АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024

КОПИЦЯ Маріанна Давидівна

Посада:

Завідувачка кафедри історії української музики та музичної фольклористики, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П.І. Чайковського, член Спеціалізованої вченої ради НМАУ ім. П.І. Чайковського Д 26.005.01 за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво».

Профілі в електронних базах даних:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9183-2117

WoS Researcher ID:

Google Scholar:

Науковці України: ID: 0001848 http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0001848

e-mail: mkopytsia@gmail.com

Освітня кваліфікація:

Закінчила ССМШ ім. М.В. Лисенка (1966), історико-теоретичний факультет Київської державної консерваторії імені П.І. Чайковського (клас Л. Єфремової, 1971), аспірантуру Київської державної консерваторії імені П.І. Чайковського (1975), докторантуру НМАУ ім. П.І. Чайковського (2004).
У 1984 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Специфіка протиріччя в драматургічному конфлікті симфоній Б. М. Лятошинського» за спеціальністю 17.00.02 – Музичне мистецтво.
У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства на тему: «Епістологічні документи історії української музики: методологія, теорія, практика» за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво.
У 1989 р. отримала вчене звання доцента, у 2007 р. – професора. Має почесне звання «Заслужений працівник освіти», Лауреат премії імені М. В. Лисенка, Кавалер ордена УПЦКП «Анна на шиї», отримала Грамоту Верховної ради України.
З 1978 р. членкиня Національної спілки композиторів України.
Педагогічну діяльність у НМАУ ім. П.І. Чайковського розпочала з 1975 р.

Наукові інтереси:

Коло наукових інтересів торкається досліджень з питань української та зарубіжної музики, зокрема творчості Б. М. Лятошинського, Д. Шостаковича, С. Прокоф’єва, М. Скорика, Р. Глієра, Ю. Мейтуса, В. Косенка, А. Штогаренка, М. Лисенка, видатних виконавців (Б. Гмирі), питань культурології, джерелознавства, музичного менеджменту, музичної епістології.

Викладає курси:

Музика ХХ сторіччя. Східна Європа
Музика українського зарубіжжя
Методологія науково-дослідної роботи
Керівництво педагогічною практикою
Керівництво підготовкою наукових робіт: курсових (з історії української музики), дипломних (на здобуття освітньо-професійного рівня «бакалавр музичного мистецтва», освітньо-наукового рівня «магістр музичного мистецтва»), дисертаційних (на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук).

Відомості про підвищення кваліфікації:

• Свідоцтво 1233 видане Копиці М.Д. в тому, що вона з 12 вересня 1988 р. по 12 листопада 1988 року прослухала повний курс підвищення кваліфікації викладачів музичних вузів при Московській державній двічі ордена Леніна консерваторії імені П.І. Чайковського за фахом «Історія музики».
• Диплом № 114 виданий Копиці М.Д. в тому, що вона засвоїла програму обсягом 1460 годин з фаху «Менеджмент» – 24.05.1996.

Основні публікації:

Монографії :

• Маріанна Копиця. Вибране: Монографічний збірник статей. – Київ; Ніжин: ПП Лисенко М.І., 2018, 374 с іл. Ум. друк. арк. 19,5.
• Науково-популярне видання. Борис Лятошинський – Рейнгольд Гліер. Епістолярна спадщина. Упорядник та вступна стаття Копиця М.Д. Київ.: Музична України, 2016. – 718 с., 48 с. іл. Умовно др. арк 48,0.
• Епістологія в лабіринтах музичної історії. Монографія. К., 2008. – 525 с.
• Гмиря і Шостакович (разом з М. Принц і Н. Цимбалістою). Монографія. – К., 2006. – 296 c.
• Борис Лятошинський. Епістолярна спадщина. У 2-х т. К., 2002. – Т. 1. –530 с.
• Симфонії Б. М. Лятошинського: Епоха. Колізії. Драматургія. Монографія. К., 1990.

Навчальні посібники:

• Драматургічні колізії симфоній Бориса Лятошинського: Навчально-методичний посібник до курсу «Історія української музики XX сторіччя». Для студентів спеціальності 6.020205 «Музичне мистецтво» усіх спеціалізацій. К., 2007.

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection:

• Buchma-Bernatska, O., Chystiakova, N., Bazylchuk L., Putiatytska, O., Marianna Kopytsia, M., and Zakharova, O. (2023). Psychological and pedagogical aspects of teaching students in the field of music, Ways of modernizing education and improving the research skills of young people, Youth Voice Journal Vol. I, pp. 9-19. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-95-9 https://www.rj4allpublications.com/product/psychological-and-pedagogical-aspects-of-teaching-students-in-the-field-of-music/

• Marianna Kopytsia, Igor Savchuk, Asmati Chibalashvili, Polina Kharchenko, Olha Putiatytska. (2022). Epistological documents of the history of Ukrainian music: an attempt of conceptual analysis. Akademické sdružení Magnanimitas. Special Issue (12/01-XXV.) – p. 213–218. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120125/papers/A_38.pdf
http://www.magnanimitas.cz/12-01-XXV.

Основні наукові статті:

• Buchma-Bernatska, O., Chystiakova, N., Bazylchuk, L., Putiatytska, O. and Kopytsia, M. (2021). Features of development of the violin art in the modern theatre. Linguistics and Culture Review. 5, S4 (Oct. 2021), 371-384. DOI:https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1584.
http://lingcure.org/index.php/journal/article/view/1584
• Маріанна Копиця. Борис Лятошинський. Симфонія життя. Зб. Борис Лятошинський. In memoriam. – Мюнхен, 2018. – 248 с. Стор. 7–18.
• Kopytsia Marianna. Methodological measurements of musical epistology/ Topical issues of general and musical pedagogy: monograph edited by Prof. Oleg Mikhailychenko// Germany: AV Akademikerverlag. 2020 134–150 p.
• Два рішення – дві художні картини світу (романс В. Косенка «На майдані» на вірш П. Тичини). Науковий вісник НМАУ. Вип..115, 2020 рік.
• «На скрижалях музичної історії: українська музика та культурний процес»/ на пошану Маріанні Давидівні Копиці/ Зб.статей. Науковий вісник НМАУ імені П. Чайковського. – К., 2013.
• Дика Н. Камерний простір України: музика, поезія, час.. // Дзвін, 2011, число 10.
• Пальцевич Ю. У вирі творчого життя // Музика. № 5. – 2007.
• Поліщук Т. Велетень романтизму // День. 24 листопада 2006 р.
• Сікорська І. Новини з видавничого світу // Музика. – № 5. – 2005.
• Бахарева Т. История любви//Факты. 28 лютого 2002.
• Савчук І. Листи з небуття// Хрещатик. 8 жовтня 2002.
• Степанченко Г. Маестро// Україна, 2001. – №1.