АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024
Головна » Кафедра теорії та історії культури » СЕВЕРИНОВА Марина Юріївна

СЕВЕРИНОВА Марина Юріївна

Декан історико-теоретичного, композиторського та іноземних студентів факультету, доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри теорії та історії культури НМАУ імені П.І. Чайковського

e-mail: mseverinchik@gmail.com

ORCID: ORCID ID 0000-0002-2461-2453

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=WpQwFDIAAAAJ&hl=ru

Закінчила фортепіанний факультет Київської державної консерваторії імені П.І. Чайковського (1992); захистила кандидатську дисертацію «Художньо-світоглядні традиції у творчості українських композиторів 80-90-х років ХХ ст.» (2002) на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.01 теорія та історія культури; захистила докторську дисертацію (2013) «Архетипи в культурі у проекції на творчість сучасних українських композиторів» за спеціальністю 26.00.01 теорія та історія культури (мистецтвознавство); працює в Академії з 2003 року.

Наукові інтереси: філософія культури, культурологія, музична культурологія.

Викладає курси: Історія та теорія світової культури.

Основні публікації:

Монографії:

Северинова М.Ю. Архетипи в культурі у проекції на творчість сучасних українських композиторів: [Монографія] / М.Ю. Северинова. – К. : НАКККіМ, 2013. – 300 с.
Основні наукові статті:

