Кафедра теорії та історії музичного виконавства

Кафедру теорії, історії виконавства та музичної педагогіки було організовано у жовтні 2006 року.

Кафедру очолює доктор мистецтвознавства, професор Москаленко Віктор Григорович, відомий фахівець з музичної інтерпретації та аналізу музичних творів.

У складі кафедри – чотири професори, з них два доктори мистецтвознавства і два доктори педагогічних наук, один доцент – кандидат мистецтвознавства, два кандидата мистецтвознавства:

Москаленко В. Г., професор, доктор мистецтвознавства;
Качмарчик В.П., професор, доктор мистецтвознавства;
Козир А.В., професор, доктор пед. наук;
Юник Д.Г., професор, доктор пед. наук;
Іванніков Т.П., в.о.доцента, доктор мистецтвознавства;
Безбородько О.А., доцент, канд. мистецтвознавства;
Стронько Б.Ю., в.о. доцента, кандидат мистецтвознавства;
Артеменко В.М., ст. викладач, кандидат мистецтвознавства;

Кафедра здійснює підготовку фахівців за профілем «Теорія, історія та методика музичного виконавства».

Силами членів кафедри читаються курси:

1. «Інтерпретація музичного твору» - для аспірантів та…
2. «Музична педагогіка вищої школи» - для підготовки магістрів
3. «Музична педагогіка» - для підготовки бакалаврів.
4. «Основи науково-дослідної роботи» - для підготовки бакалаврів.
5. «Основи музичної інтерпретації» - для студентів виконавських факультетів.
6. «Методика навчання гри на фортепіано» - для бакалаврів
7. «Психологія» - для бакалаврів

Члени кафедри є консультантами підготовки докторських дисертацій, здійснюють керівництво кандидатськими дисертаціями за профілем музичного виконавства.

Силами кафедри щорічно проводяться дві республіканські науково-практичні конференції на актуальні для сучасного музикознавства теми:

1. Самостійно, але із залученням Українського товариства аналізу музики.
2. Разом з Кафедрою спеціального фортепіано №2.
У підсумку наукової та науково-методичної роботи кафедри у «Науковому віснику НМАУ» щорічно випускається збірка наукових праць.

Науково-педагогічний склад кафедри

ХАРЧЕНКО Поліна Вагифівна

Кандидатка педагогічних наук, доцентка

КАЧМАРЧИК Володимир Петрович

Доктор мистецтвознавства, професор

БЕЗБОРОДЬКО Олег Анатолійович

Кандидат мистецтвознавства, професор

КОЗИР Алла Володимирівна

Докторка педагогічних наук, професорка

ЮНИК Дмитро Григорович

Доктор педагогічних наук, професор

СТРОНЬКО Борислав Юрійович

Кандидат мистецтвознавства, в.о. доцента

АРТЕМЕНКО Віолетта Миколаївна

Кандидатка мистецтвознавства, старша викладачка

МОСКАЛЕНКО Віктор Григорович

Завідувач кафедри
Професор, Доктор мистецтвознавства

Необхідні для вступу сертифікати ЗНО

Українська мова та література

Історія України

025 музичне мистецтво

Контакти деканату

АДРЕСА м. Київ 01001,вул. Архiтектора Городецького 1-3/11
ТЕЛЕФОН, ФАКС (044) 279-68-37