АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024

ЄФРЕМОВ Євген Васильович

Посада:

Кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П.І. Чайковського.

Профілі в електронних базах даних:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3361-6640

WoS Researcher ID:

Google Scholar:

Науковці України:

e-mail: evg-50@ukr.net

Освітня кваліфікація:

Закінчив Київське державне музичне училище імені Р. М. Глієра (1970), історико-теоретичний факультет Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського (клас В.Г. Москаленка, 1975), аспірантуру (1983) та докторантуру НМАУ ім. П.І. Чайковського (2006).
У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Вариантность и импровизационность в фольклорном исполнительстве (на материале традиционной песенной лирики Киевского Полесья)» за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво.
У 1993 р. отримав учене звання доцента кафедри історії української музики та народної творчості НМАУ ім. П.І. Чайковського, а з 2009 – на посаді професора кафедри. У 2010 – присвоєне почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України».
З 1989 р. член Національної спілки композиторів України. З 1979 р. керівник фольклорного гурту «Древо».
Педагогічну діяльність у НМАУ ім. П.І. Чайковського розпочав з 1993 р.

Наукові інтереси:

Коло наукових інтересів охоплює проблеми дослідження фольклорної традиції Київського Полісся (Чорнобильської «зони»), жанрової типології та регіональної стилістики українського пісенного фольклору і народного багатоголосся, аспекти сценічного відтворення фольклорних творів та методики навчання українському традиційному співу, польове музично-етнографічне дослідження українського Полісся, Поділля і Середньої Наддніпрянщини, керівництво науково-реконструктивним фольклорним ансамблем «Древо».

Викладає курси:

Народна музична творчість
Український традиційний спів
Сучасні проблеми етномузикології
Методологія науково-дослідної роботи
Керівництво підготовкою наукових робіт: курсових (з історії української музики), дипломних (на здобуття освітньо-професійного рівня «бакалавр музичного мистецтва», освітньо-наукового рівня «магістр музичного мистецтва»), дисертаційних (на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, доктора філософії, доктора мистецтва).

Відомості про підвищення кваліфікації:

Основні публікації:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection:
—-

Статті в наукових фахових виданнях інших держав

• Певческий фольклорній стиль: женское и мужское пение на Полесье // Сохранение народных традиций на основе экспедиционных исследований. Традиция и современность» 23 сентября 2010 г; Звук, жест, цвет в традиционной культуре и современных формах фольклоризма 24 сентября 2011 г. – Сборник работ научно-практических конференций. – Вільнюс, 2011. – С. 6-11;

Основні наукові статті у вітчизняних фахових виданнях:

• Жанрово-обрядове попурі – унікальний пісенний зразок з верхів’їв Горині (у соавторстві з І. Телюх) / Проблеми етномузикології. – Збірник наукових статей. – Вип. 13.– Київ. – 2018. – С. 206-220.
• Наспів “жниво-голосіння“ на Київському Поліссі / Десята конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель (Львів, 21-23 квітня 2017 р.). Статті і матеріали. – Львів – 2017. – С. 217-224.
• Зимові пісні. Колядки і щедрівки. – Історія української музики у 7 томах. – Т. 1. Кн. 1. Народна музика. – К., ІМФЕ, 2016. – С. 41-55;
• Веснянки. – Історія української музики у 7 томах. – Т. 1. Кн. 1. Народна музика. – К., ІМФЕ, 2016. – С. 56-73;
• Ритмокомпозиційна будова традиційних колядок та щедрівок – розмаїття і єдність. – Проблеми етномузикології. – Вип. 11. – К., 2016. С. 8-14.
• Традиційний спів на центральному Поліссі. Параметри стилю // Музична україністика: Сучасний вимір. – Вип. 8: на пошану члена-кореспондента АМУ, доктора мистецтвознавства, професора Софії Грици / НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К.: ІМФЕ, 2013. – С. 116—125.
• Постові веснянки на Київському Поліссі // Проблеми етномузикології. – Вип. 4 – К., 2009. – С. 78-97.
• Ритуали викликання дощу // Проблеми етномузикології. – Вип. 2 – К., 2004. – С. 192-209.
• Музика і ритуал: взаємокоординація звуковисотних чинників та виконавської стилістики в обрядових піснях Центрального Полісся // Студії мистецтвознавчі. Театр. Музика. Кіно. – Число 4 (8). – Київ: ІМФЕ, 2004. – С. 50-57.
• Про традиційну фактурну будову поліських ліричних пісень //Фольклористичні візії (учні – вчителеві І. В. Мацієвському з нагоди 60-річчя). – Тернопіль, 2001. – С. 65-81.
• Фольклористичний погляд на проблеми етносольфеджіо // Проблеми етномузикології. – Вип. 1 – К., 1998. – С. 109-215.
• Ритмоструктурні типи календарних наспівів на Київському Поліссі // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Вип. 1. Київське Полісся. 1994. – Львів, Інститут Народознавства НАН України, 1997. – С. 245 259.
• Є.Єфремов, В. Пономаренко. Дослідження локальної народнопісенної традиції як основа діяльності вторинного фольклорного ансамблю // Українське музикознавство. – Вип. 24. – Київ, 1989. – С. 3-16.
• Дослідження народнопісенного виконавства через моделювання інваріанта пісні // Українське музикознавство. – Вип. 20. – Київ, 1985. – С. 79-98.

Фондові записи на Українському радіо – 1984-1990 рр. (фольклорний гурт «Древо»). Дискографія:

• «Chornobyl Songs Project. Living culture from a lost world». Ensemble Hilka. (Проект ЧОРНОБИЛЬСЬКІ ПІСНІ: Жива культура загубленого світу). – Компакт-диск SFV CD 50420 / Пісні з Чорнобильської «зони», зібрані Є. Єфремовим, у виконанні американського ансамблю «Hilka». – Керівник гурту, автор анотації Є. Єфремов. – Нью-Йорк, 2015.
• Традиційна музика Полісся. Чорнобильське правобережжя Прип’яті. – Компакт-диск / Польові записи, укладання, наукова стаття й коментарі Є.Єфремова. – Київ. – Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, 2014.
• Традиційна музика Полісся. Київське Поужжя. – Компакт-диск / Польові записи, укладання, наукова стаття й коментарі Є.Єфремова. – Київ. – Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, 2013.
• Ой там за морями. Сільська традиційна музика. – Компакт-диск / Українська народна музика у виконанні фольклорного гурту «Древо», керівник Є. Єфремов. – Київ, Арт Меню, 2006.
• Древо. Пісні з України-2. – Компакт-диск 032 CD-8 / Українська народна музика у виконанні фольклорного гурту «Древо», керівник Є. Єфремов. – Варшава, Koka 2002.
• Рай розвився. Християнські мотиви в українському фольклорі. – Компакт-диск / Народні пісні у виконанні фольклорного гурту «Древо», керівник Є. Єфремов; наукова анотація О.Шевчук, Є.Єфремова. – Київ, Захаренко О. 2001.
• Опромінені звуки. – Компакт-диск 037 S 009-1 / Ідея О. Нестерова. Виконавці фольклорний гурт «Древо» та авангард-тріо О. Нестерова. – Київ, 2001.
• Древо. Пісні з України-1. – Компакт-диск 028 CD-3 / Українська народна музика у виконанні фольклорного гурту «Древо», керівник Є. Єфремов. – Варшава, Koka 1998.