Головна » Аспірантура та докторантура

Аспірантура та докторантура

Відділ аспірантури та докторантури є структурним підрозділом Академії, до його основних завдань і функцій входить:

 • планування, організація і контроль підготовки та атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, доктора мистецтва і доктора наук;
 • планування, організація і контроль підготовки та атестації асистентів-стажистів;
 • організація прийому до аспірантури, асистентури-стажування, творчої аспірантури та докторантури;
 • організаційне забезпечення прикріплення викладачів Академії до випускових кафедр для написання дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії;
 • надання консультацій громадянам України та інших держав з питань прийому на навчання до аспірантури, асистентури-стажування, творчої аспірантури та докторантури.
 • ПУТЯТИЦЬКА Ольга Вікторівна

  Завідувач відділу аспірантури та докторантури

  кандидат мистецтвознавства, доцент

  ДРОБИШ Анастасія Андріївна

  методист першої категорії

  ДРОБИШ Анна Андріївна

  методист першої категорії

  МАКСИМЕНКО Богдана Олексіївна

  інженер-програміст

  МИРОНЕНКО-МІХЕЙШИНА Ольга Юріївна

  методист

  Нормативні документи

  Закон України Про освіту

  Закон України Про вищу освіту

  Закон України Про забезпечення функціонування української мови як державної

  Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

  Постанова КМУ від 6 березня 2019 р. № 167 Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

  Постанова КМУ від 24 жовтня 2018 р. № 865 Про затвердження Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні

  Постанова КМУ від 12 лютого 2020 р. № 89 Зміни, що вносяться до Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні

  Наказ МОН від 01 листопада 2013 р. №1541 Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

  Наказ МОН від 12.01.2017 №40 Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

  Наказ МОН від 23.09.2019 №1220 Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

  Положення про відділ аспірантури і докторантури Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського