Кафедра хорового диригування

Кафедра хорового диригування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського має славетну історію. У витоках кафедри стояли такі могутні постаті відомих світових митців як Олександр Кошиць, Григорій Верьовка, Михайло Вериківський, Олександр Міньківський, Павло Муравський, Лев Венедиктов, Олег Тимошенко, Віктор Дженков, Михайло Кречко, Михайло Берденников, Галина Ткаченко, Елеонора Виноградова, Ніна Андрос-Королюк, Анатолій Лащенко, Анатолій Авдієвський, Віктор Петриченко.

Творчо-педагогічний колектив викладачів кафедри сьогодення зберігає кращі надбання і традиції досвіду минулого Академії, збагачує їх новими досягненнями, демонструє постійне зростання професійного рівня підготовки випускників, готуючи високоякісні кадри. Склад кафедри характерний оптимальним співвідношенням авторитетних майстрів диригентського мистецтва, фахівців наукової та виконавсько-педагогічної галузей.

На кафедрі в 2019 році працюють: Завідувач кафедри, Герой України, академік НАМУ, лауреат Національної премії України  імені Тараса Шевченка, народний артист України, професор Є.Г.Савчук; доктор філософії, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, професор М.О.Тимошенко М.О.; заслужений діяч мистецтв України, професор Д.В.Радик; народна артистка України, професор І.В.Шилова; заслужений діяч мистецтв України, доцент О.Л Тарасенко; народний артист України, доцент Ю.В.Курач; в. о. професора, заслужений працівник культури України, доцент Н.А.Величко; заслужений діяч мистецтв України, доцент А.Є.Савчук; в. о. професора, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.В.Пучко-Колесник; заслужена артистка України, кандидат мистецтвознавства, доцент Ткач Ю.С.,; заслужений діяч мистецтв України, в. о. доцента А.М.Ворошилов; заслужений артист України, в. о. доцента Р.В.Толмачов; заслужений артист України, в. о. доцента, П.П.Струць; в.о. доцента О.В.Заволгін; старший викладач Кравченко Д.Ю.; заслужена артистка України, кандидат мистецтвознавства, викладач Засадна О.В.; заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента Шейко А.О.; заслужена артистка України, викладач О.П.Нікітюк, старший викладач Роман Л. М.; старший викладач Неберекутіна-Семенова В. П., викладач Казанцева-Кабка О.А.; викладач Ткаченко О.О.; викладач Величко З.Ю.

Кафедра хорового диригування має в своєму складі професійну когорту концертмейстерів, які ведуть виконавсько-педагогічну діяльність із студентами. Серед найдосвідченіших майстрів – С.В.Комісарова, Т.П.Озерна, Н.Б.Вишневська, І.І.Німченко-Опришко, Є.В.Харченко, Т.В.Кузьменко, О.І.Касьян, З.В.Володарська, Л.В.Гордієнко, О.В.Ястремський.

Кафедра хорового диригування являє собою повний комплекс, здатний забезпечувати увесь багатогранний спектр навчальних завдань у справі підготовки висококваліфікованих діячів хорової культури України. Фахівці кафедри викладають дисципліни різного спрямування. Серед дисциплін загально-професійної підготовки бакалаврів: хоровий клас, диригування, читання хорових партитур, хорознавство та методика роботи з хором, історія хорової літератури та хорового мистецтва, методика викладання фахових дисциплін. До дисциплін професійної і практичної підготовки відносяться виконавська та педагогічна практика. Бакалаври мають дисципліни для вільного вибору студента: хоровий практикум, історія хорового мистецтва, методика дитячого хорового навчання та виховання, постановка голосу (сольний та ансамблевий спів).

Серед дисциплін фундаментальної підготовки магістрів, які забезпечують викладачі кафедри, є методологія наукових досліджень (індивідуально). До дисциплін загально-професійного циклу магістрів належать: підготовка магістерської виконавської програми (диригування), підготовка магістерської наукової роботи, хоровий клас, методика роботи з хором, методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ. Серед дисциплін професійної і практичної підготовки магістрів – виконавська практика, педагогічна практика, робота з хором. Магістри мають низку дисциплін для вільного вибору студента, які викладають педагоги інших кафедр.