1. Северинова М.Ю. Українська композиторська творчість періоду «порубіжжя» ХІХ ХХ ст. і тенденції становлення художньо-світоглядних традицій // Музична культура і мистецтво. Науковий вісник Одеської національної музичної академії України імені А.В. Нежданової. Одеса: «Астропринт», 2018. Вип.26 (Книга 2). С.14-24.
2. Северинова М.Ю. Специфіка виявлення універсальних «патернів»-моделей у композиторській творчості // Музична культура і мистецтво. Науковий вісник Одеської національної музичної академії України імені А.В. Нежданової. Одеса: «Астропринт», 2018. Вип.27 (Книга 1). С.86-98.
3. Северинова М.Ю. Значення та роль архетипів у вітчизняній гуманітаристиці // Мистецтвознавчі записки: зб.наук.праць. Київ : Міленіум, 2015. Вип.26. С. 55–69.
4. Северинова М. Ю. Архетип: ейдос чи ідея. Від платонівської ідеї до ентелехії Аристотеля //Культура і Сучасність: зб.наук.пр. – К. : Міленіум, 2013. – №1. – С. 131–138.
5. Северинова М. Ю. Значення та роль архетипів в етнонаціональній культурі // Вісник ДАКККіМ: зб.наук.пр. – К. : Міленіум, 2013. – №2. – С. 124–128.
6. Северинова М.Ю. Філософсько-музикознавчі підходи до вивчення архетипів як «спів/буття» // Мистецтвознавчі записки: зб.наук.праць. К. : Міленіум, 2013. – Вип.23. – С. 145–152.
7. Северинова М. Ю. Тео-онтологічне розуміння феномену «архетип» у вченні Філона Іудея Александрійського // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. пр. – К. : Міленіум, 2013. – Вип. XXX. – С. 20–26.
8. Северинова М.Ю. Культурные архетипы в композиторском творчестве: память и припоминание в творении со-бытия как образа целостности // Київське музикознавство: Культурологія та мистецтво: Зб. статей. – К.: НМАУ ім. П.І. Чайковського, КІМ ім. Р.М. Глієра, 2012. Вип. 41. С.60 70.
9. Северинова М.Ю. Культурні архетипи «софійність» та «Слово» як основа музично-драматургічного потенціалу (на прикладі творчості Г. Гаврилець) // Культура України. Вип.37. :зб.наук.пр. Х: ХДАК, 2012. С.75 84.
10. Северинова М.Ю. Архетип Тиші: запитання сучасності чи відповідь вічності?! // Музичне мистецтво і культура: науковий вісник. Зб.статей. Одеської національної музичної академії ім. Нежданової. О. : «Астропринт», 2012. Вип. 15. С.35 44.
11. Северинова М.Ю. Феномен «архетип» и его свойства в современной художественной культуре // Музичне мистецтво і культура: науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. Нежданової. О.: «Астропринт», 2012. Вип. 16. С.83 94.
12. Северинова М.Ю. Музична інтонація як основа архетипів у композиторській творчості // Мистецтвознавчі записки: зб.наук.праць. Вип.22. К. : Міленіум, 2012. С.19 26.
13. Северинова М.Ю. Архетип як основа співбуття в контексті екзистенціалів М. Гайдеггера (на прикладі анімаційного фільму «Шарфик») // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб.наук.праць; вип. XXIX. К.: Міленіум, 2012. С.25 34.
14. Северинова М.Ю. Пути реализации архетипов в контексте онтологии М. Хайдеггера (на примере саундтрека к анимационному фильму «Шарфик» И. Стецюка) // Київське музикознавство: Культурологія та мистецтво: Зб. статей. – К.: НМАУ ім. П.І. Чайковського, КІМ ім. Р.М. Глієра, 2012. Вип. 42. С.133 144.
15. Северинова М.Ю. Поиски универсальных моделей в гуманитаристике ХХ века: к проблеме феномена «архетип» // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб.наук.пр. Вип.11 (мистецтвознавство) Х. : ХДАДМ, 2012. С.142 146.
16. Северинова М.Ю. Архетипові образи сакрального на прикладі концерту №3 для фортепіано, струнного оркестру та великого барабану М. Скорика // Культура України. Вип.38. : зб.наук.пр. Х: ХДАК, 2012. С.145 154.
17. Северинова М.Ю. Теорія К. Юнга про архетипи та її вплив на художню (музичну) культуру // Культура України. Вип.38. : зб.наук.пр. Х: ХДАК, 2012. С.176 184.
18. Северинова М.Ю. Другий концерт для фортепіано з оркестром Мирослава Скорика у контексті архетипових образів сакрального // Часопис НМАУ ім. П.І.Чайковського. Науковий журнал. Вип. 4(17). К., 2012. С. 93 104.
19. Северинова М.Ю. Анимационный фильм «Шарфик» в контексте экзистенциалов «забота» и «страх» М. Хайдеггера // Традиції і новації вищої архітектурно-художньої освіти: зб.наук.пр. Вип.6. Х. : ХДАДМ, 2012. С. 29–33.
20. Северинова М.Ю. Феномен художнього: від архетипового першообразу до художнього образу. // Київське музикознавство: Культурологія та мистецтво: Зб. статей. – К.: НМАУ ім. П.І. Чайковського, КІМ ім. Р.М. Глієра, 2011. Вип. 36. С.170 178.
21. Северинова М.Ю. Архетип софійності як основа музично-драматургічного потенціалу (на прикладі творчості Г. Гаврилець). // Київське музикознавство: Культурологія та мистецтво: Зб. статей. – К.: НМАУ ім. П.І. Чайковського, КІМ ім. Р.М. Глієра, 2011. Вип. 38. С. 230 238.
22. Северинова М.Ю. Архетипи як універсалії культури // Часопис НМАУ ім. П.І.Чайковського. Науковий журнал. Вип. 2(11), 2011 С.17 27.
23. Северинова М.Ю. Культурні архетипи – досвід смислогенезу // Київське музикознавство: Культурологія та мистецтво: Зб. статей. – К.: НМАУ ім. П.І. Чайковського, КІМ ім. Р.М. Глієра, 2010. Вип.34. С.50 59.
24. Северинова М.Ю. Історико-культурологічні засади художньо-світоглядних традицій в творчості українських композиторів 80-90-х років ХХ сторіччя // Київське музикознавство: Культурологія та мистецтво: Зб. статей. – К.: НМАУ ім. П.І. Чайковського, КДВМУ ім. Р.М. Глієра, 2009. Вип. 30. С. 32 42.
25. Северинова М.Ю. Архетипи в художньо-світоглядних традиціях творчості українських композиторів періоду порубіжжя // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності, збірник наукових праць / Зб. наук. Праць, випуск 22 / Відп. Ред.: М.М. Бровко, О.Г. Шутов. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2008, С.275 283.
26. Северинова М.Ю. Музичний полістилізм як культурний феномен доби постмодернізму // Київське музикознавство: Культурологія та мистецтво: Зб. статей. – К.: НМАУ ім. П.І. Чайковського, КДВМУ ім. Р.М. Глієра, 2006. Вип. 20. С. 7 57.
27. Северинова М. Ю. Інтонація як стильове відображення художньо-світоглядних традицій // Вісник ДАКККіМ, 2004. – Вп.1. – С.32-38.
28. Северинова М.Ю. Музичні «діалоги» В. Сильвестрова в контексті художньо-світоглядних традицій (аналітичний нарис) // Київське музикознавство: Культурологія та мистецтво: Зб. статей. – К.: НМАУ ім. П.І. Чайковського, КДВМУ ім. Р.М. Глієра, 2003. Вип. 11. С. 171 180.
29. Северинова Марина Юріївна. Художньо-світоглядні традиції у творчості українських композиторів 80-90-х років ХХ ст.: Дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство) / Київський національний ун-т культури і мистецтв. К., 2002. 207арк.
30. Северинова М.Ю. Феномен міфу в тексті музичного твору // Київське музикознавство: Текст музичного твору: практика і теорія: збірка статей. – К.: НМАУ ім. П.І. Чайковського, КДВМУ ім. Р.М. Глієра, 2001. – Вип.7. – С.72 78.
31. Северинова М.Ю. Тенденції розвитку постмодернізму в творчості сучасних українських композиторів // Діалог культур: Україна у світовому контексті: Мистецтво і освіта: Зб. наук. праць. – Львів: Українські технології, 2001. – Вп.6. – С.29 37.
32. Северинова М.Ю. Художньо-світоглядні традиції в період постмодернізму // Проблеми сучасного мистецтва і культури / Теорія і практика формування професійної компетентності суб’єктів педагогічного процесу: Збірник наукових праць. Харків: криж. видавн. «Каравела», 2000. С.207 217.

З 2018 року член громадської організації «Спільнота “Музикознавці України у світовій культурі”».

З 2020 року – експерт Українського культурного фонду.