Кафедра теорії та історії культури


Сертифікат про акредитацію ОПП Культурологія Музична культурологія

Експертний висновок галузевої експертної ради

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи НАЗЯВО

ОПП "МУЗИЧНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ"

*Освітньо-професійна програма «Музична культурологія»

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

*Навчальний план ОПП «Музична культурологія»

ОПИСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

*Опис навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів освіти

ОПИТУВАННЯ ТА АНКЕТУВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ (БАКАЛАВРИ, АСПІРАНТИ)_2023-2024

Результати опитування студентів (1-6 курс) 2021-2022

Результати опитування студентів, щодо викладачів 2021-2022

*Результати опитування щодо викладання навчальних дисциплін 2020-2021

*Результати опитування студентів, аспірантів 2020-2021

СИЛАБУСИ

*ГЕ 1 Силабус Історія України

*ГЕ 2 Силабус Українська мова за професійним спрямуванням

*ГЕ 3 Силабус Філософія

*ГЕ 4 Силабус Естетика

*ГЕ 5 Силабус Іноземна мова за професійним спрямуванням

*ГЕ 6 Cилабус Педагогіка

*ФП 1 Силабус Історія української літератури

*ФП 2 Силабус Народна музична творчість

*ФП 3 Силабус Основи науково-дослідної роботи

*ЗП 1 Силабус ФАХ

*ЗП 2 Силабус Підготовка бакалаврської кваліфікаційної роботи

*ЗП 3 Силабус Iсторiя та теорiя свiтової культури

*ЗП 4 Силабус Історiя украiнськоi культури

*ЗП 5 Силабус Iсторiя свiтової музичної культури

*ЗП 6 Силабус Iсторiя української музичної культури

*ЗП 7 Силабус Музична культурологiя

*ЗП 8 Силабус Композиторське мислення у просторі європейської музичної культури

*ЗП 9 Силабус Основи теорії музики

*ЗП 10 Силабус Принципи органiзацii та проведення мистецьких заходiв

*ЗП 11 Силабус Методика викладання культурологiчних дисциплiн

*ЗП 12 Силабус Сучасна популярна культура теорiя i практика

*ЗП 13 Силабус Iсторiя стилiв в мистецтвi

*ЗП 14 Силабус Медiйний супровiд мистецьких проeктiв

*ЗП 15 Силабус Основи редагування журналістики

*ЗП 16 Силабус Базовий музичний iнструмент

*ЗП 17 Силабус Практична культурологiя

*ЗП 18 Силабус Соцiологiя культури

*П 1 Силабус Практика з музично- просвітницької діяльності

*П 2 Силабус Практика з редагування та журналістика у галузі культури

*ВВС 1 Силабус Основи бібліографічної роботи

*ВВС 2 Силабус Історія світової літератури

*ВВС 3 Силабус Мистецтво бароко в сучасній музичній культурі

*ВВС 4 Силабус Історія світового кіномистецтва

*ВВС 5 Силабус Теорii творчостi

*ВВС 6 Силабус Клавесин (ознайомчий курс)

*ВВС 7 Силабус Основи археології

*ВВС 8 Силабус Екологія культури

*ВВС 9 Силабус Майстерність актора

*ВВС 10 Силабус Сучасна світова література

*ВВС 12 Силабус Загальне фортепіано

*ВВС 13 Силабус Українознавство

*ВВС 14 Силабус Сценічна мова

*ВВС 15 Силабус Музична критика

*ВВС 16 Силабус Cучасна музика тенденції та концепти

*ВВС 17 Силабус Літургіка

*ВВС 18 Силабус Соціологія

*ВВС 19 Силабус Іноземна мова (італійська)

*ВВС 20 Силабус Політологія

*ВВС 21 Силабус Охорона праці в галузі

*ВВС 22 Силабус Оперна драматургія

*ВВС 23 Силабус Фізичне виховання

*ВВС 24 Силабус Українська мова (за професійним спрямуванням)

*ВВС 25 Силабус Історія театру

*Силабус Курсова робота Історія української музичної культури

*Силабус Курсова робота з Історії світової музичної культури

*Силабус Курсова робота Історія світової культури

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми 2024

Рішення НАЗЯВО за наслідками розгляду акредитаційної справи

ОНП "МУЗИЧНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ"

ОНП 034 Музична культурологія

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Навчальний план Музична культурологія 1 рік 10

