АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024

ВИШИНСЬКИЙ Віталій Володимирович

Кандидат мистецтвознавство, в.о. доцента, композитор, лауреат премії імені Л. Ревуцького

e-mail: nmauvysh@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7509-402X

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=c5rYMt0AAAAJ&hl=uk&authuser=1

Закінчив композиторський факультет Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського (2007), аспірантуру на кафедрі історії зарубіжної музики (2010); захистив кандидатську дисертацію «Симфонізм Д. Шостаковича і Г. Малера: рух як структуруючий та музично драматургічний фактор», спеціальність 17.00.03 «Музичне мистецтво» (2012), член Національної спілки композиторів України; лауреат премії імені Л. Ревуцького; працює в Академії з 2017 року.

Наукові інтереси: історія музики, сучасна музика, музична творчість.

Викладає курси: Історія української музичної культури, Композиторське мислення у просторі європейської музичної культури, Українська музична культура ХХ ст., Музика у світовій культурі ХХ-ХХІ ст., Музичне мислення в культурі сучасності

Основні публікації:

Навчальні посібники:

1. Вишинський В.В. Пісні вечірньої Зорі. Камерно-вокальні твори. До 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка та 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка : навч.-репертуар. посіб. для студ. ВНЗ. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. 40 с.
2. Вишинський В.В. Circles. Фортепіанні твори : навч.-репертуар. посіб. для студ. ВНЗ. К. : LAT&K, 2016. 84 с.
3. Вишинський В.В. П’ять багателей / В.В. Вишинський // Фортепіанна мініатюра сучасних українських композиторів : Навчально-методичний посібник для студентів вищих музичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. К. : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2018. С. 44–57
4. Вишинський В.В. Астероїди / В.В. Вишинський // Фортепіанна мініатюра сучасних українських композиторів : Навчально-методичний посібник для студентів вищих музичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. К. : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2018. С. 58–67.
5. Вишинський В. Музична культура / Вишинський В., Гадецька Г., Тишко С. // Філософія культури: основні поняття, напрями, персоналії : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. За загальною редакцією М. Тимошенко. Чернівці: Букрек, 2020. С. 90–96.0.

Основні наукові статті:

1. Вышинский В. Движения как композиционно-драматургический фактор во Второй симфонии Д. Шостаковича / В. Вышинский // Науковий вiсник НМАУ ім. П.І. Чайковського : Драматургічна організація музичного твору : зб. наук. праць ; [упорядник В. Москаленко].– К., 2012. – Вип. 104. – С. 87–96.
2. Вышинский В. Темповая прогрессия в музыке ХХ века / В. Вышинский // Науковий вiсник НМАУ ім. П.І. Чайковського: Механізми новацій у музичній творчості : зб. наук. праць ; [упорядник В. Москаленко].– К., 2013. – Вип. 108. – С. 11–21.
3. Вышинский В.В. Движение как предмет науки о музыке / В.В. Вышинский // Науковий вiсник НМАУ ім. П.І. Чайковського: Принципи організації руху в музичному творі : зб. наук. праць ; [упорядник В. Москаленко].– К., 2014. – Вип. 111. – С. 13–24.
4. Вишинський В.В. Контекстуальні аспекти взаємодії слова й музики (на прикладі симфонізму Г. Малера) / В.В. Вишинський // Ars musicae: музично-освітологічний дискурс : зб. наук. праць. — К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014. – № 1. — С. 40–46.
5. Вишинський В.В. Серенада / В.В. Вишинський // Музика ХХІ століття : [упорядник В. Матюхін]. – К. : Музична Україна, 2016. – С. 16–51.
6. Vyshynskyi V. Distance Learning For Music Disciplines In Higher Education: Challenges and Prospects / Vyshynskyi V., Yahodzynska I. // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference May 26th-27th, 2017 — Rezekne : Rezekne Academy of Technologies, 2017 — Vol. III. — P. 585-598.

Творчість:

В. Вишинський є автором низки вокальних, інструментальних, оркестрових творів, а також музики до театральних спектаклів. Твори В. Вишинського регулярно виконують в концертах фестивалів «Київ Музик Фест», «Прем’єри сезону», міжнародного форуму «Музика молодих», «Гольфстрім», «Гоголь-фест», «Контрасти». Серед виконавців музики В. Вишинського: Валерій Матюхін, Роман Кофман, Петро Товстуха, Олег Безбородько, Тамара Ходакова, Орест Смовж, Оксана Петрикова, Марина Зубко.