ФІЛАТОВА Тетяна Володимирівна

Kандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри теорії музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.

Працює на посаді професора кафедрі теорії музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковскього з 2015 року. Закінчила Донецький державний музично-педагогічний інститут (1986); у 1991 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Атональність у динаміці оновлення тональної системи ХХ століття: теоретичні проблеми та методи дослідження» (1991) під науковим керівництвом доктора мистецтвознавства, професора І. А. Котляревського; обіймала посади доцента (1991), професора (2008), завідувачки кафедри теорії музики (2012) Донецької державної музичної академії імені С. С. Прокоф’єва.

Викладач, науковець, автор публікацій з проблем сучасної музики, теорії жанрів, стилів, гармонії, дослідник творів сучасних композиторів, а також латиноамериканської гітарної музики ХХ століття. Викладала бакалаврські та магістерські курси: гармонії для студентів спеціальностей „Музикознавство”, „Композиція”, „Народні інструменти”, „Фортепіано”; сольфеджіо для студентів спеціальностей „Музикознавство”, „Народні інструменти”, „Сольний спів”; аналізу музичних творів для студентів спеціальності „Народні інструменти”; методики викладання гармонії, сольфеджіо студентів спеціальностей „Музикознавство”, „Композиція”; „Теоретичні проблеми музики ХХ століття”, „Спеціальна педагогічна підготовка студентів музикознавців”; магістерських курсів ”Публічна лекторська майстерність”, „Педагогічна майстерність”, „Практика педагогічної майстерності”, „Методологія теоретичного та історичного музикознавства”, „Сучасні методи наукового дослідження”.

Науковий керівник 25 дипломних та магістерських робіт, 60 курсових студентських робіт; підготувала 12 переможців Всеукраїнського конкурсу музикознавчих робіт. Науковий керівник кандидатських дисертацій М. Вердіян „Одночастинні симфонії Авета Тертеряна: композиційно-драматургічні аспекти” (Київ), В. Сємикіна „Одночастинна фортепіанна соната ХІХ – початку ХХ століть: композиційно-драматургічні аспекти” (Львів, 2014), Т. Литвинець „Сучасне домрове виконавство: аспекти вдосконалення професійної майстерності” (Львів, 2013), А. Нижника „Український баянний концерт: тенденції розвитку жанру” (Львів, 2013), захист останніх відбувся 25 жовтня 2013 р. у Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисенка. Серед музикознавців бакалаврів, магістрів, аспірантів та випускників класу Т. В. Філатової – автори наукових статей, книг, лектори, викладачі, багато з яких продовжили професійне вдосконалення в аспірантурах різних ВНЗ України й захистили кандидатські дисертації: Н. Бацюра, М. Варакута, М. Вердіян, І. Горчакова, І. Вятоха, А. Давидюк, О. Іванчикова, А. Івко, А. Карнак, Л. Кочергіна, Д. Купіна, О. Ляхова, О. Мартиненко, О. Младенова, Д. Олефіренко, Н. Осипчук, А. Попова, А. Резник, О. Садівнича, М. Титова, В. Фролова.

Автор більш 30 наукових публікацій, зокрема за останні роки:

Филатова Т. В. “Agnus Dei” С. Барбера: хоральная версия Струнного Adagio (к проблеме стилевых взаимодействий) // Музичне мистецтво. Донецьк – Львів: Юго-Восток, 2013. Вип. 13. С. 69–79.

Филатова Т. В. Семантические аспекты гармонии: феномен разомкнутых структур в романсовой лирике ХІХ столетия // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Когнітивне музикознавство. Харків, 2018. Вип. 49. С. 47–68.

Іванніков Т. П., Філатова Т. В. Гітарна творчість Агустіна Барріоса у контексті розвитку парагвайської музики //Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. наук. ст. / ред.-упоряд. М. А. Ковалінас. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2019. Вип. 124. С. 86–102.

Іванніков Т. П., Філатова Т. В. Венесуельська гітарна музика ХХ століття: Антоніо Лауро, Аліріо Діас // Часопис Національної музичної академії імені П. І. Чайковського. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2019. № 3 (44). С. 33–55.

Іванніков Т. П., Філатова Т. В. Куатро як історичний феномен венесуельського гітарного мистецтва // Часопис Національної музичної академії імені П. І. Чайковського. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2019. № 4 (45). С. 7–18.

Філатова. Т. В. Чилійська гітарна музика: «Антикуеки» Віолети Парри // Сучасне музикознавство: методологія, теорія, історія : Науковий Вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Київ, 2020. № 129. С. 232–250.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України як науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2005/2006 н.р. з напряму «Музичне мистецтво»; Почесною грамотою виконкому Донецької міської ради за багаторічну працю в галузі культури і значний особистий внесок у розвиток українського мистецтва (2012); Почесною грамотою Міністерства культури України за вагомий особистий внесок у розвиток української культури та музичного мистецтва, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм (2016).