Головна » Кафедра історії світової музики » ПОНОМАРЕНКО Олена Юріївна

ПОНОМАРЕНКО Олена Юріївна

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії світової музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського

e-mail: ponomarenkoolena1970@gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-3726-489X

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=xOMdvvgAAAAJ

WoS Researcher ID: F-3749-2018

Науковці України: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0102019

Закінчила історико-теоретичний та фортепіанний факультети Донецької державної консерваторії імені С. С. Прокоф’єва (1994); захистила кандидатську дисертацію «Основні тенденції розвитку українського фортепіанного концерту 80–90-х років XX століття» у Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського (2003), спеціальність 17.00.03 –– музичне мистецтво; отримала звання доцента (2006); завершила навчання у докторантурі Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (2018); працює над докторською дисертацією «Структура музичного життя сучасної Італії».

Має стаж педагогічної діяльності більше ніж 25 років. Працювала на кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано (1994–2003) та на кафедрі історії музики і фольклору (2003–2007) Донецької державної музичної академії імені С. С. Прокоф’єва; на кафедрі теорії та історії музики Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2006–2012); на кафедрі естрадного виконавства Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2007–2015); на посаді професора, завідувачки кафедри естрадного виконавства Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2011–2013); на кафедрі історії музики етносів України та музичної критики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (2009–2016). З 2016 року кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії світової музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.

Веде лекційні курси: «Історія світової музики (російська музика)», «Історія музики етносів України», викладає курс «Основи бібліографічної роботи» для студентів історико-теоретичного факультету; індивідуальні заняття з предмета «Музична критика», керує курсовими та магістерськими роботами.

Бере активну участь у міжнародних наукових конференціях (Україна, Великобританія, Італія, Польща та ін.).
Наукові інтереси: сучасна українська музика, сучасна італійська музика, музична культурологія.

Основні публікації:

• Пономаренко Олена Юріївна Основні тенденції розвитку українського фортепіанного концерту 80–90-х років XX століття: дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.03. Київ: Національна музична академія України імені П. І.Чайковського, 2003. 228 с.

Наукові статті.
Більше ніж 30 статей, серед них:

1. Пономаренко О. Ю. До питання про втілення принципу токатності в сучасних українських фортепіанних концертах // Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. Історія музики в минулому і сучасності. Київ, 2000. Вип. 12. С. 53–60.
2. Пономаренко О. Ю. Про деякі засоби існування музичного тексту в сучасній культурі (на прикладі українських фортепіанних концертів 1990-х років) // Київське музикознавство. Текст музичного твору: практика і теорія. Київ, 2001. С. 232–238.
3. Пономаренко О. Ю. Жанр фортепіанного концерту в творчості донецьких композиторів 70–90-х років ХХ століття // Музичне мистецтво Донбасу: вчора, сьогодні, завтра / Донецька державна консерваторія ім. С.С.Прокоф’єва. Київ – Донецьк, 2001. С. 126–131.
4. Пономаренко Е. Ю. О технике martellato в инструментальных произведениях И. С. Баха и современных украинских композиторов (на примере фортепианных концертов) // Й. С. Бах та його епоха в історії світової музичної культури. Донецьк – Лейпциг, 2003. С. 113–120.
5. Пономаренко О. Ю. Про речитативність у сольних каденціях фортепіанних концертів українських композиторів // Українське музикознавство. Київ, 2002. Вип. 31. С. 140–146.
6. Пономаренко О. Ю. Роль української фортепіанної музики у формуванні сучасного педагогічного репертуару // Проблеми музичної освіти / Академія мистецтв України. Київ, 2003. С. 171–179.
7. Пономаренко Е. Ю. Прочтение евангельского литературного источника в фортепианном концерте «Ave Maria» А. Караманова // Науковий вісник : Семантичні аспекти слова в музичному творі. Київ, 2003. Вип. 28. С. 155–162.
8. Пономаренко Е. Ю. И. В. Гёте и М. Булгаков как основа программы Концерта-Драмы К. Цепколенко // Науковий вісник : Музика у просторі культури. Киів, 2004. Вип. 33. С. 263–269.
9. Пономаренко Е. Ю. Жанрово-стилевые особенности украинского фортепианного концерта 1980–1990-х годов // Науковий вісник : Музичний стиль: теорія, історія, сучасність. Киів, 2004. Вип. 38. С. 103–110.
10. Пономаренко Е. Ю. Концерт для фортепиано с оркестром В. Золотухина (к вопросу о типологических особенностях) // Музичне мистецтво. Донецьк: «Юго-Восток», 2005. Вип.5. С. 64–73.
11. Пономаренко Е. Ю. Программный фортепианный концерт в творчестве украинских композиторов 1980–1990-х годов // Науковий вісник: Смислові засади музичної творчості. Київ, 2006. Вип. 59. С. 61–66.
12. Пономаренко О. Ю. Фортепіанний концерт другої половини ХХ століття в контексті художніх пошуків композиторів Донбасу // Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. Музика в просторі сучасності: друга половина ХХ– початок ХХІ ст. Київ, 2009. Вип. 68. С. 229–232.
13. Пономаренко Е. Ю. Сольная каденция в украинском фортепианном концерте: смысл, формообразование, драматургия // Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. Учні вчителю Олені Сергіївні Зінькевич присвячується. Київ, 2011. Вип. 97. С. 50–55.
14. Пономаренко Олена Pompei Music Fest: парад юних талантів Україна–Італія // Музика, 2016. № 5 – 6. С. 15.
15. Olena Ponomarenko Pompei Music Fest dal 17 al 22 ottobre la seconda edizione // Made in Pompei. Pompei, 2018. № 9. S. 10.
16. Olena Ponomarenko Pompei Music Fest 2019, Italia e Ucraina unite dalla musica // Made in Pompei. Pompei, 2019. № 9. S. 19.
17. Пономаренко О. Ю. Музичні фестивалі в системі культурного життя Італії // Культура і сучасність. Київ: Міленіум, 2017. №1. С. 66–71.
18. Пономаренко О. Ю. Професійні та аматорські музичні фестивалі у системі культурного життя сучасної Італії // East European Science Journal. Warsaw, 2017. S. 14–20.
19. Пономаренко О. Ю. Вісімдесятий ювілейний сезон «Maggio Musicale Fiorentino» (роль музичних фестивалів у культурному житті сучасної Італії) // Часопис. Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського, 2018. № 2/39. С. 56–66.
20. Пономаренко О. Ю. Лірико-симфонічні фонди та їх роль при організації мистецьких проєктів в сучасній Італії // Scientific achievements of modern society. Liverpul, United Kingdom, 2019. S. 724–734.
21. Пономаренко О. Ю. Музичний менеджмент в Італії: сучасний вектор // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Київ, 2020. № 2–3 (47– 48). С. 109–123.
22. Пономаренко О. Ю. «Ravello Festival»: динаміка розвитку музичних фестивалів в сучасній Італії // АRT-платФOРМА. Київ, 2020. Вип. 1. С. 294–317.

Громадська робота: з 2003 року –– член Національної спілки композиторів України;
з 2016 року –– артистичний директор Міжнародного фестивалю-конкурсу «Pompei Music Fest» (Україна – Італія).