АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024

ТАРАНЧЕНКО Олена Георгіївна

Посада:

Кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П.І. Чайковського.

Профілі в електронних базах даних:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8038-8927

WoS Researcher ID:

Google Scholar:

Науковці України:

e-mail: shamonin@bigmir.net , olenataranchenko@gmail.com

Освітня кваліфікація:

Закінчила теоретичне відділення Київського державного музичного училища імені Р.М. Глієра (1974), історико-теоретичний факультет Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського (клас Л.П. Єфремової, 1979) та аспірантуру (1982).
У 1987 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Порівняльно-типологічне вивчення творчих індивідуальностей М.В. Лисенка і Б.М. Лятошинського» за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво.
У 1993 р. отримала вчене звання доцента, з 2010 р. – на посаді професора кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П.І. Чайковського.
З 1986 р. членкиня Національної спілки композиторів України. Член правління Київської організації НСКУ.
Педагогічну діяльність у НМАУ ім. П.І. Чайковського розпочала з 1982 р.

Наукові інтереси:

Вектори наукової діяльності спрямовані на дослідження типології музичних процесів та творчих індивідуальностей в історії української музики, сучасної національної композиторської творчості в крос-культурних зв’язках. Наукові зацікавлення охоплюють також сфери персонологічних досліджень, наукової біографіки, архівно-пошукової роботи. Вивчення творчості класиків та видатних сучасних українських композиторів (М. Лисенка, Б. Лятошинського, В. Косенка, М. Вериківського, Ф. Якименка, А. Буцького, В. Сильвестрова, Л. Дичко, І. Щербакова та ін.).

Викладає курси:

Історія української музики ХХ ст.
Лекторська практика
Методологія науково-дослідної роботи
Керівництво педагогічною практикою
Керівництво підготовкою наукових робіт: курсових (з історії української музики), дипломних (на здобуття освітньо-професійного рівня «бакалавр музичного мистецтва», освітньо-наукового рівня «магістр музичного мистецтва»), дисертаційних (на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, доктора філософії, доктора мистецтва).

Відомості про підвищення кваліфікації:

• Olena Taranchenko has participated in international skills improvement program (webinar) on Metaphysics of Music referring to the following specializations: Philosophy of Music, Metaphysics of Music, History and Theory of Music, World Music Culture conducted by an expert group led by Prof. Jacek Aleksander Prokopski, PhD. Department of Humanities and Social Sciences of Wroclaw University of Science and Technology during summer semester of academic year 2020-2021. Program number CA83-21. Register number 27.05.2021. Workload: 180 hours (40 hours of lectures, 60 hours of practical sessions and 180 hours of self-study). 6 ECTS credit points are granted.

Основні публікації:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection:

—-

Основні наукові статті у вітчизняних фахових виданнях:

