Кафедра камерного співу

Кафедра камерного співу була утворена в травні 2017 р. в результаті роз’єднання кафедри сольного співу на дві: «Камерного співу» та «Оперного співу». У своєму розвитку кафедра спирається на високі традиції, культивовані видатною когортою вокальних педагогів Київської консерваторії, створеної в 1913 р. Своєю довголітньою творчою діяльністю видатний педагог-концертмейстер З. Ліхтман та її колеги, – викладачі камерного співу З. Гайдай, Г. Ніколаєнко, Р. Ельвова, В. Метелицька, Л. Острін, Л. Ржецька, Е. Скрипчинська, О. Степанова, пізніше – Л. Остапенко, В. Буймістер, А. Ільїн, Л. Скірко продовжували традиції діючої впродовж 1939–49 рр. окремої кафедри камерного співу, очолюваної піаністом і вокальним педагогом О. Брагіним, заклавши підгрунтя сучасної кафедри.

Новостворена випускаюча кафедра камерного співу веде підготовку бакалаврів, магістрів та асистентів-стажистів галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 025, спеціалізації «Камерний спів», очної форми навчання. Концепція кафедри визначається потребою реформування основних аспектів її освітньої, творчо-виконавської та наукової діяльності з урахуванням сучасних запитів ринку праці; потребою відповідності найвищим еталонам вокального виконавства і педагогіки, з метою підвищення світового рейтингу навчального закладу.

Розвиток кафедри камерного співу як структурного підрозділу НМАУ імені П. І. Чайковського, орієнтовано на відбір і підготовку талановитої молоді для продуктивної діяльності у сфері національного й світового вокального мистецтва; проведення науково-методичних досліджень і розробку інноваційних технологій у сфері вокального виконавства та педагогіки на основі інтеграції науки, освіти й концертного виробництва. Удосконалення освітньої діяльності кафедри відбувається через створення системи підготовки майбутніх співаків на основі єдності навчання, виховання, виконавської й педагогічної практики студентів, науково-практичних досліджень із пріоритетних напрямків розвитку НМАУ імені П. І. Чайковського. За недовгий час існування кафедри можна констатувати підвищення ефективності концертно-виконавської, творчо-педагогічної та інноваційної діяльності її студентів, у тому числі – міжнародної. Проведено науково-методичний семінар до 150-річчя професора О. Муравйової; міжнародні науково-практичні конференції: «Мистецькі родини» та до 100-річчя З. Ліхтман.

Переможцями міжнародних і місцевих конкурсів стали 38 наших студентів.

На кафедрі працює сім штатних викладачів: професори В. Антонюк (завідувач кафедри), В. Буймістер, Г. Гаркуша, В. Гришко, В. Жмуденко, А. Кочерга, Л. Юрченко та педагоги-сумісники Д. Агеєв, О. Баланко, Т. Бондарь, М. Буймістер, Н. Кречко, Д. Литовченко, М. Ліпінська, Є. Ліпітюк, Л. Ларікова, В. Неберекутіна-Семенова, Л. Роман В. Туліс, А. Хілько, Т. Ходакова, А. Хугаєв, М. Шуляк. Концертмейстери: О. Євсюкова, М. Каляпіна, А. Лавриненко, Л. Максимчук, Д. Півненко, О. Рогач, О. Снігур, С. Шарапова та сумісники В. Мраморнова, Л. Овчиннікова, А. Поліщук, О. Савойтан.

Окрасою педагогічного колективу є видатні співаки, лауреати Шевченківської премії, народні артисти України В. Буймістер, В. Гришко, А. Кочерга (народний артист СРСР, лауреат двох премій «Гремі»), Л. Юрченко.

Почесні звання «Народний артист України» також мають також професор Г. Гаркуша й доцент Л. Ларікова; «Заслужений діяч мистецтв» – доцент Н. Кречко; «Заслужений артист України» – Д. Агеєв, В. Антонюк, В. Жмуденко, М. Ліпінська, Є. Ліпітюк, В. Туліс, Т. Ходакова, М. Шуляк.

Науковий потенціал кафедри складають: доктор культурології В. Антонюк та кандидати мистецтвознавства О. Баланко й М. Кононова.

