогічний контекст ОК-1

025 Актуальні проблеми аналізу музичного твору (теорія, методологія, практика) ОК-2

025 Інноваційні тенденції в сучасному музикознавстві. Методологічні аспекти ОК-3

025 Методологічні засади сучасного філософського знання концепції, напрями, персоналії ОК-4

025 Естетичні парадигми сучасності ОК-5

025 Інтерпретація музичного твору ОК-7

025 Комунікаційні технології в сучасній музичній культурі України ОК-8

025 Педагогічна практика ОК-9

025 Англійська мова ОК-10

025 Німецька мова ОК-10

025 Філософія культури ВК-1

025 Вагнер і вагнеріанство у світових мистецьких процесах ВК-2

025 Мистецтво медіа як соціокультурний феномен сучасності ВК-4

034 Філософія культури ОК-1

034 Комунікативні компетентності науковця психолого-педагогічний контекст ОК-2

034 Мистецтво медіа як соціокультурний феномен сучаснсті ОК-3

034 Методологічні засади сучасного філософського знання школи, напрями, персоналії ОК-4

034 Естетичні парадигми сучасності ОК-5

034 Педагогічна практика ОК-7

034 Англійська мова ОК-8

034 Німецька мова ОК-8

034 Культурологічна біографістика ВК-1

034 Актуальні проблеми дискурсології ВК-2

034 Комунікаційні технології в сучасній музичній культурі України ВК-3

034 Вагнер і вагнеріанство у світових мистецьких процесах ВК-4

Навчальні програми

025 Комунікативні компетентності науковця психолого-педагогічний контекст ОК-1

025 Актуальні проблеми аналізу музичного твору (теорія, методологія, практика) ОК-2

025 Інноваційні тенденції в сучасному музикознавстві. Методологічні аспекти ОК-3

025 Методологічні засади сучасного філософського знання концепції, напрями, персоналії ОК-4

025 Естетичні парадигми сучасності ОК-5

025 Науково-дослідна підготовка аспіранта ОК-6

025 Інтерпретація музичного твору ОК-7

025 Комунікаційні технології в сучаній музичній культурі України ОК-8

025 Педагогічна практика ОК-9

025 Англійська мова ОК-10

025 Німецька мова ОК-10

025 Філософія культури ВК-1

025 Вагнер і вагнеріанство у світових мистецьких процесах ВК-2

025 Мистецтво медіа як соціокультурний феномен сучасності ВК-4

034 Філософія культури ОК-1

034 Комунікативні компетентності науковця психолого-педагогічний контекст ОК-2

034 Мистецтва медіа як соціокультурний феномен сучасності ОК-3

034 Методологічні засади сучасного філософського знання концепції, напрями, персоналії ОК-4

034 Естетичні парадигми сучасності ОК-5

034 Науково-дослідна підготовка аспіранта ОК-6

034 Педагогічна практика ОК-7

034 Англійська мова ОК-8

034 Німецька мова ОК-8

034 Культурологічна біографістика ВК-1

034 Актуальні проблеми дискурсології ВК-2

034 Комунікаційні технології в сучасній музичній культурі України ВК-3

034 Вагнер і вагнеріанство у світових мистецьких процесах ВК-4

В. Москаленко “Лекції з музичної інтерпретації” Навчальний посібник

Навчальні програми

РПНД 025 Методологічні засади сучасного філософського знання: концепції, напрями,персоналії

РПНД 025 Естетичні парадигми сучасності

РПНД 025 Основна іноземна мова (англійська)

РПНД 025 Основна іноземна мова (німецька)

РПНД 025 Українська мова як іноземна

РПНД 025 Актуальні проблеми аналізу музичного твору (теорія, методологія, практика)

РПНД 025 Комунікативні компетентності науковця: психолого-педагогічний контекст

РПНД 025 Інноваційні тенденції в сучасному музикознавстві. Методологічні аспекти

РПНД 025 Інтерпретація музичного твору

РПНД 025 Комунікаційні технології в сучасній музичній культурі України

РПНД 025 Педагогічна практика

РПНД 025 Вагнер і вагнеріанство у світових мистецьких процесах

РПНД 025 Інноваційні аспекти музичного мислення (ХХ-ХХІ ст.)

РПНД 025 Українська музична спадщина: нові відкриття

РПНД 025 Філософія культури

РПНД 034 Методологічні засади сучасного філософського знання: концепції, напрями,персоналії

РПНД 034 Естетичні парадигми сучасності

РПНД 034 Основна іноземна мова (англійська)

РПНД 034 Основна іноземна мова (німецька)

РПНД 034 Українська мова як іноземна

РПНД 034 Філософія культури

РПНД 034 Комунікативні компетентності науковця: психолого-педагогічний контекст

РПНД 034 Педагогічна практика

РПНД 034 Культурологічна біографістика

РПНД 034 Комунікаційні технології в сучасній музичній культурі України

РПНД 034 Мистецтво медіакультури в світовому художньому просторі

РПНД 034 Вагнер і вагнеріанство у світових мистецьких процесах

РПНД 034 Інноваційні аспекти музичного мислення (ХХ-ХХІ ст.)

РПНД 034 Становлення особистості музиканта в умовах сучасного культуротворення

РПНД 034 Українська музична спадщина нові відкриття