Кафедра теорії та історії музичного виконавства

Кафедру теорії, історії виконавства та музичної педагогіки було організовано у жовтні 2006 року.

Кафедру очолює доктор мистецтвознавства, професор Москаленко Віктор Григорович, відомий фахівець з музичної інтерпретації та аналізу музичних творів.

У складі кафедри – чотири професори, з них два доктори мистецтвознавства і два доктори педагогічних наук, один доцент – кандидат мистецтвознавства, два кандидата мистецтвознавства:

Москаленко В. Г., професор, доктор мистецтвознавства;
Качмарчик В.П., професор, доктор мистецтвознавства;
Козир А.В., професор, доктор пед. наук;
Юник Д.Г., професор, доктор пед. наук;
Іванніков Т.П., в.о.доцента, доктор мистецтвознавства;
Безбородько О.А., доцент, канд. мистецтвознавства;
Стронько Б.Ю., в.о. доцента, кандидат мистецтвознавства;
Артеменко В.М., ст. викладач, кандидат мистецтвознавства;

Кафедра здійснює підготовку фахівців за профілем «Теорія, історія та методика музичного виконавства».

Силами членів кафедри читаються курси:

1. «Інтерпретація музичного твору» - для аспірантів та…
2. «Музична педагогіка вищої школи» - для підготовки магістрів
3. «Музична педагогіка» - для підготовки бакалаврів.
4. «Основи науково-дослідної роботи» - для підготовки бакалаврів.
5. «Основи музичної інтерпретації» - для студентів виконавських факультетів.
6. «Методика навчання гри на фортепіано» - для бакалаврів
7. «Психологія» - для бакалаврів

Члени кафедри є консультантами підготовки докторських дисертацій, здійснюють керівництво кандидатськими дисертаціями за профілем музичного виконавства.

Силами кафедри щорічно проводяться дві республіканські науково-практичні конференції на актуальні для сучасного музикознавства теми:

1. Самостійно, але із залученням Українського товариства аналізу музики.
2. Разом з Кафедрою спеціального фортепіано №2.
У підсумку наукової та науково-методичної роботи кафедри у «Науковому віснику НМАУ» щорічно випускається збірка наукових праць.

Необхідні для вступу сертифікати ЗНО

Українська мова та література

Історія України

025 музичне мистецтво

Контакти деканату

АДРЕСА м. Київ 01001,вул. Архiтектора Городецького 1-3/11
ТЕЛЕФОН, ФАКС (044) 279-68-37