АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024
Головна » Історія

Історія

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського – один із найстаріших і найпрестижніших вищих музичних навчальних закладів держави. Історія Київської консерваторії бере початок з відкриття 27 жовтня 1863 року Київського відділення Імператорського Російського Музичного Товариства. Саме на його основі, у 1868 році, було відкрито Київське музичне училище, яке, за пропозицією Головної дирекції Імператорського Російського Музичного Товариства від 16 травня 1912 року, перейменовано у Київську консерваторію (3 листопада 1913 року). Реорганізація училища в консерваторію тривала з кінця XIX до початку XX століття і стала можливою завдяки наполегливій праці директора училища – відомого піаніста, педагога, громадського діяча Володимира Пухальського, видатного диригента й голови Київського відділення Імператорського російського музичного товариства (ІРМТ) Олександра Виноградського, всіх педагогів училища, а також зусиллям української культурної громадськості.

Вагомий внесок у перетворення Київського музичного училища на консерваторію зробив Петро Чайковський. Славетний композитор часто бував у Києві й охоче спілкувався з багатьма музикантами, завжди намагаючись підтримати, допомогти розвиткові цікавих починань. Після одного з концертів у музичному училищі митець привітав учнівську молодь із досягнутими успіхами та висловив упевненість утому, що справа музичної освіти в Києві знаходиться у надійних руках і в найсприятливішому становищі. Це відіграло важливу роль у просуванні питання про реорганізацію училища у вищий навчальний заклад.

Ще одним видатним музикантом, який, докладно ознайомившись зі станом справ у Київському музичному училищі, відзначив відповідність навчального процесу в закладі високим критеріям консерваторської освіти, був піаніст і композитор, музично-громадський діяч Антон Рубінштейн.

1912 року за сприяння Сергія Рахманінова Головна дирекція ІРМТ дала згоду на відкриття у Києві консерваторії. Сергій Рахманінов відвідав Київське музичне училище та у листі до Головної дирекції ІМРТ підкреслив, що цілковито підтримує клопотання щодо реорганізації училища в консерваторію.

Головною складністю на шляху відкриття консерваторії було її фінансове забезпечення. У вирішенні цієї проблеми величезне значення мала підтримка київських меценатів. Вирішальний крок зробив Михайло Терещенко – підприємець, широко освічена людина та відомий філантроп. Захоплюючись мистецтвом і вболіваючи за еволюцію музичної культури України, він пожертвував 50 тисяч карбованців на створення Київської консерваторії.

1919 року Київська консерваторія стала державним навчальним закладом, головні напрями діяльності якого започаткували видатні діячі музичного мистецтва. Композиторську школу заснували Рейнгольд Глієр, Левко Ревуцький, Борис Лятошинський, Віктор Косенко, фортепіанну – Володимир Пухальський, Фелікс Блуменфельд, Григорій Беклемішев, Генріх Нейгауз, Костянтин Михайлов, вокальну – Олена Муравйова, Марія Донець-Тессейр, хормейстерську – Олександр Кошиць, Григорій Верьовка, Елеонора Скрипчинська, Михайло Вериківський, школу гри на оркестрових інструментах – Михайло Ерденко, Давид Бертьє, Стефан Вільконський, симфонічного диригування – Фелікс Блуменфельд, Микола Малько, гри на народних інструментах – Марко Геліс, Володимир Кабачок, школу українського музикознавства – Болеслав Яворський, Микола Грінченко, Климент Квітка. Упродовж 1924-1928 рр. навчальний заклад функціонував у статусі музичного технікуму з правом надання вищої музичної освіти за виконавськими спеціальностями. З 1928 по 1934 рр. технікум діяв у складі Музично-драматичного інституту імені М. В. Лисенка. У 1934 році інститут було поділено на самостійні виші: Київський інститут театрального мистецтва й Київську консерваторію.

