ТУКОВА Ірина Геннадіївна

Кандидатка мистецтвознавства, доцентка.

У 1999 р. закінчила Донецьку державну музичну академію ім. С.С.Прокоф’єва (клас доцентки В. В. Варнавської). З 1999 р. по 2002 р. навчалася в аспірантурі Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. У 2003 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства «Функціонування інструментальних жанрових моделей західноєвропейського бароко в українській музиці другої половини ХХ ст.» (науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент М. А. Ковалінас). З 2001 р. працює на кафедрі теорії музики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. З 2008 р. – доцентка кафедри теорії музики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського.

І. Г. Туковою викладаються базові музично-теоретичні курси: «Сольфеджіо», «Гармонія» (оркестровий факультет), «Методика викладання музично-теоретичних дисциплін» (композиторський факультет), «Музично-теоретичні системи» (історико-теоретичний факультет). Також ведуться індивідуальні заняття з курсу «Аналіз музичних творів», фаху, під її керівництвом пишуться кандидатські та магістерські дисертації (на даний момент захищено 2 кандидатських і 12 магістерських робіт). Студентські роботи під керівництвом І. Г. Тукової займали призові місця на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт (дослідження О. Погноєвської, Н. Постоловської, О. Співаченко, А. Шаріної).

Активну участь І. Г. Тукова бере у науково-організаційній роботі (була членом більше ніж 30 організаційних комітетів Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій), технічному та науковому редагуванні збірок статей (за її участі оприлюднено 21 збірку).

Сфера наукової роботи І. Г. Тукової зосереджена на дослідженні академічної музики ХХ – початку ХХІ ст. (з акцентом на доробку українських композиторів), проблемах теорії музичного жанру, питаннях взаємодії природничих наук і музичного мистецтва. На даний момент вона є авторкою 40 статей у фахових виданнях як в Україні, так і за її межами. Бере активну участь у наукових конференціях, виступала з доповідями на різноманітних наукових зібраннях в Україні, Німеччині, Литві, Росії (понад 60 виступів). Читала лекції про сучасну українську музику в Академії музики в Любляні (Словенія), виступала з науково-популярними лекціями у різних локаціях міста Києва.

Серед статей:

Тукова И. Г. Об общих основаниях в развитии музыки и естествознания Нового и Новейшего времени // Музыковедение. 2014. № 1. С. 3–8.

Тукова И. Г. Неклассическая парадигма музыки и естествознания ХХ – начала ХХІ веков // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. К. : НМАУ, 2017. Вип 119. С. 91 105.

Tukova I. The Development of Western European Trends in the Kyiv Composition School (2010–2017) // Lietuvos muzikologija (Lithuanian Musicology). 2018. № 19. Р. 52 61.

Тукова І. Звукопошукова тенденція у композиторській практиці другої половини ХХ – початку ХХІ століття // Часопис НМАУ імені П.І. Чайковського. 2019. № 3 (44). С. 56–69.