ШВЕЦЬ Наталія Олександрівна

Кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента

e-mail: natala.shvets@gmail.com

ORCID:

WoS Researcher ID:

Google Scholar:

Закінчила історико-теоретичний факультет Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (2001), аспірантуру по кафедрі теорії та історії культури; захистила кандидатську дисертацію «Культуротворчий синтез як стилеутворювальний фактор у музичному мистецтві на рубежі ХІХ – ХХ століть (на прикладі творчості С. Танєєва та М. Метнера)» (2008), спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство).

Наукові інтереси: мистецтвознавство, культурологія.

Викладає курси: Історія стилів в мистецтві, Історія світової музичної культури.

Основні публікації:

1. «Культуротворчий синтез» в реаліях музичного мистецтва рубежу ХІХ–ХХ століть (на прикладі хорових творів С. Танєєва) // Культура і сучасність : альманах. 2015. №2. 125–130.
2. Феномен цілісності як визначальна домінанта в композиторській творчості С. Танєєва (на прикладі «Дванадцяти хорів а’capella для змішаних голосів // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2015. Вип. 35. С. 185–198.
3. Проблема традиції в фортепіанній творчості М. Метнера // Мистецтвознавчі записки. 2017. Вип. 32. С. 316–324.
4. Стильовий синтез: до визначення поняття // Культура і сучасність : альманах. 2017. № 2. С. 86–91.
5. Музична творчість у системі архаїчної культури // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям: Культурологія. 2018. Вип. 29. С. 3–9.
6. Творчість С. Рахманінова в контексті музичної критики початку ХХ століття // Мистецтвознавчі записки. 2018. Вип. 33. С. 421–427.
7. Творчі діалоги Сержа Лифаря: С. Лифар – Б. Ніжинська // Fundamental and applied research in the modern world. Boston, 2020. P. 625–631.