СУМАРОКОВА Віра Григорівна

Кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.

Закінчила вокально-хоровий та історико-теоретичний факультет Одеської Державної консерваторії імені А. В. Нежданової у 1978 р. (клас професора Мірошниченко С. В. ) по спеціальності „Музикознавство”; аспірантуру кафедри теорії музики Київської Державної консерваторії (1986р.) та докторантуру кафедри теорії музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (2002р.) – науковий керівник, консультант доктор мистецтвознавства, професор Котляревський І. А. Працювала методистом, старшим методистом методкабінету по навчальним закладам Управління культури Одеського облвиконкому, викладачем історико-теоретичного відділення Одеського музичного училища, директором дитячої музичної школи (ДМШ) № 3, викладачем кафедри історії музики Одеської консерваторії імені А. В. Нежданової (Одеса, 1978 – 1983рр.). У 1983 – 1993рр. – аспірантка, викладач, в. о. доцента кафедри теорії музики та наукових засад музичної освіти (НОМО) Київської консерваторії, кандидат мистецтвознавства (Дисертація “Комічне в системі естетичних категорій та специфіка його проявлення в інструментальній музиці”, 1988р.); докторант кафедри теорії музики НМАУ (1998 – 2002рр.); доцент кафедри теорії музики (з 27.10. 1993р.), в. о. професора (з 1.01.12р. ), професор (вчене звання – з 28.04 2015р.). Член Спілки композиторів України (з 24.12. 2001р.).

Сфера наукових інтересів В. Г. Сумарокової охоплює проблеми теоретичного музикознавства (муз. жанр в міждисциплінарному ракурсі); музичної естетики (зокрема категорія комічного); музичного виконавства (як об’єкт дослідження в українському музикознавстві, «авторський» та «виконавський» текст; проблеми історії та теорії, семантичний аспект музики та її виконання; виконавські школи тощо); музичної педагогіки.

Співавторка (з 1999р.), керівник нового напряму української музикознавчої науки – виконавське музикознавство; редактор-упорядник (з М. А. Давидовим) щорічного тематичного збірника наукових статей «Музичне виконавство» – «Виконавське музикознавство» (Книги 1–20, 1999–2014рр.).

Педагогічний досвід В. Г. Сумарокової відображений у науково-методичних розробках, авторських навчальних програмах, посібниках, статтях, доповідях на науково-методичних конференціях: авторка проектів міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій з проблематики вивчення культуротворчих процесів, становлення і розвитку національних виконавських шкіл в Україні; понад 80 наукових та науково-методичних праць, поміж яких – перші в Україні навчальні посібники з теорії сучасного віолончельного мистецтва (керівник авторського колективу, співавтор, співредактор, 2009р.) та з історії українського віолончельного і контрабасового виконавства (одноосібний, 2014р.); статті про комічне в музиці, з історії та теорії виконавського мистецтва тощо; статті в Українській музичній енциклопедії та ін.

У НМАУ імені П. І. Чайковського В. Г. Сумарокова веде клас з фаху (аспірантура), курси методології наукового дослідження, основ науково-дослідної роботи (відповідно, для магістрів та бакалаврів виконавських факультетів), сольфеджіо, гармонії, аналізу муз. творів та історії виконавства для студентів оркестрового та народного факультетів, педагогічної практики (у композиторів). Під її науковим керівництвом захищені кандидатські дисертації М. В. Кононової («Ідеальне та еталонне в системі категорій музично-виконавського мистецтва»), О. Б. Криси («Альтове мистецтво Києва в контексті європейських традицій»), В. М. Зайця («Науково-практична школа М. А. Давидова як феномен формування виконавської майстерності баяніста»), Т. В. Ляхіної („Фантазії для скрипки на запозичені теми в контексті становлення віртуозно-романтичного стилю виконавства) та 55 магістерських робіт на виконавських факультетах.