Кафедра старовинної музики

Натхненницею та ініціаторкою заснування у 2000 році кафедри старовинної музики виступила корифейка українського музикознавства – Ніна Олександрівна Герасимова-Персидська. Саме вона розробила принципово нову стратегію: нерозривний зв’язок теорії і практики, що забезпечує інтенсивний і плідний розвиток обох сфер. Протягом 20-ти років діяльності кафедри було виховано цілу плеяду дослідників і виконавців давньої української та західноєвропейської музики.

Нині на кафедрі викладають:

Н. Герасимова-Персидська, О. Шадріна-Личак (в.о. завідувачки кафедри), С. Шабалтіна, Г. Булибенко, О. Шевчук, Є. Ігнатенко, І. Кузьмінський.

Навчальний процес студентів (бакалаврів і магістрів), асистентів-стажистів та аспірантів усіх факультетів академії забезпечують авторські курси, що їх читають на кафедрі. Так, увазі аспірантів пропонується дисципліна «Українська музична спадщина: нові відкриття» (О. Шевчук, І. Кузьмінський), понад 10 років асистентам-стажистам викладався курс «Музичні стилі та еволюція музичного мислення» (Н. Герасимова-Персидська). Бакалаврам і магістрам адресовано ознайомчі курси «Клавесин» (С. Шабалтіна), «Орган» (Г. Булибенко), а також «Генерал-бас» (О. Шадріна-Личак), «Музична орнаментика», «Розшифровка табулатур», «Європейські музичні нотації», «Еволюція художніх стилів у мистецтві» (О. Шевчук), «Клавірна музика Ренесансу та Бароко», «Хорова музика Ренесансу та Бароко», «Українське музичне бароко» (Є. Ігнатенко).

Магістральним напрямком діяльності кафедри є дослідження європейської, у тому числі української музики від арс-нова до бароко й класицизму. Проводиться активна архівно-пошукова робота, вивчення церковного монодійного співу України ХVІ–ХVІІІ століть, української середньовічної та ранньомодерної музики, музичної візантиністики, досліджується і музика новітнього часу.

Увесь цей спектр віддзеркалено у дисертаційних дослідженнях випускників кафедри:

К. Берденникової (1970–2006), Т. Бринь, Є. Ігнатенко, Ю. Ваш, І. Кузьмінського, Г. Омельченко-Агай Кухі (науковий керівник – Н. Герасимова-Персидська), О. Скоробогатової-Нечипорук, В. Зінченко, М. Сорочана, Б. Жулковського, Н. Сікорської (науковий керівник – О. Шевчук), О. Прилепи, О. Шадріної-Личак, Н. Даньшиної, О. Кожан, О. Тулюка, Н. Аріскіної (науковий керівник – І. Чижик), Л. Тітаренко (науковий керівник – Є. Ігнатенко).

Викладачі кафедри активно займаються науково-просвітницькою діяльністю у галузі історії давньої української та західноєвропейської музики, музики новітнього часу. Окрім організації та участі у міжнародних конференціях і семінарах, викладачі читають публічні лекції та проводять майстер-класи поза межами академії, беруть участь у науково-просвітницьких проєктах, готують публікації у пресі, стають авторами профільних статей у словниках, енциклопедіях тощо, організовують концерти студентів, викладачів і майстер-класи провідних світових фахівців у галузі старовинної музики. Силами кафедри видаються збірники серії «Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського: Старовинна музика – сучасний погляд».

Виконавським ядром кафедри є клас клавесина, створений 1994 року С. Шабалтіною. Відтоді сформувалася потужна клавесинна школа, добре знана в Україні та за її межами. Серед вихованців – лауреати міжнародних конкурсів О. Шадріна-Личак, О. Копань, Н. Фоменко, Н. Сікорська, Т. Довгаль, М. Морозова, О. Жукова, Л. Тітаренко, В. Турта, П. Прокопенко. Студенти фортепіанного факультету мають можливість отримати додаткову кваліфікацію «Клавесин», що, крім опанування специфіки гри на копії історичного інструмента, передбачає вивчення таких дисциплін, як «Історія та теорія клавесинного мистецтва» (С. Шабалтіна), «Генерал-бас», «Методика викладання гри на клавесині» (О. Шадріна-Личак), «Старовинні клавішні інструменти» (Д. Титенко).

Також давні традиції має клас органа, очолюваний Г. Булибенко (заснований у Київській консерваторії професором А. Котляревським 1971 року). Увазі майбутніх фахівців представлені дисципліни «Історія і теорія органного мистецтва» та «Методика викладання гри на органі».

Майбутні клавесиністи й органісти мають можливість продовжити навчання у спеціалізованій асистентурі-стажуванні.

Широкий комплекс дисциплін кафедри спонукає вихованців академії до творчих і наукових пошуків, дає можливість здобути ґрунтовні багатопрофільні знання й застосовувати їх відповідно до власних зацікавлень та актуальних запитів сучасного музичного мистецтва.

Необхідні для вступу сертифікати ЗНО

Українська мова та література

Історія України

025 музичне мистецтво

Контакти деканату

АДРЕСА м. Київ 01001,вул. Архiтектора Городецького 1-3/11
ТЕЛЕФОН, ФАКС (044) 279-68-37