Основою підготовки хорових диригентів є фундаментальна дисципліна «Хоровий клас». Студентський хор кафедри як творчий колектив перевершує своє навчальне призначення і є концертною професійною навчальною лабораторією найвищого рівня. Хор охоплює понад 100 студентів та асистентів-стажистів і є унікальним творчим колективом, своєрідним та єдиним в Україні серед навчальних закладів за кількістю хористів, професійною комплектацією студентських кадрів, високою якістю вокальної майстерності, інтелектуального рівня співаків та виконання різностильової концертної програми. Репертуар Студентського хору відрізняється складністю сучасної композиторської мови, жанровою різноманітністю, виконавська техніка та художня майстерність колективу виділяється різнобарвністю тембральної палітри.

Пріоритетним на кафедрі є курс на актуалізацію виконання кращих художніх зразків вітчизняної музики сучасних авторів. Твори українських композиторів стали переважною більшістю в репертуарі хору та запорукою національного і патріотичного виховання молоді. В програмі концертних виступів хору поєднуються жанри духовної музики, опери, хорової мініатюри та обробок народних пісень. Поруч із музикою українських композиторів в репертуарі є твори світової класики, виконуються циклічні і великі форми із симфонічним оркестром та органом.

На кафедрі впроваджена діяльність творчих хорових лабораторій – камерних складів Студентського хору, в яких майбутні диригенти мають змогу практично опановувати таємниці своєї професії на кожному курсі. В рамках дисципліни «Хоровий практикум» студенти самостійно працюють над творами з підготовкою до концертного виконання. Завдяки активному впровадженню в навчальний процес практичної роботи з хором відбувається розвиток майбутнього виконавсько-хорової справи: формується нова генерація талановитих диригентів, які спроможні працювати з високопрофесійним хоровим колективом та будуть цілком підготовлені для самостійної практичної діяльності.

Кафедра ініціювала нововведення, що покращує професійну підготовку бакалаврів з фаху: всебічне опрацювання твору а сарреІІа. Це – і наукова письмова теоретична робота (реферат), і практична робота з хором, і підготовка твору до концертного виконання, і диригування з хором в сценічних умовах.

Поряд з художньо-творчою діяльністю на кафедрі ведеться потужна робота з питань теоретичного та історичного осмислення музичного мистецтва. Зокрема, актуальними темами наукових магістерських робіт є дослідження діяльності видатних діячів вітчизняної хорової культури, українських культурологічних процесів та історичного розвитку хорових жанрів. Завдяки визначному науковому потенціалу (доктори і кандидати наук), кафедра забезпечує високий якісний рівень інтелектуальної підготовки кадрів.

Серед випускників кафедри хорового диригування – найвідоміші видатні діячі хорового мистецтва, диригенти, артисти, науковці, педагоги. Серед них: Леся Алєксєєва, Сергій Адаменко, Олександр Бондаренко, Ольга Бенч, Лариса Бухонська, Людмила Байда, Микола Гобдич, Галина Горбатенко, Алла Козир, Андрій Козачок, Олег Комісаров, Володимир Курач, Наталія Кречко, Тетяна Луценко, Анжела Масленнікова, Тетяна Місропова, Володимир Ніколенко, Наталія Нехотяєва, Богдан Пліш, Віктор Рудь, Галина Савчук, Маріанна Сабліна, Олександр Стадник, Галина Степанченко, Галина Трофімова, Володимир Шейко, Людмила Шумська, Леонід та Людмила Ятло та багато інших.

Діяльність кафедри під орудою Героя України, народного артиста України, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка, академіка НАМУ, професора Євгена Герасимовича Савчука та її викладацького складу може бути взірцем еталонного визначення для інших навчальних закладів. Рівень підготовки її випускників надає впевненості у збагаченні та розвитку майбутнього українського хорового академічного мистецтва.

Науково-педагогічний склад кафедри

САВЧУК Євген Герасимович

Завідувач кафедри
Професор, Герой України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Народний артист України

Необхідні для вступу сертифікати ЗНО

Українська мова та література

Історія України

025 музичне мистецтво

Контакти деканату

АДРЕСА м. Київ 01001,вул. Архiтектора Городецького 1-3/11
ТЕЛЕФОН, ФАКС (044) 279-32-73