ЖАРКОВА Валерія Борисівна

Докторка мистецтвознавства, професорка, завідувачка кафедри історії світової музики НМАУ ім. П. І. Чайковського; голова Спеціалізованої Вченої Ради НМАУ ім. П. І. Чайковського.

У 1989 році закінчила Київське музичне училище імені Р. Глієра (теоретичний відділ). В 1994 році закінчила Київську державну консерваторію ім. П. І. Чайковського (історико-теоретичний факультет, клас професора Гнатів Т.Ф.). У 1998 році закінчила аспірантуру при Київській державній консерваторії ім. П.І. Чайковського, в 1999 році захистила кандидатську дисертацію «Ігрові структури в музиці: естетика, типологія, художня практика». У 2010 році захистила докторську дисертацію «Творчість Моріса Равеля: музичні тексти і комунікативний контекст».

В 2003 році отримала звання доцента, в 2013 році – звання професора.

З 2017 року очолює кафедру історії світової музики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, з 2019 року – Спеціалізовану Вчену Раду Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.

Має стаж роботи в Національній музичній академії більше 25 років (здійснює педагогічну діяльність з 1994 р.). Веде лекційні курси з історії світової музики, спецкурс з історії старовинної зарубіжної музики для студентів історико-теоретичного факультету, викладає авторський курс «Метафізика історії музики» для студентів, що здобувають рівень «магістр». За цей час в її класі за фахом закінчили навчання більше 20 випускників, під її керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій. Автор навчальних та освітніх програм для спеціальності 17.00.03 (для рівнів – бакалавр, магістр, PhD). Зокрема, у складі робочої групи розробляла концепцію підготовки фахівців PhD та нормативні документи діяльності аспірантури НМАУ (2016), що відповідають сучасному процесу зближення європейської та української систем музичної освіти.

Бере активну участь у міжнародних наукових конференціях (Україна, Італія, Польща, Франція та ін.). Систематично проводить майстер-класи і відкриті семінари в Україні та за її межами, що сприяє розвитку методологічних засад українського музикознавства та посилює процеси інтеграції різних сфер гуманітарного знання. Зокрема, у 2003 році проводила майстер-клас для студентів консерваторії м. Френн (Франція); у 2008, 2011 та 2019 рр. проводила майстер-класи для магістрів та аспірантів музикознавчого факультету Паризького університету Сорбонна IV.

Автор монографій:

1. Прогулки в музыкальном мире Мориса Равеля (в поисках смысла послания Мастера). – К. : Автограф, 2009. – 528 с.
2. Десять взглядов на историю западноевропейской музыки. Тайны и желания Homo Musicus : монография : в 2 т. Т. 1. Киев : ArtHuss, 2018. 344 с. Т. 2. Киев : ArtHuss, 2020. 256 с.

Головний редактор та упорядник колективної монографії «Чайковський: Україна на карті життя та творчості» (2020).

Автор більш ніж 80 статей в українських і зарубіжних виданнях. В тому числі:

• The “Author’s Word” in the Maurice Ravel’s Lyric Fantasy The Child and the Spells/Proceedings of the 2nd International Conference on Art Studies: Science, Experience, Education (ICASSEE 2018), volume 284. ISSN: 2352-5398 WOS:000530747100099. (Web of Science Core Collection);
• Tableaux d’une Exposition de Modeste Moussorgski: les paramètres universels de la sonorité des voix d’images pittoresques de Victor Hartmann /Music and the Figurative Arts in the Nineteenth Century edited by Roberto Illiano Turnhout, Brepols, 2020 (Speculum Musicae, 39). Р.311-326. ISBN 978-2-503-58951-0;
• Piano Concerto in G major by Maurice Ravel: games and revelations of the artist of the twentieth century in: Proceedings of the 4th International Conference on Art Studies: Science, Experience, Education (ICASSEE 2020); DOI https://doi.org/10.2991/assehr.k.200907.052;
• Метафізичні проєкції «життя звуку» в музиці Каї Сааріахо // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОНМА імені А.В Нежданової. 2020. Вип. 31. Кн.1. С. 5-19.

Автор створення медіа-простору для візуального арт-проєкту «Скульптура Едгара Дега» (Україна-Франція, Мистецький Арсенал, 2011). Автор проєкту проведення міжнародного симпозіуму «Проблема “зворотнього зв’язку” в сучасному курсі історії музики: теорія та практика» (НМАУ, Київ, 2017). Один із засновників та організаторів Міжнародного фестивалю «Європейська весна в Академії 2019: Пуленк-Фест». Постійний член оргкомітету щорічної міжнародної наукової конференції «Молоді музикознавці України». Голова журі щорічного Всеукраїнського конкурсу з музичної літератури «Обрії класики». Член організації «Спільнота «Музикознавці України у світовій культурі».

Почесні відзнаки: відзнака Міністерства культури України «За досягнення в розвитку культури та мистецтв» (2019), почесна відзнака орден НМАУ ім. Петра Чайковського “За видатні досягнення у музичному мистецтві” (2020), почесний професор Хеншуйського університету (Китай, 2019).

Профілі в електронних базах даних:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=ebouoQEAAAAJ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3706-3481

Науковці України : http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0004706

Researcher ID: https://publons.com/researcher/4132362/valeriya-zharkova/