Головна » Кафедра історії світової музики » КОРЧОВА Олена Олександрівна

КОРЧОВА Олена Олександрівна

1. Життєпис:

Олена Корчова (дівоче прізвище – Петренко, нар. в 1964 р.) – музикознавець, кандидат мистецтвознавства, доцент, представниця київської наукової школи, вихованка класу професора Тамари Гнатів. Дружина скульптора, Заслуженого художника України Василя Корчового.

Народилася в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. В 1979 р. закінчила 8 класів загальноосвітньої школи № 4 м. Комсомольськ Полтавської області (нині – Горішні Плавні) та місцеву ДМШ по класу фортепіано, де навчалась у О. Жукової (сольфеджіо і музична література) та Т. Дитятєвої (фортепіано).

У 1983 р. закінчила з відзнакою теоретичне відділення Полтавського музичного училища ім. М. В. Лисенка. Серед викладачів – Г. Ганзбург, В. Литвинова, І. Михайленко, Н. Сидорук, Е. Черепанова, В. Шерман. Протягом наступного навчального року працювала викладачем музично-теоретичних дисциплін у ДМШ смт. Чорнухи (Полтавська обл.).

У 1984 р. вступила на історико-теоретичний факультет Київської державної консерваторії (нині – НМАУ ім. П. І. Чайковського), який закінчила з відзнакою в 1990 р. Тема дипломної роботи − «Жанна д’Арк у вогнищі» Артюра Онеґґера: механізм жанрового синтезу». Навчалася у Т. Бондаренко, Н. Герасимової-Персидської, Л. Корній, І. Котляревського, А. Лобанова, Н. Маркевич, В. Самохвалова, Л. Хіврич, М. Черкашиної-Губаренко.

Після завершення консерваторії впродовж 15 років (1990 ̶ 2005) працювала в Київській середній спеціальній школі-інтернаті ім. М. В. Лисенка, де викладала курси української, російської та зарубіжної музичної літератури, розробила курс хорової літератури, а також займалась підготовкою учнів спеціалізації «теорія музики» до музикознавчої практики, зокрема до виступів на науково-практичній конференції «Молоді музикознавці України».

У 1999 р. розпочала наукову діяльність у статусі пошукувача кафедри історії зарубіжної музики НМАУ ім. П. І. Чайковського. Із 2000 по 2003 р. навчалась в аспірантурі Академії, паралельно розпочала педагогічну роботу в цьому ж закладі на кафедрі історії зарубіжної музики, котру на той час очолювала М. Черкашина-Губаренко.

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію, тема якої ̶ «Музичний театр Джакомо Пуччіні в мистецькому контексті першої чверті ХХ століття (на матеріалі пізньої творчості композитора)». В 2005 р. отримала вчене звання доцента.

Протягом 2001 − 2014 рр. працювала за сумісництвом на факультеті музикознавства Київського інституту музики імені Р. М. Глієра (нині – Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра).

Основним місцем роботи Олени Корчової з 2000 р. по сьогоднішній день є кафедра історії світової музики НМАУ імені П. І. Чайковського. Остання посада − професор, що не має вченого звання професора. Серед учнів ̶ випускники з фаху Д. Іванченко, М. Нерознак, Є. Трифонова, І. Богданова, М. Гайдук, С. Деоба; колишні аспіранти і пошукувачі Н. Никитюк, С. Горохівська, Е. Бистріцька, Р. Горобець, Л. Васіна; кандидати мистецтвознавства ̶ піаністка і клавесиністка О. Жукова, музикознавець І. Богданова-Дашак, скрипалька Є. Сіренко, піаністка О. Кричинська, композиторка Я. Снітко, альтист А. Городецький.

2. Діяльність

– науково-педагогічна:
– розробка авторських курсів з обов’язкової, базової дисципліни «Історія світової музики» для студентів-бакалаврів історико-теоретичного, композиторського та виконавських факультетів;
– запровадження і розробка сучасного магістерського курсу «Новітня історія світової музики», що є обов’язковою дисципліною для студентів історико-теоретичного факультету;
– розробка авторського курсу «Історія музичного модернізму» на основі власної наукової монографії «Музичний модернізм як terra cognita», що пропонується студентам-бакалаврам виконавських факультетів як дисципліна за вибором;
– розробка курсу спеціалізованої дисципліни «Методика викладання музично-історичних дисциплін» для студентів-бакалаврів історико-теоретичного факультету.
– укладання Програми з музичної літератури для Школи-студії при НМАУ імені П. І. Чайковського;
– опонування на захистах кандидатських дисертацій, рецензування докторських і кандидатських дисертацій, докторських монографій, магістерських і бакалаврських досліджень, навчальних програм;
– наукове керівництво більш, ніж 40 дипломними роботами, з яких 32 – магістерські дослідження.
– громадська:
– Участь в організації та проведенні країнознавчого просвітницького фестивалю «Діалог культур»: країни Європи» в Університеті економіки та права «КРОК» (2012);
– участь в організації та проведенні країнознавчого просвітницького фестивалю «Діалог культур: країни Азії» в Університеті економіки та права «КРОК» (2014);
– реалізація лекційного курсу «Українська музична культура в європейському контексті» в межах циклу методичних заходів для викладачів мистецьких і музичних шкіл Департаменту культури КМДА (2015);
– реалізація лекційного курсу «Європейський музичний модернізм як цілісна художня система» в межах циклу методичних заходів для викладачів мистецьких і музичних шкіл Департаменту культури КМДА (2016);
– творчі проекти на телебаченні та радіо;
– співучасть в організації та проведенні концертних заходів;
– музично-критична діяльність;
– консультування з різноманітних фахових питань.

3. Нагороди:

– Номінація «Краща публікація року» в категорії «Освіта» журналу «Музика» (2005);
– Почесний диплом Президії Академії мистецтв України (2009);
– Подяка ректора КМАМ ім. Р. М. Глієра за багаторічну плідну співпрацю, вагомий особистий внесок у забезпеченні високого наукового рівня організації Міжнародної науково-практичної конференції «Молоді музикознавці України» (1999 – 2020) та високий науковий рівень підготовки студентів та аспірантів (2020).

4. Список публікацій:

– Книга «Музичний модернізм як terra cognita»: монографія. К.: Музична Україна, 2020. 490 с.;
– розділ книги «Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського 100 років». К.: Музична Україна, 2013;
– розділ книги «Академія музичної еліти України: Історія та сучасність: до 90-річчя Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського». К.: Музична Україна, 2004;
– більш, ніж 30 наукових статей, у тому числі з проблематики творчості Дж. Пуччіні, музичної історії ХХ століття, європейського музичного театру ХІХ – ХХ століть, історії української музики ХІХ – початку ХХ століть, розвитку сучасної вітчизняної музичної культури;
– більш, ніж 25 статей есеїстичного, критично-публіцистичного та популяризаторського спрямування.

5. Профілі в електронних базах даних:

Науковці України http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0104649

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9206-7058

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=uAUZ_48AAAAJ