Нормативно-правові документи

1) Закон України  «Про Вищу освіту» від 1 липня 2014 року

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

2) Постанова КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248409199

3) Керівництво до програми Еразмус+ (ProgrammeGuide)

4) Положення про порядок реалізації права на міжнародну академічну мобільність

5) Положення про навчання студентів-учасників програми “Еразмус+”