Кафедра історії світової музики

Кафедра історії світової музики була створена у 2015 році. Вона об’єднала науково-педагогічний склад двох кафедр – історії зарубіжної музики та історії музики етносів України та музичної критики. За період існування кафедра виступила організатором численних науково-мистецьких подій. Зокрема, завдяки ініціативі кафедри в травні 2019 року було засновано мистецький форум «Європейська весна в Академії» та реалізовано масштабний міжнародний науково-творчий проект «Пуленк-Fest». Серед конференцій, які проводила кафедра, слід виділити міжнародні наукові читання «Проблема “зворотного зв’язку” в сучасному курсі історії музики: теорія та практика» (2017), а також щорічні міжнародні наукові конференції, присвячені ювілейним і пам’ятним датам кожного календарного року.

Члени кафедри постійно проводять активну просвітницьку діяльність, виступають із лекціями, організовують методичні семінари й дискусії, беруть участь у роботі міжнародних музикознавчих організацій, фондів, видань, престижних музичних конкурсів і фестивалів. Актуальним завданням науково-педагогічного складу кафедри постає невпинний пошук нових шляхів поєднання академічних та інноваційно-експериментальних методів опанування світового музичного досвіду.

Кафедра забезпечує широким спектром музично-історичних дисциплін студентів, аспірантів та асистентів-стажистів усіх факультетів Академії, обумовлюючи міцний академічний фундамент підготовки та сучасний контент музичного мислення випускника НМАУ ім. П. І. Чайковського. Значна кількість оригінальних авторських курсів на кафедрі дозволяє кожному вибрати свій шлях пізнання музичної культури минулого й сучасності. Важливий вектор роботи кафедри визначають дисципліни, що формують уміння вільно орієнтуватися у сучасному медіапросторі та пов’язані з музично-критичною та редакторською сферами діяльності фахівця-музикознавця. Студенти історико-теоретичного факультету протягом усіх років навчання мають також індивідуальні заняття з фаху. Найкращі випускники отримують можливість навчатися в аспірантурі, готувати дисертаційні дослідження для отримання ступеня PhD, також відкрито докторантуру.

На кафедрі викладаються курси для студентів усіх рівнів освіти.

Студентам-бакалаврам пропонуються курси:

«Історія світової музики», «Історія опери», «Історія музичного модернізму», «Історія і теорія джазу», «Методика викладання музично-історичних дисциплін», «Музична критика», «Оперна драматургія», «Редагування музикознавчої літератури», «Сучасна музика», «Традиційні культури етносів України».

Для студентів-магістрів – курси:

«Інфраструктура музичного життя», «Метафізика історії музики», «Методологія історичного музикознавства», «Музика Срібного віку», «Музична критика», «Новітня історія зарубіжної музики», «Основи менеджменту у сфері культури та мистецтв», «Тенденції розвитку сучасної опери», «Сміховий світ», «Український музичний постмодерн в контексті світової культури».

Для аспірантів Академії читаються спецкурси:

«Вагнер і вагнеріанство» та «Інноваційні тенденції в сучасному музикознавстві. Методологічні аспекти».

Склад кафедри:

Валерія Жаркова (завідувачка), Олена Антонова, Віра Артем’єва, Ірина Богдановаа, Тетяна Волошина, Лариса Гнатюк, Олена Д’ячкова, Олена Зінькевич, Олена Корчова, Олена Наумова, Лариса Неболюбова, Олена Пономаренко, Валентина Редя, Олена Сакало, Олександр Саратський, Ольга Соломонова, Ганна Різаєва, Юрій Чекан, Марина Черкашина-Губаренко.

Науково-педагогічний склад кафедри

РІЗАЄВА Ганна Євгенівна

Кандидатка мистецтвознавства, в.о. доцентки

ЧЕКАН Юрій Іванович

Доктор мистецтвознавства, в.о. професора

САКАЛО Олена Василівна

Кандидатка мистецтвознавства, в.о. професорки

САРАТСЬКИЙ Олександр Наумович

Викладач

РЕДЯ Валентина Яківна

Докторка мистецтвознавства, професорка

ПОНОМАРЕНКО Олена Юріївна

Кандидатка мистецтвознавства, доцен

НЕБОЛЮБОВА Лариса Сергіївна

Кандидатка мистецтвознавства, професорка

НАУМОВА Олена Анатоліївна

Кандидатка мистецтвознавства, доцентка

КОРЧОВА Олена Олександрівна

Кандидатка мистецтвознавства, в.о. професорки

Д'ЯЧКОВА Олена Анатоліївна

ЗІНЬКЕВИЧ Олена Сергіївна

Докторка мистецтвознавства, професорка, членкиня-кореспондентка Національної Академії мистецтв України

СОЛОМОНОВА Ольга Борисівна

Докторка мистецтвознавства, професорка

ГНАТЮК Лариса Анастасіївна

Кандидатка мистецтвознавства, в.о. професорки

ЧЕРКАШИНА-ГУБАРЕНКО Марина Романівна

Докторка мистецтвознавства, професорка, академікиня Національної Академії мистецтв України, заслужена діячка мистецтв України

ВОЛОШИНА Тетяна Карлівна

Кандидатка мистецтвознавства, доцентка

АНТОНОВА Олена Григорівна

Кандидатка мистецтвознавства, доцентка

АРТЕМ'ЄВА Віра Борисівна

Кандидатка мистецтвознавства, в.о. доцентки

ЖАРКОВА Валерія Борисівна

Завідувач кафедри
Професор, Доктор мистецтвознавства

Необхідні для вступу сертифікати ЗНО

Українська мова та література

Історія України

025 музичне мистецтво

Контакти деканату

АДРЕСА м. Київ 01001,вул. Архiтектора Городецького 1-3/11
ТЕЛЕФОН, ФАКС (044) 279-68-37