• Б.М.Лятошинський та М.В.Лисенко// «Борис Лятошинський. In memorian». – Мюнхен, Український Вільний Університет, 2019. – С.53-62.
• Віктор Косенко в Києві. // Збірник наукових праць, присвячений 80-річчю від дня заснування Меморіального музею-квартири В.Косенка та 80-річчю від дня смерті композитора. К., 2018.
• Театральність у творчості М.Лисенка// Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. – 2017. – №4 . – С. 27-34.
• Доля митця в реаліях культурно-історичних процесів першої половини ХХ століття: Ф.Якименко,В.Косенко, М.Вериківський // Часопис Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського. – 2016. – №4. – С. 137–140.
• Історія музики як усвідомлена відповідальність. Леніна Єфремова та Інна Комарова-Кримська // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941–2010-х роках : збірник статей. – К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2016. – С. 126–152.
• Музичні прем’єри у Києві // Ruch muzyczny. – 2016. – №7. – с.53-54. (Варшава, Польща)
• Віктор Косенко: траєкторія долі митця. // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського. – Вип. 115: Доля митця в реаліях культурно-історичних процесів першої половини ХХ століття: Ф.Якименко,В.Косенко, М.Вериківський: збірник статей. – Книга перша. – К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2016. – С. 31 – 52
• Радіо в житті Лятошинського. Моменти повоєнного буття // Музика. – 2015. – №3-4. – С.30-32.
• Талановиті учні Б. Лятошинського. Композитор Лев Спасокукоцький // Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. – 2015. – №4 . – С.18-29.
• Індивідуальна історія – історія доби. Брати Л. і Д. Ревуцькі та С. і В. Маслови в контексті контактних зв’язків /друга редакція, розширена і доповнена // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. К.: ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – 2015. – вип.15. – С.71-82.
• «Я йду далі, я йду до світла»… Київський період життєтворчості Віктора Косенка // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського. – вип. 113: Композитори і музикознавці Київської консерваторії (1923-1941 роки). – К, 2015. – С. 73–95.
• Брати Л. і Д. Ревуцькі та С. і В. Маслови // Студії мистецтвознавчі: до річчя від дня народження Л. Ревуцького. – К.: ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. –2014.- С. 61-72.
• Музика у творчості життя. Анатолій Буцькой – неординарна особистість, митець, вчений // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. – вип. 112: Композитори і музикознавці Київської консерваторії (1913-1922 роки) .- К, 2014. – С. 73-95.
• Дорогою життя до Лисенкового дому //Музика. – 2013. – №1. – С. 66-71.
• Альянс Україна –Литва: Знову надбані можливості // Музика. – 2013.- №3. – С. 54-57.
• На порозі нового віку. Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського перейшла віковий рубіж //Музика. – 2013. – №6. – С. 30-33.
• Кафедра історії української музики // Національній музичній академії України ім. П.І. Чайковського – 100 років. /авт- упорядник В. Рожок. – К.: Муз. Україна, 2013. – С. 436-444.
• Микола Лисенко у роботі над оперним лібрето: особливості творчого процесу //Часопис Національної музичної академії України ім.. П.І.Чайковського: Наук. журнал. – Київ, 2012. – №2 (15). – С. 54-61
• Сучасна українська музика: європейський контекст // Музика. – 2012. – №6. – С. 52-57.
• Крізь роки: Українська хорова творчість другої половини ХХ – початку ХХІ ст.// Науковий вісник Національної музичної академії України ім.. П.І.Чайковського. – Вип. 68: Музика в просторі сучасності: друга половина ХХ – початок ХХІ ст.: зб.ст. – Київ: НМАУ ім. П.І.Чайковського – С. 115-120
• Право бути собою: Леніна Петрівна Єфремова // Науковий вісник Національної музичної академії України ім.. П.І.Чайковського. – Вип. 75: Композитор і сучасне соціокультурне середовище: зб.ст. – Київ: НМАУ ім. П.І.Чайковського – С. 317-327.
• З історії кафедри української музики // Академія музичної еліти України: Історія і сучасність/ К.: Музична Україна, 2004. – 234-237.
• Статті в Меморіальному альманасі «Золоті імена України. Народжені Україною» у 2 тт. К., 2002. – (всього -7). Мова українська і англійська.
• Василь Авраменко //Український світ. Спецвипуск, К. – 2002.- С. 32-33.
• Музичні прем’єри сезону – 10 // Музика. – 2000. – №3. – С.2-3.
• Фестиваль «Музичні прем’єри сезону». Вступна стаття // Буклет фестивалю «25 років Київській організації НСКУ». – К. – 2000. – С. 7-15.
• Художник з сучасним звукосприйманням (М. Вериківський в музикознавчих працях М. Грінченка // М.І. Вериківський. До 100 річного ювілею. Зб. ст– К. – 1998. –С.59-64.
• Подорож В.С. Косенка на Донбас в аспекті проблеми „Інтелігенція і час” В.С. Косенко: погляд з 90-х рр. – Зб.ст. – К.: 1997. – С. 34-40.
• Б.М. Лятошинський в світлі українських родинних зв’язків // Музичний світ Б. Лятошинського. – К.: 1995. – С. 103-109.
• Музична інтерпретація поезій Т. Шевченка: Індивідуальне втілення, національні традиції //Шевченкознавчі студії. – Київ.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 1995. – С. 66-72.
• Про один з факторів становлення М. Лисенка-митця // Українське музикознавство. – Вип.27. – К. : 1992. – С. 70-77.
• Б.Н. Лятошинский и Н.В. Лысенко (к проблеме типологии творческих индивидуальностей) // Борис Николаевич Лятошинский: Сб. ст./ сост. М.Копица. – К.: Муз. Україна 1987 , – С. 33-42.

Тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій

• Поезія Тараса Шевченка як фактор становлення творчої індивідуальності Б. Лятошинського. Тези доповідей ІV Міжнародної наукової конференції «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях». 5-7 листопада 2020. К., НМАУ, 2020. – С. 200-203.
• Друге фортепіанне тріо Б. Лятошинського: новаційні особливості циклу. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах». НАМ України 23 грудня 2020. К., НАМ України, 2020. – С. 52-54.
• Під знаком шістдесятництва. Леся Дичко у колі своїх сучасників. Тези доповіді ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях». 7-8 листопада 2019. К., НМАУ, 2019. – С. 163-165.

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.03 «Музичне мистецтво»:

1. Антропова Тетяна Анатоліївна. Постать Б. Яворського у контексті культуротворчих процесі в Україні 10-20 рр. ХХ ст. – за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. К., 2010.
2. Кулик Валентина Вікторівна. Рукописна спадщина М. Леонтовича: проблеми текстологічного дослідження. – за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. К., 2011.
3. Беренбейн Інесса Самійлівна. Постать Валентина Костенка в українській музичній культурі першої половини ХХ ст.: історіографічний, світоглядний, стилістичний аспекти. – за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. К., 2011.