Головна » Наука

Наука

У НМАУ працюють 5 академіків і 26 членів-кореспондентів Національної академії мистецтв Украйни, 31 доктор та 108 кандидатів наук. В Академії діють аспірантура і докторантура, дві спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 17.00.03 «Музичне мистецтво» та 26.00.01 «Теорія та історія культури», а також Проблемна науково-дослідна лабораторія етномузикології, Центр музичної україністики і Студентське наукове товариство. Академія є засновником і видавцем 4-х фахових наукових видань з музикознавства та культурології.