АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024
Головна » Наука » Наука-інформаційна

Наука-інформаційна

У Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського працюють 5 академіків і 26 членів-кореспондентів Національної академії мистецтв України, 31 доктор та 108 кандидатів наук. В Академії діють аспірантура і докторантура, дві спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 17.00.03 «Музичне мистецтво» та 26.00.01 «Теорія та історія культури», а також Проблемна науково-дослідна лабораторія етномузикології, Центр музичної україністики імені Героя україни М. Скорика, Рада молодих вчених і Студентське науково-творче товариство “Octopus”. Академія є засновником і видавцем 4-х фахових наукових видань з музикознавства та культурології.