АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024

ТИШКО Сергій Віталійович

Доктор мистецтвознавства, професор

e-mail: svstysh@gmail.com

Закінчив історико-теоретичний факультет Харківського інституту мистецтв імені І.П.Котляревського (1976), аспірантуру по кафедрі історії музики Київської державної консерваторії ім. П.І.Чайковського (1981); у 1984 р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену місцю обрядового фольклора у стильових процесах становлення російської опери XVIII ст. (спеціальність 17.00.02 – музикознавство); захистив докторську дисертацію «Національний стиль російської опери. Теорія та еволюція» (1994), спеціальність 17.00.02 – музикознавство; працює в Академії з 1981 року.

Наукові інтереси: культурологія, музикознавство.

Викладає курси: Методологія музичної культурології, Історія та теорія світової музичної культури.

Основні публікації:

Розділи у навчальних посібниках:

Музична культура // Філософія культури: основні поняття, напрями, персоналії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За загальною редакцією М.О.Тимошенко. Київ — Чернівці: “Букрек”, 2020. С.90 — 96. (У співавторстві з В.В. Вишинським та Г.М.Гадецькою).

Монографії:

1. Странствия Глинки. Комментарий к «Запискам». Ч. V: Италия. 2019 — 2021. (У співавторстві з Г.В.Куколь) Опубліковані в інтернеті на сайті academia.edu https://independent.academia.eduВступна стаття та 11 коментарів.
2. Странствия Глинки. Комментарий к «Запискам». Ч. II. Глинка в Германии, или Апология романтического сознания. – К., 2002 (у співавторстві з С.Г.Мамаєвим)
3. Странствия Глинки. Комментарий к «Запискам». Ч. III. Путешествие на Пиренеи или Испанские арабески. – К., 2011. – 542 с. (у співавторстві з Г.В.Куколь)
4. Странствия Глинки. Комментарий к «Запискам». Ч. IV: Кавказ – К.: ЛАТ&К, 2015. – 244 с.
5. Проблема национального стиля в русской опере. Глинка. Мусоргский. Римский-Корсаков. К., 1993.

Основні наукові статті:

1. Шляхи культурологічних досліджень творчих біографій музикантів // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство: Збірка статей. – К.: КМАМ ім. Р.М. Глієра, 2019. – Вип. 58. – С. 79-90. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kmuz_2019_58_9
2. Музична культурологія в координатах гуманітарного мислення (до 20-річчя кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського) // Часопис Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. – № 1(38) (2018). (У співавторстві з Т.К.Гуменюк).
3. Kommentar zu einem unbekannten Brief Michail Tschechows an Wladimir Horowitz: Wohltätigkeit der russischen Emigration im westeuropäischen und nordamerikanischen Milieu // Київськемузикознавство. Вип. 37: Музикознавство у діалозі. MusikwisseschaftimDialog. – К. – Düsseldorf, 2011. – С. 88 – 96 (в соавторстве с Ю.Зильберманом).
4. Християнські ідеї в музичній культурі другої половини XIX сторіччя (на матеріалі оперних концепцій М.П. Мусоргського) // Часопис Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. – 2008. – № 1. – С. 69 – 81.
5. Подорож Михайла Глінки на Кавказ: українські ремінісценції (про один напис олівцем на полях рукопису) // Часопис Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. – 2015. – № 4(25) – С. 48.
6. Стильовий синтез в романтичній опері («Руслан і Людмила М.І.Глінки) // Часопис Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. – 2009. – № 2.
7. Релігійно-філософська проблематика в музичній культурі другої половини XIX сторіччя: християнські ідеї в оперних концепціях М.П. Мусоргського // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Альманах. – Вип. 20. К., Київський національний лінгвістичний університет, 2007. – С. 188 – 198.
8. До проблеми комунікаційних технологій в музичній культурі: PR доби романтизму – перші кроки // Київське музикознавство. Вип. 25: Культурологія та мистецтвознавство. – К., 2007. – С. 24 – 34.
9. М.І.Глінка в Іспанії: севільський досвід сприйняття мистецтва фламенко // Часопис Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. – 2012. – № 1(14)– С. 122 – 135.
10. Владимир Горовиц: от Чайковского к Рахманинову. (Пять комментариев к малоизвестному письму С.В. Рахманинова В.С. Горовицу) // Музыкальная академия. – 2007. – № 2. – С. 125 – 150 (в соавторстве с Ю.А.Зільберманом).
11. Из опыта комментария к текстам музыкантов: «медленное чтение» или чтение с остановками? // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОНМА імені А.В Нежданової. – № 22 (2016). – С. 189 – 207.