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

Каталог дисциплін вільного вибору

ОПИТУВАННЯ ТА АНКЕТУВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАНННЯ ЗДОБУВАЧІВ (МАГІСТРИ)_2023-2024

Опитування студентів щодо якості освіти 2022-2023

Результати опитування студентів (1-6 курс) 2021-2022

Результати опитування студентів, щодо викладачів 2021-2022

Результати опитування щодо викладання навчальних дисциплін 2020-2021

Результати опитування студентів, аспірантів 2020-2021

Рейтинг науково-педагогічних працівників

Рейтинг НПП Кафедра теорії та історії культури

Зайнятість випускників ОП Музична культурологія

Випускники кафедри теорії та історії культури 2011-2023

Порадник до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт

Порадник до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт

СИЛАБУСИ

ОК-1 Силабус Мистецтво як естетичний феномен

ОК-2 Силабус Еволюція художніх стилів у мистецтві

ОК-3 Силабус Іноземна мова (англійська, французька, німецька, італійська мови)

ОК-4 Силабус Методологія музичної культурології

ОК-5 Силабус Мистецтво медіакультури в світовому художньому просторі

ОК-6 Силабус Культурологічна педагогіка вищої школи

ОК-7 Культурологія Музична культурологія (Фах)

ОК-8 Силабус Підготовка магістерської науково-дослідної роботи

ОК-9 Силабус Новітні тенденції суч культурології

ОК-10 Силабус Історія світових культурологічних вчень

ОК-11 Силабус Українська музична культура ХХ ст

ОК-12 Силабус Музика у світовій культурі ХХ-ХХІ ст

ОК-13 Cилабус Синтез мистецтв у світових культуротворчих процесах історія сьогодення

ОК-14 Силабус Організація музичного життя в країнах Європи

ОК-15 Силабус Науковий дискурс в українській лінгвокультурології

ОК-16 Силабус Семіотичний аналіз музичного тексту

ОК-17_ Силабус _Педагогічна практика

ОК-18 Силабус Практика організації та управління міжнародними культурно-мистецькими проєктами

ВК 1 Силабус Загальне фортепіано

ВК 2 Силабус Украiнське фортепiанне мистецтво

ВК 3 Силабус Кіномузика

ВК 4 Силабус Тенденції розвитку сучасного оперного театру

ВК 5 Силабус_Іноземна Мова виб

ВК 6 Силабус Культурно-мистецька полiтика в Україні

ВК 7 Силабус Візнатійська музика теорія і практика

ВК 8 Силабус Текстологія і поліографія

ВК 9 Силабус_Історія_китайської_музики

ВК 10 Силабус Українська мова за професiйним спрямуванням

ВК 11 Силабус Музичне мислення у культурі сучасності

ВК 12 Силабус Музика українського зарубіжжя

ВК 13 Силабус Сміховий світ музики. Теорія музичної пародії

ВК 14 Силабус Сучасні теорії фортепіанного виконавства

ВК 15 Силабус Сучасна українська драматургія

Силабус Атестаційний екзамен з культурології

Кафедру теорії та історії культури створено у НМАУ ім. П.І. Чайковського 1998 року. Її започаткували знані професори С. Тишко й Т. Гуменюк за сприяння тодішнього ректора О. Тимошенка.

Появу підрозділу, а відповідно й проєкту його науково-освітньої стратегії, було зумовлено реорганізацією консерваторії в академію у 1995 році з подальшим відкриттям нових спеціальностей, а також у зв’язку із введенням у систему вищої освіти культурологічних дисциплін, які б максимально наблизили парадигмальні надбання даного циклу до традиційних музично-теоретичних предметів. Організаційне та змістовне втілення завдання дозволило остаточно виокремити й оформити синтез гуманітарних і мистецьких галузей знання щодо нової спеціалізації – «Музичної культурології».

Початково кафедру очолював визначний та авторитетний науковець, доктор мистецтвознавства, професор С. Тишко, який розробив напрям, пов’язаний із музичною складовою нової сфери дослідження. Задля формування й викладання нових курсів і дисциплін, упродовж понад 20-ти років на кафедру залучалися знані українські фахівці, мистецтвознавці, філософи, культурологи, професори Н. Герасимова-Персидська, Л. Левчук, М. Черкашина-Губаренко, Л. Корній, І. Юдкін. Сьогодні кафедра теорії та історії культури є потужним структурним осередком культурологічної освіти України. Вона займається підготовкою бакалаврів, магістрів за оригінальними освітньо-професійними та науковими програмами, які постійно оновлюються і вдосконалюються. Провідні викладачі кафедри забезпечують підготовку аспірантів, здобувачів і докторантів за спеціальністю. На кафедрі теорії та історії культури було захищено 17 докторських і 45 кандидатських дисертацій.