Кафедра готує співаків (солістів та артистів хору), а також викладачів, – бакалаврів і магістрів музичного мистецтва. За кафедрою закріплено такі основні професійні дисципліни: індивідуальні – «Фах (сольний спів: підготовка концертної програми)», «Вокальний ансамбль», «Методика написання дипломної роботи», «Підготовка магістерської наукової роботи», «Педагогічна практика»; групові – «Історія вокального виконавства», «Основи вокальної методики», «Вокальна педагогіка вищої школи», «Методика викладання фахових дисциплін у внз» (авторські курси В. Антонюк). Всього ж за кафедрою закріплено 80 навчальних дисциплін (50 у бакалаврів, 30 – у магістрів). Програми навчальних дисциплін розроблено на основі останніх вимог державного освітнього стандарту.

Організаційно-виховна робота викладачів кафедри спрямована на формування у студентів знань і навичок співака, викладача та дослідника:

• виховання талановитої молоді на високих зразках класичної та сучасної вокальної музики різних форм, жанрів і стилів кваліфікованих фахівців та національно свідомих і соціально зорієнтованих громадян України;

• сприяння розвитку студентського самоврядування, підтримка ініціативи в усіх сферах навчального, музичного, суспільно-культурного життя;

• залучення студентів кафедри камерного співу до участі в формуванні сучасного музичного середовища, творчих зустрічах з українськими та зарубіжними видатними діячами вокального мистецтва;

• налагодження ефективного зв’язку з випускниками кафедри, сприяння подальших контактів із ними;

• коригування освітньо-виховного процесу засобами організації науково-практичних конференцій, майстер-класів, лекцій-концертів, конкурсів тощо.

У перспективі колективом кафедри буде досягнуто:

– високого розвитку кафедри камерного співу як важливого структурного підрозділу НМАУ імені П. І. Чайковського, орієнтованого на підготовку висококваліфікованих вокалістів для музичного мистецтва України й світу;

– збільшення обсягу та підвищення ефективності наукових і навчально-методичних досліджень, спрямованих на розробку сучасних освітніх моделей вокального навчання для задоволення зростаючого попиту сучасного глобалізованого суспільства на підготовку вокалістів і викладачів високої кваліфікації, які мають фундаментальні знання та практичні навички;

– активізації діяльності кафедри в міжнародному освітньому просторі, а саме: співробітництво з зарубіжними науковими установами та навчальними закладами; членство у міжнародних наукових програмах та фондах; участь у міжнародних мистецьких проектах, конференціях, симпозіумах, семінарах, майстеркласах, конкурсах.

Науково-педагогічний склад кафедри

ХУГАЄВ Абрег Годієвич

Викладач

ХІЛЬКО Анастасія Вікторівна

Викладачка

ЛИТОВЧЕНКО Дар`я В`ячеславівна

Викладач

КУМАНОВСЬКА Олена Леонтіївна

Викладач

БУЙМІСТЕР Марія Валеріївна

Викладач

БОНДАРЬ Тетяна Віталіївна

Викладач

НЕБЕРЕКУТІНА-СЕМЕНОВА Валентина Петрівна

Старша викладачка

РОМАН Лариса Михайлівна

Старша викладачка

КОНОНОВА Марія Віталіївна

Кандидат мистецтвознавства, викладач

БАЛАНКО Орися Миколаївна

Кандидат мистецтвознавства, в.о.доцента

ШУЛЯК Микола Вікторович

Заслужений артист України, старший викладач

ХОДАКОВА Тамара Анатоліївна

Заслужена артистка України, викладачка

ТУЛІС Валерія Юріївна

Заслужена артистка України, викладачка

ЛІПІТЮК Єлизавета Вячеславівна

Заслужена артистка України, викладачка

ЛІПІНСЬКА Марія Олександрівна

Заслужена артистка України, старша викладачка

ЛАРІКОВА Людмила Анатоліївна

Народна артистка України, в.о.доцентки

КРЕЧКО Наталія Михайлівна

Заслужена артистка України, доцент

АГЕЄВ Дмитро Володимирович

Заслужений артист України, старший викладач

ЮРЧЕНКО Людмила Володимирівна

Народна артистка України, в.о.професорки

КОЧЕРГА Анатолій Іванович

Народний артист України, в.о.доцента

ЖМУДЕНКО Віталія Іванович

Заслужений артист України, в.о.професора

ГРИШКО Володимир Данилович

Народний артист України, професор

ГАРКУША Григорій Якимович

Народний артист України, професор

БУЙМІСТЕР Валерій Григорович

Народний артист України, професор

АНТОНЮК Валентина Геніївна

Завідувач кафедри
Професор, доктор культурології, заслужена артистка України

Необхідні для вступу сертифікати ЗНО

Контакти деканату

АДРЕСА
ТЕЛЕФОН, ФАКС (044) 297-34-25