ІГНАТЕНКО Євгенія Василівна

Вивчала музичне мистецтво – музикознавство в Україні (Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського) та візантійський спів і музичну палеографію у Греції (Афінська консерваторія, Лікургос Ангелопулос – візантійський спів; Університет ім. Аристотеля в Салоніках, Марія Алєксандру – візантійська музична палеографія). 2006 рік – кандидат мистецтвознавства: дисертаційне дослідження «”Високий стиль” хорового концерту кінця XVII – XVIII століть: до проблеми музично-поетичної цілісності», НМАУ, науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Н. О. Герасимова-Персидська.

Наукові гранти: стипендіат суспільного благодійного Фонду імені Олександра Онассіса у 2007–2008 та 2014–2015 роках.

З 2002 року працює на кафедрах теорії музики та старовинної музики в Національній музичній академії України імені Чайковського (сьогодні в.о. доцента). Викладає «Поліфонію» для студентів історико-теоретичного факультету, а також авторські курси «Українське музичне Бароко», «Клавірна музика Ренесансу і Бароко», «Вокально-хорова музика Ренесансу і Бароко», «Візантійська музика: теорія і практика».

Ігнатенко є членом дослідницької групи «Музика християнського Сходу» Міжнародного музикознавчого товариства (IMS), а також членом дослідницької групи з палеографії візантійської музики університету Аристотеля в Салоніках.

Наукові інтереси – в сфері старовинної музики, слов’янської і візантійської, значна частина роботи пов’язана з дослідженням рукописів. У співпраці з Ніною Герасимовою-Персидською підготувала до друку нотну збірку «Партесні концерти XVII – XVIII століть з київської колекції» (Київ, 2006). Виступає на численних конгресах та фестивалях в Україні, Росії, Польщі, Австрії, Греції та Румунії; читала лекції в університетах Греції та Польщі. Автор понад 40 наукових статей, зокрема:

Партесний концерт на віршований текст – нове явище художньої культури середини XVIII століття // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського: Слово, інтонація, музичний твір. – К., 2003. – Вип. 27. – С. 141–150.

Рукописи партесних концертів у світлі теоретичних уявлень Миколи Дилецького // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського: Духовна культура України: традиції та сучасність. – К., 2010. – Вип. 85. – С. 138–162.

Griechisch-byzantinische Quellen der Oktoechos 1769 von Kallistrat aus Kiew / Греко-візантійські джерела Осмогласника 1769 року Киянина Каллістрата // Theorie und Geschichte der Monodie, Bd. 8. Bericht der Internationalen Tagung Wien 2014, Brno 2016. Теория и история монодии, Том 8. Доклады международной конференции Вена 2014, Брно 2016. – С. 245–270, 271–294.

Ісихазм і грецький спів на українських і білоруських землях у другій половині ХVІ–ХVІІ ст. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського: Наукові діалоги з Н. О. Герасимовою-Персидською. К., 2017. Вип. 119. С. 148–169.

Атрибуція грецьких співів з українських і білоруських Ірмолоїв кінця XVI–XVIII століть // Студії мистецтвознавчі: Театр. Музика. Кіно. № 1 (65). К.: Видавництво ІМФЕ, 2019. С. 29–38.

Осмогласник Каллістрата 1769 року: авторизація грекомовних причасників і херувимських пісень // Мистецтвознавчі записки, вип. 35. К.: Ідея принт, 2019. С. 267–273.