САМОХВАЛОВ Віктор Якович

Народився у 1932 році

У 1957 році закінчив історико-теоретичний факультет Київської консерваторії у Ф.І. Аерової. В 1958—1961 роках навчався в аспірантурі у Г.П. Таранова. У 1968 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Симфонізм Б.М. Лятошинського (про деякі принципи формотворення)». Працює в Київській консерваторії з 1958 року, з 1972 – доцент, з 1980 – професор кафедри теорії музики. Читає спеціальний курс гармонії на історико-теоретичному факультеті, а також спеціалізовані курси сольфеджіо, гармонії, аналізу, поліфонії, теоретичних проблем музики ХХ століття на диригентсько-симфонічному відділенні.

Серед його наукових публікацій, насамперед, назвемо три монографії, присвячені творчості Б.М. Лятошинського – «Черты музыкального мышления Б. Лятошинского» (К., 1970), «Б. Лятошинський» (К., 1972) та «Черты симфонизма Б. Лятошинского» (К., 1977). У своїх останніх наукових працях В. Я. Самохвалов приділяє посилену увагу проблематиці фонізму гармонії та колориту в музиці – маються на увазі статті «К вопросу о проявлении красочно-колористического фактора в гармонии Б. Лятошинского» (зб. статей «Борис Николаевич Лятошинский» – К., 1987), «Фонизм в системных представлениях» («Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования». – К., 1989), «Музыкальная красочность как фактор ценностно-ориентационных отношений: к постановке проблемы» («Проблемы музыкальной науки: вып. 2». – К., 1989), «Про імпресіоністичні тенденції в музиці Б. Лятошинського» («Музичний світ Бориса Лятошинського». – К., 1995), «Колорит в структуре музыкального текста» («Київське музикознавство: вип. 7» – К., 2001) «Фактор импрессивно-декоративного в музыкальном произведении» («Науковий вісник: вип. 21». – К., 2002), «Імпресивно-декоративне як загальнородова категорія музики (питання термінології)» («Українське музикознавство: вип. 31». – К., 2002), «О музыкальном колорите ладовой техники в Торжественной литургии Л. Дычко» («Науковий вісник: вип. 19». – К., 2002), «О музыкальном колорите в цикле Л. Мадетоя „Осень“ ор. 68 на стихи Л. Онерва» («Науковий вісник: вип. 3. – Одеса, 2002), «К вопросу о колористическом потенциале слова в музыкальном произведении» («Науковий вісник: вип. 28». – К., 2003), «Импрессивно-декоративное в музыкальных явлениях сквозь призму стилевого и внестилевого» («Науковий вісник: вип. 38». – К., 2004), «Про фактор внутрішньофонічної централізації співзвуч» («Наукові записки. Серія: мистецтвознавство 1 (13)». – Тернопіль-Київ, 2005), «До питань вивчення поліявищ в гармонії (Проблеми класифікації акордики)» («Науковий вісник: вип. 36». – К., 2005), «О ритмических детерминациях фонетических функций в гармонии» (НАНУ, Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології ім. М.Т. Рильського, Метроритм – 2. – К.: Вид. Академії наук, 2005) та ін.