ЩЕРБАКОВА Надія Юріївна

Народилась у 1967 році. У 1991 р. закінчила Київську державну ордена Леніна консерваторію імені П.І. Чайковського (нині Національна музична академія України імені П.І. Чайковського), в класі професора Самохвалова В. Я.

Спеціальність за дипломом – музикознавство, кваліфікація – музикознавець, викладач. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію. Тема роботи : «Принципи композиційної цілісності у вокальній творчості Ю. Іщенка». В Національній музичній академії працює з 1996 р. на кафедрі теорії музики. З 2010 року – доцент кафедри. Викладає курси сольфеджіо, гармонії та аналізу музичних творів на оркестровому факультеті, факультеті народних інструментів, веде індивідуальні заняття з аналізу музичних творів на історико-теоретичному факультеті, керує написанням магістерських робіт.

Наукові інтереси фокусуються на проблемах пов’язаних з теоретичними проблемами композиції, музичної форми, у сучасній, в тому числі – українській, музиці, проблемами аналізу вокальної музики. Приймає участь в наукових конференціях. В тому числі і міжнародних.

Є автором більш ніж 20 статей. Під її керівництвом написана кандидатська дисертація О. Овдійчук «Творча спадщина Полікарпа Барановського у контексті проблем виконавства на струнно-смичкових інструментах» (захищена у 2019 р.).