СЮТА Богдан Омелянович

Закінчив з відзнакою два факультети Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка – композиторський та фортепіанний. У 1984-1989 рр. працював викладачем у Дрогобицькому музичному училищі (нині фаховий музичний коледж ім. В. Барвінського) і Дрогобицькому педагогічному інституті ім. І. Я. Франка (нині Державний педагогічний університет ім. І. Франка). Виступав як піаніст у різних ансамблях, гастролював в Україні і за кордоном. З 1989 навчався в аспірантурі Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН України (нині ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України). Під керівництвом доктора мистецтвознавства, професора А. І. Мухи написав і захистив кандидатську (1992) і докторську (2007) дисертації. З 1992 працював у ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України на різних посадах. Впродовж деякого часу працював національним консультантом ЮНІСЕФ та заступником директора НКА «Київські солісти». Був співзасновником та заступником Голови ГО «Суспільна Служба України». З 2005 почав працювати професором кафедри теорії музики НМАУ ім. П. І. Чайковського. Водночас продовжував науково-дослідницьку діяльність. З 2019 року працює також у МЗВО «Київська Академія мистецтв».

Коло основних наукових інтересів Б. О. Сюти охоплює низку теоретичних питань сучасної музики, історії української музичної культури та питання, пов’язані з теорією і практикою музичного мовлення і проблем парамузикознавства. Займався також розробкою авторського курсу теорії музики для спеціалізації «музична культурологія», курсів «Методологія наукових досліджень» для освітньо-наукового рівня виконавських спеціальностей та «Методології теоретичного музикознавства» для освітньо-наукового рівня спеціальності «музикознавство». Розробив курс «Проблеми аналізу музичного твору: теорія, методика, практика» для здобувачів докторського рівня вищої освіти. Здійснював наукове керівництво та наукове консультування рядом здобувачів наукових ступенів кандидата та доктора мистецтвознавства. Брав участь у наукових форумах і міжнародних конференціях в Україні, Польщі, Чехії, Німеччині. Має понад 650 публікацій, в тому числі 6 книг.

Лауреат Премії ім. М. В. Лисенка (2013). Нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2013).