АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024

СТАНКОВИЧ-СПОЛЬСЬКА Рада Євгенівна

Посада:

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П.І. Чайковського, учений секретар відділення музичного мистецтва Національної академії мистецтв України, заступник генерального директора – художнього керівника Національного ансамблю солістів «Київська камерата».

Профілі в електронних базах даних:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5553-9300

WoS Researcher ID:

Google Scholar:

Науковці України: ID: 0080251 http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0080251

e-mail: musicrada66@gmail.com

Освітня кваліфікація:

Закінчила фортепіанне відділення Київського державного музичного училища імені Р. Глієра (1986), історико-теоретичний факультет Київської державної консерваторії імені П.І. Чайковського (клас Т.Ф. Гнатів, 1991), аспірантуру (здобувач) НМАУ ім. П.І. Чайковського (2005).
У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «”Цвіт папороті” Євгена Станковича: проблема жанру» за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво.
У 1990 – 2000 рр. – працювала з архівами Осередку української культури та освіти м. Вінніпега та була волонтеркою в Суспільній службі українців провінції Манітоби (Канада).
З 2011 р. на посаді доцента кафедри історії української музики НМАУ ім. П.І. Чайковського.
З 2000 р. членкиня Національної спілки композиторів України. Заступник генерального директора – художнього керівника Національного ансамблю солістів «Київська камерата», учений секретар відділення музичного мистецтва Національної академії мистецтв України.
Педагогічну діяльність у НМАУ ім. П.І. Чайковського розпочала з 2007 р.

Наукові інтереси:

Коло наукових інтересів охоплює вивчення процесів сучасної української музичної культури.

Викладає курси:

Історія української музики
Методологія науково-дослідної роботи
Керівництво підготовкою наукових робіт: курсових (з історії української музики), дипломних (на здобуття освітньо-професійного рівня «бакалавр музичного мистецтва», освітньо-наукового рівня «магістр музичного мистецтва»).

Основні публікації:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection:

—-

Основні наукові статті у вітчизняних фахових виданнях:

• Станкович-Спольська Р. Виконавські версії «Цвіту папороті» Є. Станковича. Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. – Вип. 44. – К., 2006. – С. 157–167.
• Станкович-Спольська Р. Обряд Купало в українському фольклорі та в опері Є. Станковича «Цвіт папороті». Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. – Вип. 36. – К., 2005. – С. 137–144.
• Станкович-Спольська Р. Неофольклоризм в опері ХХ століття і «Цвіт папороті» Є. Станковича. Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. – Вип. 33. – К., 2004. – С. 254–263.
• Станкович-Спольська Р. Фольклорні джерела «Цвіту папороті» Є. Станковича. – Київське музикознавство. КДВМУ. – Вип. 11. – К., 2004. – С. 123–131.
• Станкович-Спольська Р. Фольк-опера Є. Станковича «Цвіт папороті» як факт національної історії. Київське музикознавство. КДВМУ. – Вип. 8.– К., 2002.– С. 180–188.
• Станкович-Спольська Р. Питання опери ХХ сторіччя у англомовній музикознавчій літературі. Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. – Вип. 13. – К., 2000. – С. 137–143.