АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024

ДАВИДОВА Оксана Миколаївна

Посада:

Кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П.І. Чайковського.

Профілі в електронних базах даних:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6484-6297

WoS Researcher ID:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=CN81KcsAAAAJ

Науковці України: ID: 1266927 http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1266927

e-mail: ok.m.davydova@gmail.com

Освітня кваліфікація:

Закінчила фортепіанне відділення Київського державного музичного училища імені Р. М. Глієра (1971), історико-теоретичний факультет Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського (клас Т.Ф. Гнатів, 1976), аспірантуру (1984).
У 1987 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Драматургія Лесі Українки у музично-сценічній творчості українських радянських композиторів» за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво.
У 1994 р. отримала вчене звання доцента кафедри історії української музики НМАУ ім. П.І. Чайковського.
З 1991 р. членкиня Національної спілки композиторів України.
Педагогічну діяльність у НМАУ ім. П.І. Чайковського розпочала з 1984 р.

Наукові інтереси:

Коло наукових інтересів торкається питань історії української музики ХХ сторіччя та музики українського зарубіжжя.

Викладає курси:

Музика ХХ сторіччя. Східна Європа
Музика українського зарубіжжя
Методологія науково-дослідної роботи
Керівництво підготовкою наукових робіт: курсових (з історії української музики), дипломних (на здобуття освітньо-професійного рівня «бакалавр музичного мистецтва», освітньо-наукового рівня «магістр музичного мистецтва»), дисертаційних (на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, доктора філософії, доктора мистецтва).

Відомості про підвищення кваліфікації:

• Oksana Davydova has participated in international skills improvement program (webinar) on Metaphysics of Music referring to the following specializations: Philosophy of Music, Metaphysics of Music, History and Theory of Music, World Music Culture conducted by an expert group led by Prof. Jacek Aleksander Prokopski, PhD. Department of Humanities and Social Sciences of Wroclaw University of Science and Technology during summer semester of academic year 2020-2021. Program number CA87-21. Register number 27.05.2021. Workload: 180 hours (40 hours of lectures, 60 hours of practical sessions and 180 hours of self-study). 6 ECTS credit points are granted.

Основні публікації:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection:

—-

Основні наукові статті у вітчизняних фахових виданнях:

• Михайло Вериківський: композитор, педагог. Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. Вип. 115. Доля митця в реаліях культурно-історичних процесів першої половини ХХ століття. Книга друга: збірник статей. Київ: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2016, с. 8-29.
• Михайло Вериківський: становлення творчої особистості (1923–1941 рр.). Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. Вип. 113. К., 2015.
• Михайло Вериківський: пошук шляху. Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. Вип. 112. К., 2014.
• Категорії любові та смерті у симфонії-балеті В. Губаренка «Liebestod». Українське музикознавство, Вип. 35. К., 2006.
• Балет Г. Жуковського «Лісова пісня». Українське музикознавство, Вип. 33. К., 2004.
• Д. Леонтович. Стаття до музичної енциклопедії. М., 1988.
• Маловідомі сторінки української музики. І.І. Рачинський. Українське музикознавство, Вип. 28. К., 1998.
• Народні мелодії у балеті М. Скорульського «Лісова пісня». Журнал «Народна творчість та етнографія» № 4. К., 1987.
• Драма-феєрія «Лісова пісня» Лесі Українки у її зв’язках з музикою. Українське музикознавство, Вип. 20. К., 1985.

Тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій

• Інтерпретація драматургії Лесі Українки в сучасному музично-творчому процесі. Тези республіканської конференції. м. Харків. 1981.

Інші публікації

• Балет чекає втілення. Журнал «Музика» №16. 2001.
• Іван Рачинський. «Українська музична газета». 1994.
• П.О. Козицький. «Українська музична газета». 1993.
• Відродження «Думки». Газета «Культура і життя». 21.11.1989.
• Пригоди у смарагдовому місті. Газета «Молодь України». 31.01.1989.
• Пригодницький балет. Газета «Культура і життя». 19.03.1989.
• Моменти істини. Газета «Прапор комунізму». 24.10.1989.
• Ще одне прочитання. Журнал «Музика» № 1. 1988.
• Чарівний сон. Газета «Культура і життя». 20.11.1983.
• Майстер музичної сцени. «Музична Україна», «Українські композитори-лауреати комсомольської премії». 1982.
• Виконується вперше. Газета «Культура і життя». 13.03.1980.