Головна » Кафедра історії світової музики » АНТОНОВА Олена Григорівна

АНТОНОВА Олена Григорівна

1. Закінчила Державний музично-педагогічний інститут імені Гнесіних (1984); аспірантуру Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського (1989); захистила кандидатську дисертацію за темою «Жанрові ознаки інструментального концерту та їх втілення у передкласичний період» (Київ, 1990).

2. З 1989 по 2014 роки працювала на посадах викладача (1989) та доцента (1990) кафедри історії музики і фольклору Донецької державної музичної академії ім. С. С. Прокоф’єва. З 2015 року працює на посаді доцента кафедри історії світової музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Викладає курси «Історія світової музики», «Методика викладання музично-історичних дисциплін». Науковий керівник більш ніж 50 дипломних (бакалаврських та магістерських) робіт; підготувала 17 лауреатів наукових конкурсів: Всеукраїнського конкурсу музикознавчих робіт, Всеросійського конкурсу наукових робіт студентів та аспірантів (Красноярський державний інститут мистецтв), Міжнародного (XXIV) конкурсу наукових робіт студентів в галузі музичного мистецтва (РАМ ім. Гнесіних, м. Москва).

Член журі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів (2010–2014, 2018–2019 рр.); член оргкомітету учнівської конференції «Мистецтво без меж: шлях до науки» з предметів теоретичного циклу серед учнів мистецьких шкіл (Київ, 2019–2020). Керівник СНТТ на кафедрі історії музики і фольклору ДДМА ім. С. С. Прокоф’єва (2004–2014 рр.). Виконувач обов’язків завідувача секцією зарубіжної музики кафедри історії світової музики НМАУ ім. П. І. Чайковського (2015–2020 н. р.).

3. Нагороджена Почесною грамотою виконкому Донецької міської ради за багаторічну працю в галузі культури і значний особистий внесок у розвиток українського мистецтва (2011); Почесною грамотою Міністерства культури України за вагомий особистий внесок у розвиток української культури та музичного мистецтва, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм (2016).

4. Автор близько 20 наукових публікацій (https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=zQpNQ2UAAAAJ), офіційний опонент кандидатських дисертацій (6), рецензент авторефератів кандидатських дисертацій (15), укладач навчальних програм: «Історія світової музичної культури» для студентів спеціалізації «Музикознавство» та «Композиція» (Донецьк 2012), «Музична критика» для студентів спеціалізації «Музикознавство» та «Композиція» (Донецьк 2013), «Історія світової музики» для студентів композиторського та виконавських факультетів за освітнім степенем «Бакалавр» (Київ 2016).

5. Профілі у електронних базах даних: ORCID ID https://orcid.org/,
Researcher ID https://publons.com/researcher/?is_core_collection=1&is_last_twelve_months=1&order_by=num_reviews.