АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024
Головна » Освіта » Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Положення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У НМАУ ІМЕНІ П.І.ЧАЙКОВСЬКОГО, ТА НАДАННЯ ЇМ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ

Положення про організацію освітнього процесу для осіб, які зараховані на навчання впродовж навчального року

Положення про планування та облік часу концертмейстерського складу

Положення про дотримання академічної доброчесності

Положення про норми часу науково-педагогічних працівників

Положення про преміювання науково-педагогічних працівників

Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників

Положення про ректорський контроль рівня знань здобувачів вищої освіти

Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін

Положення про порядок оцінювання результатів освітньої діяльності у Національный музичній академії України імені П.І.Чайковського

Положення про апеляційну комісію Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського

Положення про стейкхолдерів Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського

Положення про академічну доброчесність, протидію корупції, сексуальним домаганням та дискримінації у Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського

Положення про студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти НМАУ імені П.І.Чайковського

Положення про комплексні контрольні роботи з навчальних дисциплін

Положення про неформальну освіту в системі забезпечення якості освіти НМАУ імені П.І. Чайковського

Положення про організацію пропускного режиму і правила поведінки відвідувачів у НМАУ імені П.І.Чайковського

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського

Положення про студентське самоврядування в Національній музичній академії України ім.П.І.Чайковського

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) у НМАУ

Положення про право на участь у програмах подвійних дипломів студентів

Положення про організацію самостійної роботи студентів національної музичної академії україни імені П.І.Чайковського

Положення про розроблення, затвердження та моніторинг освітніх програм у НМАУ імені П.І.Чайковського

Акредитаційні документи

Експертний висновок проведення чергової акредитаційної експертизи (Мистецтво)

Експертний висновок комісії з акредитаційної експертизи_(Мистецтво)

Експертний висновок проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми “Музична режисура”

Експертний висновок комісії з акредитаційної експертизи магістрів (Культурологія)

Експертний висновок комісії з акредитаційної експертизи бакалаврів (Культурологія)

Пояснювальна записка до навчального плану

Підстави для акредитації

Освітньо-наукова програма “Музична режисура”

Концепція діяльності НМАУ імені П.І.Чайковського

Витяг з рішення акредитаційної комісії

Висновок Держпродспоживслужби з приводу вимог санітарного законодавства

Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об`єкта №1134-4-1106

Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об`єкта №1134-4-1105

РІШЕННЯ НАЗЯВО – ОНП з підготовки доктора філософії 025 Музичне мистецтво

ВИСНОВОК ГЕР – ОНП з підготовки доктора філософії 025 Музичне мистецтво

ЗВІТ ЕКСПЕРТІВ НАЗЯВО – ОНП з підготовки доктора філософії 025 Музичне мистецтво

Рішення НАЗЯВО – ОТП з підготовки доктора мистецтва 026 Сценічне мистецтво

ВИСНОВОК ГЕР – ОТП з підготовки доктора мистецтва 025 Музичне мистецтво

ВИСНОВОК ГЕР – ОТП з підготовки доктора мистецтва 026 Сценічне мистецтво

ЗВІТ ЕКСПЕРТІВ НАЗЯВО – ОТП з підготовки доктора мистецтва 026 Сценічне мистецтво

Звіт ЕКСПЕРТІВ НАЗЯВО – ОТП зі підготовки доктора мистецтва 025 Музичне мистецтво

РІШЕННЯ НАЗЯВО – ОТП з підготовки доктора мистецтва 025 Музичне мистецтво