Кафедра історії світової музики

Кафедра історії світової музики була створена у 2015 році. Вона об’єднала науково-педагогічний склад двох кафедр – історії зарубіжної музики та історії музики етносів України та музичної критики. За період існування кафедра виступила організатором численних науково-мистецьких подій. Зокрема, завдяки ініціативі кафедри в травні 2019 року було засновано мистецький форум «Європейська весна в Академії» та реалізовано масштабний міжнародний науково-творчий проект «Пуленк-Fest». Серед конференцій, які проводила кафедра, слід виділити міжнародні наукові читання «Проблема “зворотного зв’язку” в сучасному курсі історії музики: теорія та практика» (2017), а також щорічні міжнародні наукові конференції, присвячені ювілейним і пам’ятним датам кожного календарного року.

Члени кафедри постійно проводять активну просвітницьку діяльність, виступають із лекціями, організовують методичні семінари й дискусії, беруть участь у роботі міжнародних музикознавчих організацій, фондів, видань, престижних музичних конкурсів і фестивалів. Актуальним завданням науково-педагогічного складу кафедри постає невпинний пошук нових шляхів поєднання академічних та інноваційно-експериментальних методів опанування світового музичного досвіду.

Кафедра забезпечує широким спектром музично-історичних дисциплін студентів, аспірантів та асистентів-стажистів усіх факультетів Академії, обумовлюючи міцний академічний фундамент підготовки та сучасний контент музичного мислення випускника НМАУ ім. П. І. Чайковського. Значна кількість оригінальних авторських курсів на кафедрі дозволяє кожному вибрати свій шлях пізнання музичної культури минулого й сучасності. Важливий вектор роботи кафедри визначають дисципліни, що формують уміння вільно орієнтуватися у сучасному медіапросторі та пов’язані з музично-критичною та редакторською сферами діяльності фахівця-музикознавця. Студенти історико-теоретичного факультету протягом усіх років навчання мають також індивідуальні заняття з фаху. Найкращі випускники отримують можливість навчатися в аспірантурі, готувати дисертаційні дослідження для отримання ступеня PhD, також відкрито докторантуру.

На кафедрі викладаються курси для студентів усіх рівнів освіти.

Студентам-бакалаврам пропонуються курси:

«Історія світової музики», «Історія опери», «Історія музичного модернізму», «Історія і теорія джазу», «Методика викладання музично-історичних дисциплін», «Музична критика», «Оперна драматургія», «Редагування музикознавчої літератури», «Сучасна музика», «Традиційні культури етносів України».

Для студентів-магістрів – курси:

«Інфраструктура музичного життя», «Метафізика історії музики», «Методологія історичного музикознавства», «Музика Срібного віку», «Музична критика», «Новітня історія зарубіжної музики», «Основи менеджменту у сфері культури та мистецтв», «Тенденції розвитку сучасної опери», «Сміховий світ», «Український музичний постмодерн в контексті світової культури».

Для аспірантів Академії читаються спецкурси:

«Вагнер і вагнеріанство» та «Інноваційні тенденції в сучасному музикознавстві. Методологічні аспекти».

Склад кафедри:

Валерія Жаркова (завідувачка), Олена Антонова, Віра Артем’єва, Ірина Богдановаа, Тетяна Волошина, Лариса Гнатюк, Олена Д’ячкова, Олена Зінькевич, Олена Корчова, Олена Наумова, Лариса Неболюбова, Олена Пономаренко, Валентина Редя, Олена Сакало, Олександр Саратський, Ольга Соломонова, Ганна Різаєва, Юрій Чекан, Марина Черкашина-Губаренко.

Науково-педагогічний склад кафедри

Необхідні для вступу сертифікати ЗНО

Українська мова та література

Історія України

025 музичне мистецтво

Контакти деканату

АДРЕСА м. Київ 01001,вул. Архiтектора Городецького 1-3/11
ТЕЛЕФОН, ФАКС (044) 279-68-37