ІВКО Анна Валеріївна

Кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри теорії музики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського

У 2002 році закінчила Донецьку державну музичну академію ім. С.С.Прокоф’єва (клас в.о.проф. Т.В.Філатової), у 2005 – аспірантуру Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (клас проф. Н.О.Герасимової-Персидської). У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Подієві аспекти музичної форми ХХ століття».

З 2005 року А.В.Івко працює викладачем на кафедрі теорії музики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Викладає курси сольфеджіо, гармонії, аналізу музичних творів для виконавських спеціалізацій (фортепіанний, вокальний, струнний факультети). Є науковим керівником студентських курсових робіт, присвячених актуальним проблемам гармонії сучасних композиторів: «Гармонія як носій символічного змісту в “Літургії святого Іоанна Златоустого” Євгена Станковича» (Н. Ханіс), «Взаємодія принципів гармонічної організації в Сонаті № 2 І. Щербакова “Коли втомлене серце…”» (І. Соколенко) та ін.; робота «Типи акордових структур у вокальному циклі Л.Десятникова “Любов і життя поета”» Ю. Бичкової посіла призове місце на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт (2018). Серед магістерських робіт, захищених під керівництвом А.В.Івко, – дослідження, присвячені сучасним проблемам музичного виконавства: виконавській інтерпретації (О.Білоусов, Е.Скрипа, О.Бухарєв, В.Мустафіна), музичному мисленню у процесі ансамблевої гри (О.Бурко), комунікативним механізмам музично-виконавської діяльності (М.Раєвська) та ін. Значна кількість випускників-магістрантів А.В.Івко виконавських спеціалізацій рекомендовані до продовження навчання в аспірантурі.

У 2019-2020 р.р. пройшла програму стажування у рамках ІІ міжнародного науково-творчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до виконавської інтерпретації та імпровізації».