Головна » Ректорат » БОНДАРЧУК Віктор Олексійович

БОНДАРЧУК Віктор Олексійович

Проректор з навчальної роботи

Професор, Доктор мистецтвознавства

Тел. приймальні (044) 279-07-92

У 2006 році з відзнакою закінчив Національну музичну академію України імені П.І.Чайковського і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Музичне мистецтво» та здобув кваліфікацію: викладач, диригент оркестру народних інструментів, викладач диригування за фахом, концертний виконавець (акордеон).

У 2009 році закінчив аспірантуру НМАУ імені П.І.Чайковського кафедри «Теорія та історія культури».

2012 року – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства «Музичне життя Черкащини ХІХ – початку ХХ століття у контексті становлення професіоналізму в музичній культурі України».

З 2012 року – завідуючий оперною трупою НМАУ ім. П.І.Чайковського.

2015 року – призначений на посаду доцента кафедри баяна і акордеона НМАУ ім. П.І.Чайковського.

З 2016 року – декан вокального та диригентського факультетів НМАУ ім. П.І.Чайковського.

2017 – 2018 навчальний рік – відповідальний секретар приймальної комісії НМАУ ім. П.І.Чайковського.

З 01.12.2018 року – переведений на посаду виконуючого обов’язків проректора з навчальної роботи НМАУ ім. П.І.Чайковського.

З 01.01.2019 року – професор кафедри баяна і акордеона НМАУ ім. П.І.Чайковського.

З 02.09.2019 року – проректор з навчальної роботи НМАУ ім. П.І.Чайковського.

З 2019 року – директор музичного центру Конфуція при НМАУ імені П.І.Чайковського.

Член Національної всеукраїнської музичної спілки.

Автор навчального посібника для студентів ЗВО «Історія народно-інструментального виконавства в Україні», одноосібної монографії «Дмитро Гнатюк: оперний співак, музичний режисер, педагог», спів-автор колективних монографій: «Творча біографія в координатах сучасної гуманітаристики: історіографія та методи дослідження»; «Шевченків край. Історико-етнографічне дослідження; «Культура і музична освіта в Україні. Філософія культури: основні поняття, напрями, персоналії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів».

Підготував більше 50 наукових статей, учасник численних науково-практичних конференцій, розробник освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, програм навчальних дисциплін.

28.03.2019 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за темою «Феномен творчості Дмитра Гнатюка в музично-театральній культурі України другої половини ХХ – початку ХХІ століття» спеціальності 26.00.01 — теорія та історія культури (15.10.2019 року присвоєно науковий ступінь «Доктор мистецтвознавства»).

Керівник групи з ліцензування та акредитації освітньо-професійних, освітньо-наукових і освітньо-творчих програм галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальностей 026 «Сценічне мистецтво» й 025 «Музичне мистецтво», галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 034 «Культурологія».

Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) культурології та мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури».

Нагороджений відзнакою Міністерства культури України «За досягнення в розвитку культури і мистецтв» (№ 359, 2019 року).

Нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України «За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну педагогічну діяльність» (2019 рік).

Нагороджений орденом НМАУ імені П.І.Чайковського «За видатні досягнення у музичному мистецтві» (№ 287, рішення Вченої ради НМАУ імені П.І.Чайковського № 8 від 25.05.2020 року).