КОХАНИК Ірина Миколаївна

Кандидатка мистецтвознавства, професорка, завідувачка кафедри. Закінчила історико-теоретичний факультет Харківського державного інституту мистецтв імені І. П. Котляревського (1981, клас доктора мистецтвознавства, професора Н. Л. Бабій-Очеретовської); аспірантуру кафедри теорії музики Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського (1985, науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор І. А. Котляревський). Захистила кандидатську дисертацію «Гармонія як стильовий фактор у творчості українських композиторів 70—80-х років (Л. Дичко, Є. Станкович, М. Скорик)» (1988). З 1985 по 1991 працювала у видавництві «Музична Україна» (редактор, зав. редакцією, головний редактор). На кафедрі теорії музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського з 1991 року. У 1994 році присвоєне вчене звання доцента, у 2015 році – професора. У 2005 році закінчила докторантуру кафедри теорії музики НМАУ імені П. І. Чайковського (науковий консультант – доктор мистецтвознавства, професор І. А. Котляревський). З 2012 року – завідувачка кафедри теорії музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.

Наукові інтереси І. М. Коханик пов’язані із вивченням процесів стилеутворення в музичній культурі ХХ – початку ХХІ століть, розробкою сучасної теорії музичного стилю. Має близько 60 наукових публікацій у фахових, наукометричних та міжнародних наукових виданнях. Має науково-методичні праці (навчальні програми з курсів, що викладаються для студентів різних спеціалізацій; навчальний посібник з курсу аналізу музичних творів «Стильовий аналіз сучасної музики: методологічний та теоретичний аспекти» з грифом Міністерства освіти і науки України; низку статей та методичних доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях).

І. М. Коханик викладає фах, лекційні курси «Аналіз музичних творів» на історико-теоретичному, фортепіанному, оркестровому факультетах, «Основи редагування та журналістики», «Семіотичний аналіз музичного тексту» для студентів-культурологів, здійснює керівництво дипломними і магістерськими роботами, дисертаційними дослідженнями аспірантів (захищені 5 кандидатських дисертацій, 18 магістерських досліджень). Студенти І. М. Коханик неодноразово ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Музичного мистецтва» та «Культурології», здобували гранти і стипендії різноманітних благодійних фондів.

Провадила багаторічну науково-організаційну діяльність (1991—1997 – вчений секретар Вченої ради Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського /Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського/, 1992 — 2002 – вчений секретар науково-методичної комісії Міністерства освіти України, 1997 — 2012 – вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства у Національній музичній академії імені П. І. Чайковського).

Постійний член оргкомітетів щорічних наукових конференцій (Українського товариства аналізу музики, «Молоді музикознавці України», Міжнародного музикознавчого семінару «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності»). Член редколегії збірників «Науковий вісник НМАУ», «Київське музикознавство». Член науково-аналітичної ради НМАУ, член ради історико-теоретичного факультету НМАУ, член Вченої ради НМАУ. Член ГО спільноти «Музикознавці України у світовій культурі».

Голова журі музично-теоретичного конкурсу в рамках Всеукраїнського відкритого конкурсу класичної музики «Обрії класики» (2016, 2017, 2018, 2019), член журі Всеукраїнської музичної олімпіади «Голос країни» (2018).

Нагороджена почесною відзнакою «Орден за видатні досягнення у музичному мистецтві» (2008), має Подяки Київського міського голови «За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу столиці» (2004), «За вагомий особистий внесок у розвиток української культури і мистецтва, багаторічну плідну педагогічну діяльність» (2013), «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток національного мистецтва, підготовку кваліфікованих кадрів у галузі культури та високий професіоналізм» (2019).

Основні наукові праці:

Коханик І. Взаємодія жанру і стилю в сучасній музиці: від «діалогу» до «полілогу», або нотатки на берегах музичного постмодерну // Жанр як категорія музичної творчості. Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського: зб. статей. К., 2009. Вип. 81. С. 31-37;

Коханик І. Принципи художньої організації часу як національний компонент стилю в концерті для скрипки з оркестром № 2 Є. Станковича // Проблеми організації художнього часу в музичному творі. Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського: зб. статей. К., 2010. Вип. 90. С. 13-25;

Коханик И. Между полистилистикой и метастилем: о стилевых исканиях украинских композиторов на рубеже ХХ-ХХІ веков // Київське музикознавство. Музикознавство у діалозі : зб. статей. Київ/Дюссельдорф, 2010. Вип. 33. С. 102-115;

Коханик И. Интертекстуальность как основа диалога в пространстве современной музыкальной культуры // Київське музикознавство. Музикознавство у діалозі : зб. статей. Київ/Дюссельдорф, 2013. Вип. 45. С. 68-93;

Коханик І. Музичний стиль як сфера комунікації композитора, виконавця, музикознавця // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство : зб. статей до 150-річчя Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра. Київ, 2017. Вип. 55. С. 70-81;

Коханик І. «Гравітації» для фортепіано Ганни Гаврилець: поле тяжіння індивідуального стилю композитора // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство : зб. статей до 150-річчя Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра. Київ, 2018. Вип. 57.С. 59-70.