ОЛЕНДАРЬОВ Вадим Миколайович

Музикознавець,культуролог,педагог,композитор. Доцент, канд.мист.(1995). (28.10.1947 р., м. Веймар, Німеччина) –Артемівськ.муз.уч.(1966,іст.-теор. ф-т, кл. Г.Заярного), Київ.конс. (1971, іст.-теор. ф-т ,кл.Вс.Задерацького,І. Котляревського), аспірантура при Київ.конс. (1981,наук.кер. І. Котляревський) , докторантура при НМАУ (д-ня на тему «Ігрові засади масової музичної культури»/.

Пед. Робота: Ровен.культ.-осв.ф-ту КДІКу – викл. Кафедри теорії тп історії музики (1972-1975), ст. викл. кафедри теорії та історії музики (1976-1977), кер.естрад. оркестру91975-1977),КДІК – ст. викл. кафедри теорії музики (1980 -1981), Донецьк. муз.пед ін-т,конс.,муз. Академія -викл.(1977-1978), ст. викл. (1979),доц. ( 1992,),проф. кафедри теорії музики – 2009), Гуманітар. інституту при ДДУ (1994 – 2007, доц. кафедри культурології та теорії музики, НМАУ (2014).

Автор метод. розробок та програм навч. курсів « Історія джазу та естрадної музики», « Гармонія», «Сольфеджіо», «Поліфонія».

У центрі наук. інт-в – проблеми історії та теорії джазу( семантика, жанр,стиль, інтонаційність, виконавство), естради та поп-музики (специфіка виконавства, історична еволюція у ХХ ст.), творчої природи муз. мистецтва ( мас. та академ.),педагогіки.

Літ.тв.: канд. дис. «Вітчизняний джаз та проблема стилю» ( К.1995); «Джаз в системе советской музыкальной культуры» // Традиции и новаторство в музыке. – Алма-Ата,1980; «Проблемы истории и современной практики джаза в учебных курсах» // О проблемах воспитания и обучения педагога – музыканта. – Тбилиси,1980; «Стилистические аспекты отечественного джазового музицирования 60-70-х годов» // Задачи дальнейшего развития социаластической культуры и искусства. – Харьков,1981; «Про логіку інтонаційного процесу в джазі» // Українське музикознавство,вип.23. – К.1988; «Понятие «советский джаз» и проблема формирования национального стиля» // Проблемы музыкальной культуры.Вып.2. – К.1989; «Про специфіку викладання музично-теоретичних дисциплін на естрадному факультеті» // Актуальні питання педагогічної підготовки студентів музичних закладів.Ч.2. – Донецьк 1993; «Джазовий клоун Діззі Гіллеспі та його традиції у вітчизняному джазі» // Прокоф’єв і сучасність. – Донецьк.1996; «Об игровом начале в творчестве ГТЧ» // Музыкальная культура: история и современность. – Донецк.1997; «Про особливості вживання поняття «гра» та похідних від нього у працях Б.В. Асаф’єва» // Музичне мистецтво: Традиції,досягнення, перспективи. – Донецьк.1998; «Жанрова система міської побутової музики пушкінської доби та деякі риси її еволюції» / О.С.Пушкін очами сучасного музиканта. – Донецьк.1999; «Джаз на Донеччині: Проблеми історії,теорії та практики» // Музичне мистецтво Донбасу вчора,сьогодні,завтра. – Київ-Донецьк.2001; «До питання про театральність пісенної естради» // Українське музикознавство,вип.31. – К.2002; «До проблеми комічного в джазі» // Теоретичні та практичні питання культурології:українське музикознавство на зламі століть.Вип.1Х. – Мелітополь.2002; «До проблеми «Бах та джаз» (засади, історія і перспективи )» // Музичне мистецтво,вип.3. – Й.С.Бах та його епоха в історії світової музичної культури. – Донецьк-Лейпціг.2003; «Про роль ритму у стильовій еволюції джазу» // Науковий вісник НМАУ,вип.38. – Музичний стиль, теорія, історія, сучасність. – К.2004; «Про співвідношення варіаційності та імпровізаційності у класичному джазі» // Українське музикознавство,вип..33. – К.2004; «Пісенні жанри в уявленнях вітчизняних дослідників» // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. Вип.1. – К.2006; «Лідер у сучасному джазі (поняття, функції, практика)» // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти.Вип.24. – Постать митця у художньому просторі міста. – Харків.2009; «Метр як чинник ритміки в масовій музиці ХХ століття» // Українське музикознавство,вип..42. – К.2016. Москаленко – ?

Пос. «Музичний диктант (на матеріалі української музики)» – у співавторстві з Є. Блинським. – К.1976.

Керівник дисертацій «» Васильєвої-Кашталян Л (захист 2004 р.) та «» Беспалової С.(підготовлена до захисту),магістерських праць в ДДМУ( 6) та НМАУ (11), дипломних праць в ДДМУ (9), бакалаврських праць в ДДДМУ(36).

Багаторазове рецензування наукових праць. Опонування кандидатських дисертацій (7).

Автор музики до драматичних вистав, вокальних та інструментальних творів.