У 1938 році консерваторію нагороджено орденом Леніна. При консерваторії відкрилася Оперна студія, котра стала генератором музично-драматичних ресурсів навчального закладу.

У 1940 році консерваторії було присвоєно ім’я П.І. Чайковського.

Під час Другої світової війни консерваторія перебувала в евакуації, а в 1944-му повернулася до Києва. Війна завдала закладу величезних матеріальних збитків: були повністю зруйновані навчальний корпус, музична школа, концертний зал, Оперна студія, втрачено 100 роялів, орган, оркестрові інструменти, нотна і книжкова бібліотеки, спеціалізовані кабінети.

Від червня 1944 року розпочалася нова сторінка життя Київської консерваторії. На роботу були запрошені провідні музиканти, відновлено концерту діяльність, у якій брали участь студенти і педагоги, запрацювала Оперна студія.

Наступні роки позначилися розширенням контактів навчального закладу, у тому чиcлі міжнародних. Це і співпраця між вишами, і підготовка кадрів для зарубіжних країн, і участь студентів та викладачів у міжнародних конкурсах, наукових конференціях, і гастролі виконавських колективів тощо. З 1986 року почала функціонувати асистентура-стажування.

Новий етап в історії Київської консерваторії настав із проголошенням державної незалежності України.

5 вересня 1995 року вийшов Указ Президента України № 817/95 «Про реорганізацію Київської державної консерваторії у Національну музичну академію України імені П.І. Чайковського» за високі педагогічні та науково-творчі досягнення, значний внесок у розвиток музичної культури держави. Консерваторія першою серед вищих мистецьких закладів України набула статусу національної академії.

У листопаді 2019 року Національна музична академія України імені П.І. Чайковського відзначила 105-річний ювілей. Серед вихованців академії – чимало всесвітньо відомих музикантів. Це піаніст Володимир Горовиць, композитори Борис Лятошинський, Левко Ревуцький, Леонід Грабовський, Валентин Сильвестров, Євген Станкович, Іван Карабиць, Леся Дичко, співаки Євгенія Мірошниченко, Микола Кондратюк, Анатолій Солов’яненко, Дмитро Гнатюк, Діана Петриненко, Анатолій Мокренко, Анатолій Кочерга, диригенти Натан Рахлін, Олександр Климов, Павло Муравський, Роман Кофман, Євген Савчук, музикознавці Надія Горюхіна, Іван Ляшенко, Іван Котляревський, Ніна Герасимова-Персидська та багато інших. Завдяки цим та іншим діячам музичного мистецтва, які створили власні виконавські, композиторські та наукові школи, НМАУ ім. П.І. Чайковського стала елітним провідним центром фахової музичної освіти держави. На всіх етапах розвитку академія гідно зберігала і збагачувала високий професіоналізм, зв’язок із традиціями українського народу та здобутками європейських музичних культур.

У різні роки Національну музичну академію очолювали такі визначні мистецькі постаті, як Володимир Пухальський, Рейнгольд Глієр, Фелікс Блуменфельд, Андрій Штогаренко, Микола Кондратюк, Олег Тимошенко та інші.

Від 2018 року НМАУ ім. П.І. Чайковського очолює доктор філософії, професор, заслужений діяч мистецтв України Максим Тимошенко – син видатного українського хормейстера, педагога, музично-громадського діяча, народного артиста України, професора, академіка, багаторічного ректора Київської консерваторії Олега Тимошенка.

Сьогодні Національна музична академія є провідним центром музичної освіти України, в якому на 5 факультетах і 27 кафедрах навчаються понад 1100 студентів, працюють 5 Героїв України, 5 академіків і 26 членів-кореспондентів Національної академії мистецтв України, 65 народних артистів, 94 професори, 31 доктор наук, 126 доцентів, 108 кандидатів наук, 40 заслужених діячів мистецтв і 57 заслужених артистів України.

