Кафедра теорії та історії культури

Кафедру теорії та історії культури створено у НМАУ ім. П.І. Чайковського 1998 року. Її започаткували знані професори С. Тишко й Т. Гуменюк за сприяння тодішнього ректора О. Тимошенка.

Появу підрозділу, а відповідно й проєкту його науково-освітньої стратегії, було зумовлено реорганізацією консерваторії в академію у 1995 році з подальшим відкриттям нових спеціальностей, а також у зв’язку із введенням у систему вищої освіти культурологічних дисциплін, які б максимально наблизили парадигмальні надбання даного циклу до традиційних музично-теоретичних предметів. Організаційне та змістовне втілення завдання дозволило остаточно виокремити й оформити синтез гуманітарних і мистецьких галузей знання щодо нової спеціалізації – «Музичної культурології».

Початково кафедру очолював визначний та авторитетний науковець, доктор мистецтвознавства, професор С. Тишко, який розробив напрям, пов’язаний із музичною складовою нової сфери дослідження. Задля формування й викладання нових курсів і дисциплін, упродовж понад 20-ти років на кафедру залучалися знані українські фахівці, мистецтвознавці, філософи, культурологи, професори Н. Герасимова-Персидська, Л. Левчук, М. Черкашина-Губаренко, Л. Корній, І. Юдкін.

Сьогодні кафедра теорії та історії культури є потужним структурним осередком культурологічної освіти України. Вона займається підготовкою бакалаврів, магістрів за оригінальними освітньо-професійними та науковими програмами, які постійно оновлюються і вдосконалюються. Провідні викладачі кафедри забезпечують підготовку аспірантів, здобувачів і докторантів за спеціальністю. На кафедрі теорії та історії культури було захищено 17 докторських і 45 кандидатських дисертацій.

Загалом навчальні дисципліни бакалаврської програми можна поділити на три напрямки:

загальнокультурологічного спрямування («Історія української та світової культури», «Історія стилів у мистецтві»), дисципліни, зосереджені на вивченні музичних процесів («Історія світової музичної культури», «Музична культурологія», «Композиторське мислення у просторі європейської музичної культури», «Мистецтво бароко в сучасній музичній культурі»), та курси, що спрямовані на безпосереднє формування і відпрацювання практичних навичок музичного культуролога, організатора концертів і лекцій, викладача мистецьких шкіл («Педагогічна практика» та «Методика викладання культурологічних дисциплін», «Базовий музичний інструмент (фортепіано)», «Практика з музично-просвітницької діяльності», «Принципи організації та проведення мистецьких заходів», «Медійний супровід мистецьких проектів»).

Магістерська освітньо-наукова програма складається із наступних навчальних дисциплін:

«Історія світових культурологічних вчень», «Методологія музичної культурології», «Мистецтво медіакультури в світовому художньому просторі», «Українська музична культура ХХ ст.», «Музичне мислення в культурі сучасності», «Новітні тенденції сучасної культурології», «Культурологічна педагогіка вищої школи».

Викладачі кафедри також забезпечують авторськими навчальними курсами професійні та наукові програми виконавських факультетів академії, керують магістерськими роботами студентів. Зокрема, це курси із таких навчальних дисциплін, як «Культурологія», «Історія української і світової культури», «Історія стилів у мистецтві», «Музика у світовій культурі ХХ–ХХІ ст.».

Різнобічна діяльність кафедри теорії та історії культури демонструє надзвичайну актуальність музично-культурологічної царини та перспективність подальшого розвитку даного напрямку в системі сучасної вищої культурно-мистецької освіти України. Навчальні дисципліни, які викладаються педагогами кафедри: «Історія світових культурологічних вчень», «Історія світової музичної культури», «Історія стилів у мистецтві», «Історія української та світової культури», «Композиторське мислення у просторі європейської музичної культури», «Культурологічна педагогіка вищої школи», «Культурологія», «Медійний супровід мистецьких проектів», «Методика викладання культурологічних дисциплін», «Методологія музичної культурології», «Мистецтво бароко в сучасній музичній культурі», «Мистецтво медіакультури в світовому художньому просторі», «Музична культурологія», «Музичне мислення в культурі сучасності», «Новітні тенденції сучасної культурології», «Педагогічна практика з культурологічних дисциплін», «Практика з музично-просвітницької діяльності», «Принципи організації та проведення мистецьких заходів», «Українська музична культура ХХ ст.», «Філософія культури».

На кафедрі нині працють:

Т. Кривошея (завідувачка), Т. Андрущенко, Л. Бабушка, В. Вишинський, Г. Гадецька, Д. Сбітная, М. Северинова, А. Скорик, С. Тишко, Н. Швець.

«Історія світових культурологічних вчень»
«Історія світової музичної культури»
«Історія стилів в мистецтві»
«Історія української та світової культури»
«Композиторське мислення у просторі європейської музичної культури»
«Культурологічна педагогіка вищої школи»
«Культурологія»
«Медійний супровід мистецьких проектів»
«Методика викладання культурологічних дисциплін»
«Методологія музичної культурології»
«Мистецтво бароко в сучасній музичній культурі»
«Мистецтво медіакультури в світовому художньому просторі»
«Музична культурологія»
«Музичне мислення в культурі сучасності»
«Новітні тенденції сучасної культурології»
«Педагогічна практика з культурологічних дисциплін»
«Практика з музично-просвітницької діяльності»
«Принципи організації та проведення мистецьких заходів»
«Українська музична культура ХХ ст.»
«Філософія культури»

Науково-педагогічний склад кафедри

САПІГА Оксана Вікторівна

Викладачка

ФІЛЕВСЬКА Тетяна Вячеславівна

Викладачка

КРУПИНА Віктор Олександрович

Кандидат історичних наук, викладач

ТИМОШЕНКО Максим Олегович

Кандидат культурології, професор, заслужений діяч мистецтв України

СКОРИК Адріана Ярославівна

Докторка мистецтвознавства, професорка

СЕВЕРИНОВА Марина Юріївна

Докторка мистецтвознавства, в.о. професорки

КРИВОШЕЯ Тетяна Олександрівна

Завідувач кафедри
Доктор культурології, Доцент

БАБУШКА Лариса Дмитрівна

Кандидат філософських наук, Доцент

ВИШИНСЬКИЙ Віталій Володимирович

Кандидат мистецтвознавства, В.о. доцента

ГАДЕЦЬКА Ганна Миколаївна

Кандидат мистецтвознавства, В.о. доцента

СБІТНАЯ Дар’я Володимирівна

Кандидат мистецтвознавства, Ст. викладач

ШВЕЦЬ Наталія Олександрівна

Кандидат мистецтвознавства, В.о. доцента

ТИШКО Сергій Віталійович

Професор
Доктор мистецтвознавства

Необхідні для вступу сертифікати ЗНО

Українська мова та література

Історія України

025 музичне мистецтво

Контакти деканату

АДРЕСА м. Київ 01001,вул. Архiтектора Городецького 1-3/11
ТЕЛЕФОН, ФАКС (044) 279-68-37