Загалом навчальні дисципліни бакалаврської програми можна поділити на три напрямки:

загальнокультурологічного спрямування («Історія української та світової культури», «Історія стилів у мистецтві»), дисципліни, зосереджені на вивченні музичних процесів («Історія світової музичної культури», «Музична культурологія», «Композиторське мислення у просторі європейської музичної культури», «Мистецтво бароко в сучасній музичній культурі»), та курси, що спрямовані на безпосереднє формування і відпрацювання практичних навичок музичного культуролога, організатора концертів і лекцій, викладача мистецьких шкіл («Педагогічна практика» та «Методика викладання культурологічних дисциплін», «Базовий музичний інструмент (фортепіано)», «Практика з музично-просвітницької діяльності», «Принципи організації та проведення мистецьких заходів», «Медійний супровід мистецьких проектів»).

Магістерська освітньо-наукова програма складається із наступних навчальних дисциплін:

«Історія світових культурологічних вчень», «Методологія музичної культурології», «Мистецтво медіакультури в світовому художньому просторі», «Українська музична культура ХХ ст.», «Музичне мислення в культурі сучасності», «Новітні тенденції сучасної культурології», «Культурологічна педагогіка вищої школи».

Викладачі кафедри також забезпечують авторськими навчальними курсами професійні та наукові програми виконавських факультетів академії, керують магістерськими роботами студентів. Зокрема, це курси із таких навчальних дисциплін, як «Культурологія», «Історія української і світової культури», «Історія стилів у мистецтві», «Музика у світовій культурі ХХ– ХХІ ст.».

Різнобічна діяльність кафедри теорії та історії культури демонструє надзвичайну актуальність музично-культурологічної царини та перспективність подальшого розвитку даного напрямку в системі сучасної вищої культурно-мистецької освіти України. Навчальні дисципліни, які викладаються педагогами кафедри: «Історія світових культурологічних вчень», «Історія світової музичної культури», «Історія стилів у мистецтві», «Історія української та світової культури», «Композиторське мислення у просторі європейської музичної культури», «Культурологічна педагогіка вищої школи», «Культурологія», «Медійний супровід мистецьких проектів», «Методика викладання культурологічних дисциплін», «Методологія музичної культурології», «Мистецтво бароко в сучасній музичній культурі», «Мистецтво медіакультури в світовому художньому просторі», «Музична культурологія», «Музичне мислення в культурі сучасності», «Новітні тенденції сучасної культурології», «Педагогічна практика з культурологічних дисциплін», «Практика з музично-просвітницької діяльності», «Принципи організації та проведення мистецьких заходів», «Українська музична культура ХХ ст.», «Філософія культури».

На кафедрі нині працють:

Т. Кривошея (завідувачка), Т. Андрущенко, Л. Бабушка, В. Вишинський, Г. Гадецька, Д. Сбітная, М. Северинова, А. Скорик, С. Тишко, Н. Швець.

Предмети

«Історія світових культурологічних вчень»
«Історія світової музичної культури»
«Історія стилів в мистецтві»
«Історія української та світової культури»
«Композиторське мислення у просторі європейської музичної культури»
«Культурологічна педагогіка вищої школи»
«Культурологія»
«Медійний супровід мистецьких проектів»
«Методика викладання культурологічних дисциплін»
«Методологія музичної культурології»
«Мистецтво бароко в сучасній музичній культурі»
«Мистецтво медіакультури в світовому художньому просторі»
«Музична культурологія»
«Музичне мислення в культурі сучасності»
«Новітні тенденції сучасної культурології»
«Педагогічна практика з культурологічних дисциплін»
«Практика з музично-просвітницької діяльності»
«Принципи організації та проведення мистецьких заходів»
«Українська музична культура ХХ ст.»
«Філософія культури»

Необхідні для вступу сертифікати ЗНО

Українська мова та література

Історія України

Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Середній бал про повну загальну середню освіту

034 Культурологія

Контакти деканату

АДРЕСА м. Київ 01001,вул. Архiтектора Городецького 1-3/11
ТЕЛЕФОН, ФАКС (044) 279-68-37