Головна » Кафедра історії світової музики » СОЛОМОНОВА Ольга Борисівна

СОЛОМОНОВА Ольга Борисівна

Професійну освіту здобула в Херсонському музучилищі (1969-1973, теоретичний, фортепіанний відділи), Київській державній консерваторії (1973-1978, ІТФ). 1988 р. захистила кандидатську дисертацію «Мистецтво скоморохів у контексті вітчизняної культури», 2008 р. – докторську дисертацію «Сміховий світ російської музичної класики». Працювала в Ростовській консерваторії ім. C. В. Рахманінова (1978-1979), Таганрозькому педінституті (1979-1981), Херсонському музучилищі (1982-1999).

З 1999 року, паралельно із докторантурою (1999-2003 рр.), розпочала працювати в НМАУ ім. П. І. Чайковського на кафедрі історії музики етносів України і музичної критики; Київському музичному училищі (2000-2003), Київській дитячій академії мистецтв (нині Київська академія мистецтв, з 2001 донині). Основні етапи роботи в НМАУ ім. П.І. Чайковського: 2003 – 2008 – доцент кафедри історії музики етносів України та музичної критики; з 2009 р. – в. о. професора, з 2011 – професор кафедри історії музики етносів України та музичної критики; з 2015 р. – професор кафедри історії світової музики; з 2014 – зав. секції історії музики етносів України та музичної критики, з вересня 2015 до квітня 2016 р. – в. о. завкафедри історії світової музики. Викладає курси «Історія світової музики», «Сміховий світ музики. Теорія пародії», веде індивідуальні заняття з фаху, музичної критики, курсових робіт з історії музики (музикознавці), методики написання магістерських робіт, є науковим керівником при написанні бакалаврських, магістерських, кандидатських і докторських дисертацій. Серед науковців, які захистили дисертації під керівництвом проф. О. Б. Соломонової, – доктор мистецтвознавства Оганезова-Григоренко О. В. («Автопоезис артиста мюзиклу як творчий феномен та предмет музикознавчого дискурсу»), кандидати мистецтвознавства Горбунова І. («Музичне пародіювання як засіб створення сатиричної образності»; Войціцька К. (Музична совєтіка С. С. Прокоф’єва: специфіка, динаміка стилю»); Шнур І. («Пісенний шлягер як феномен популярної музики другої половини XX – поч. XXI століть»; Скворцова Н. («Специфіка жанрової репрезентації плачу в творчості композиторів другої половини ХІХ – початку ХХІ століть»), Загладько А. «Фортепіанні компонента у концертному житті Києва 70-80 рр. ХІХ ст.». Серед магістрів класу О. Соломонової – музикознавці Войціцька К., Проскурня Г., Лозова А., Скворцова Н., Кушнірук А., Зінченко В., композиторка Буджак О., виконавці Здоровець Л., Дудченко А., Куконін О., Калугіна М., Загладько А., Водик Л., Макогон В., Тодосейчук В., Овчаренко О., Черешнєва О., ін.

Має біля 100 наукових праць: монографію «И когда смеется лицо, вместе с ним не веселится ум». Смеховое зазеркалье русской музыки; навчальний посібник «Нариси з історії російської музики»; статті, опубліковані в українських і зарубіжних наукових виданнях (https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=EI0G0TMAAAAJ). Виступала з доповідями на міжнародних конференціях в Україні, Бельгії, Швейцарії, Італії, Німеччині, Росії, ін. Офіційний опонент кандидатських дисертацій (15), рецензент авторефератів кандидатських дисертацій (24), укладач навчальних програм: для НМАУ – «Історія світової музики» для бакалаврів композиторського та виконавських факультетів (Київ, НМАУ, 2016), «Сміховий світ музики. Теорія музичної пародії» для магістрів всіх спеціалізацій (Київ, НМАУ, 2017); для КАМ – «Сольфеджіо», «Гармонія», «Джазове сольфеджіо» для бакалаврів спеціальності 025 Музичне мистецтво (Київ, КАМ, 2018). Член Рад із захисту докторських дисертацій при НМАУ (за спеціальностями «Мистецтвознавство», «Теорія та історія культури»).

Профілі в електронних базах даних:

ORCID ID ОRCID: https://orcid.org/0000-0002-3058-425X

Статті, серед яких: Стратити не можна помилувати (Історія подвійного смислу в музичних симулякрах епохи сталінізму) // Науковий Вісник. Вип. 78. К., 2008; Прокоф’єв – homo ludens: гра в соцреалізм // Часопис НМАУ. 2011. № 4 (13); «Історія одного міста»: соціокультурний контекст і стилістичні ознаки «Андріашіади» М. Лисенка // Постать митця у художньому просторі міста. Х. : ХДУМ, 2009; A Mid-war Night’s Dream: Shostakovich’s «Lullaby» // Akta muzicologica: IMS. – Issue 9. Bazel, Каssel, London, New York, Praha, 2012; «Судьба так решила»: резонанси барокової символіки в «Борисі Годунові» та «Хованщині» М. Мусоргського / Барокові шифри світового мистецтва. Харків, 2016.; Метаморфози ліричного тематизму П. Чайковського: концептуально-семантичний вимір // Часопис НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип. 2 (43). 2019, ін.