Академія готує фахівців зі спеціальностей: «Музичне мистецтво» (спеціалізації: «фортепіано», «орган», «музикознавство», «композиція» «оркестрові струнні інструменти», «оркестрові духові та ударні інструменти; «народні інструменти», «хорове диригування», «оперно-симфонічне диригування», «академічний спів»); «Сценічне мистецтво» (спеціалізація «музична режисура»), «Культурологія» (спеціалізація «музична культурологія»).

Студенти НМАУ ім. П.І. Чайковського мають можливість удосконалювати виконавську майстерність у навчальних творчих колективах. Це студентський симфонічний оркестр, оркестр народних інструментів, духовий і камерний оркестри, оркестр акордеоністів, капела бандуристів, студентський хор, ансамбль нової музики, джазовий оркестр, численні камерні ансамблі. Для забезпечення навчального процесу в академії працюють: бібліотека (фонд налічує понад 500 тисяч друкованих книжкових і нотних видань); лабораторія звукозапису та фонофонду, проблемна науково-дослідна лабораторія з вивчення і пропаганди народної музичної творчості, навчальна лабораторія музично-інформаційних технологій. Оперна студія (Великий зал імені Героя України Василя Сліпака), Малий і Камерно-концертний зали.

НМАУ ім. П.І. Чайковського здійснює підготовку педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі, асистентурі-стажуванні та докторантурі. Академія має широкі міжнародні зв’язки з багатьма зарубіжними музичними навчальними закладами і культурними центрами Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Литви, Нідерландів, Португалії, Польщі, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Китаю, США та ін. З 1998 року академія є членом Європейської асоціації консерваторій, музичних академій і вищих музичних шкіл.

Підготовка професійних музикантів для інших країн ведеться з середини 1950-х років. За цей час дипломи НМАУ ім. П.І. Чайковського отримали кілька тисяч іноземних громадян з усіх континентів світу. Сьогодні в академії навчається понад 120 студентів із різних країн Європи, Азії, Близького й Далекого Сходу.

З 2018 року академія працює за програмами міжнародної академічної мобільності, зокрема Програмою Європейського Союзу «Еразмус + ».

Почесні професори НМАУ ім. П.І. Чайковського

РІКАРДО МУТІ – відомий італійський диригент. У 1986 – 2005 був художнім керівником театру Ла Скала. Очільник Симфонічного оркестру Чикаго та Юнацького оркестру ім. Луіджі Керубіні. З 2011 року обіймає посаду «Довічного почесного директора» Римської опери. З 2018 є Почесним професором Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського.

ПЛАСІДО ДОМІНГО – відомий у всьому світі оперний співак та диригент. Один з найвідоміших тенорів свого часу та найвпливовіших співаків з видатними акторськими здібностями в історії опери. У 2003 – 2011 рр. Домінго був художнім керівником та головним директором Вашингтон опери. З 2000 року він є генеральним директором опери Лос-Анджелеса. Пласідо Домінго був нагороджений премією Біргіт Нільсон за визначні досягнення у класичній музиці. Його репертуар налічує 150 ролей та більш ніж 3900 виступів. Домінго диригував головними симфонічними та оперними оркестрами у США та Європі.

14 лютого 2019 року Пласідо Домінго отримав звання Почесного Професора НМАУ ім. П.І. Чайковського.

Званням почесного професора Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського у різні роки також були нагороджені:

Бондаренко Тетяна
Царевич Ія
Арсенічева Тетяна
Тихонов В’ячеслав
Некрасова Тетяна
Буймістер Валерій
Ліфоренко Ольга
Авдієвський Анатолій
Чембержі Віталій
Москаленко Віталій
Безгін Олексій
Пархоменко Ольга
Девіс Джойс

Стадлер Сергій
Карл Ляйх – Галан
Сільвестров Валентин
Губайдуліна Софія
Соколов Олександр
Дулова Катерина
Єжі Станкевич
Карл Шульце
Наталія Хома
Володимир Вінницький
Леонхард Райс
Золозова Тетяна
Пруднікова Людмила