Головна » Кафедра історії світової музики » АРТЕМ'ЄВА Віра Борисівна

АРТЕМ’ЄВА Віра Борисівна

Закінчила історико-теоретичний факультет Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (клас кандидата мистецтвознавства, доцента Бакаєвої Г. М.). З 2006 по 2009 рр. навчалась в аспірантурі Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського на кафедрі історії зарубіжної музики (клас доктора мистецтвознавства, професора Черкашиної-Губаренко М. Р.). 2010 року захистила кандидатську дисертацію (спеціальність 17.00.03 «музичне мистецтво») «Французький музичний театр від бароко до класицизму (на матеріалі творчості Жана-Батіста Люллі та Жана-Філіппа Рамо» в ОНМА імені А.В. Нежданової.

З 2006 року і дотепер викладач (в.о. доцента) кафедри історії світової музики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського.

2005–2019 рр. – старший лаборант деканату історико-теоретичного, композиторського та іноземних студентів факультету.

Викладає дисципліни: Історія світової музики, Світова музична література, Курсова робота (з історії світової музики), Підготовка магістерської науково- дослідної роботи. Укладач програми «Світова музична література» (для вокального підготовчого відділення).

Наукові інтереси: оперний театр, музика бароко і класицизму, французький музичний театр.

Організаційна діяльність: член оргкомітету ХХ та ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молоді музикознавці України» (НМАУ ім. П. І. Чайковського, Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра); з 2008 року член Київського вагнерівського товариства, з 2018 року член громадської організації «Спільнота “Музикознавці України у світовій культурі”», стипендіат Київського вагнерівського товариства (2008 рік), лауреат Премії ім. Л. К. Каверіної (2008 рік).

Учасник численних міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, науково-творчих проєктів та стажувань.

Автор більше п’ятнадцяти наукових публікацій (повний перелік статей розміщено на сторінці ресурсу Google Scholar).

Основні публікації:

1. Артем’єва В. Б. Жанр мотету у творчості Жана-Філіппа Рамо // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського. Історія музики: проблеми, процеси, персони, 2019. Вип. 124. С. 76–85.
2. Артем’єва В. Б. Ацис і Галатея» Жана Батіста Люллі та Георга Фрідріха Генделя: два погляди на один сюжет // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2018. Вип. 3 (32). С. 31–44.
3. Артем’єва В. Б. Оперні твори Жана-Філіпа Рамо в сучасних постановках // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2016. Вип. 2 (31) С. 53–59.
4. Артем’єва В. Б. Життєтворчість Жана-Філіппа Рамо: аспекти періодизації // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2016. Вип. 1 (30). С. 31–44.
5. Артем’єва В. Б. Жанр ліричної трагедії у творчості Жана Батіста Люллі та Жана Філіппа Рамо // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2013. Вип. 106. : Культурологічні аспекти сучасного мистецького дискурсу : Пам’яті Людмили Каверіної. С. 97–110.

Науковці України

Google Scholar: (https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5rpsUTQAAAAJ)

ORCID (https://orcid.org/0000-0001-7576-3609?lang=en)

e-mail: varmuz@ukr.net