АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024
Головна » Головні новини » ВІДПОВІДЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НА ЗВЕРНЕННЯ СТУДЕНТІВ АКАДЕМІЇ

ВІДПОВІДЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НА ЗВЕРНЕННЯ СТУДЕНТІВ АКАДЕМІЇ

Вчена рада Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, як вищий колегіальний орган управління, який керується у своїй роботі Законом України «Про вищу освіту», нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури, молоді та спорту України, а також Статутом Академії і Положенням про Вчену раду повідомляє.

До керівництва Академії звернулися студенти з проханням залишити вивчення оперних вистав у навчальному процесі мовами їх оригіналу. Пропозиція студентів була підтримана органами студентського самоврядування Академії а також кафедрами «Оперного співу», «Камерного співу», «Оперної підготовки та музичної режисури» (копії протоколів додаються).

Крім того, задля припинення маніпулятивних дій та акумулюванні негативу навколо мовного питання, студенти звернулися колективним листом до Міністерства культури, молоді та спорту України, нащо у листі-відповіді (№ 1657/37/53-19 від 09.12.2019 року) було зазначено, що НМАУ імені П.І.Чайковського може самостійно визначатися щодо необхідності вивчення та виконання оперних вистав мовою оригіналу з урахуванням світової практики викладання у закладах мистецької (музичної) освіти та вимог статті 7 Закону України «Про освіту» (копія листа додається).

У зв’язку зі штучно створеною ситуацією щодо виконання студентами оперних вистав мовою їх оригіналів у Оперній студії НМАУ імені П.І.Чайковського та задля припинення різного роду маніпуляцій навколо мовного питання з боку різних діячів, які не є фахівцями в сфері оперно-виконавської практики повідомляємо наступне.

Освітня діяльність Національної музичної академії України чітко регулюється нормативно-правовими документами України. Відповідно Закону України «Про вищу освіту», викладання навчальних дисциплін у Академії здійснюється державною мовою. У закладі систематично проводиться моніторинг внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, зокрема в частині його мовного аспекту. Професорським складом регулярно оновлюються навчальні програми з введенням в їх зміст проблематики української ідентичності та культурно-мистецької самобутності.

Відповідно до розпоряджень та нормативних документів МОН України й Міністерства культури, молоді та спорту України в НМАУ регулярно проводяться круглі столи, семінари, обговорення зі студентами ситуації з розвитку української мови та мовної політики у проекції на освітній процес Академії. Забезпечення освітнього процесу, зокрема підготовка програм навчальних дисциплін, знаходиться в компетенції випускаючих кафедр НМАУ, у яких чітко зазначено предметну область, результати навчання і методи формування фахових компетентностей наших випускників.

Враховуючи студентоцентрованість навчання, виклики сучасної молоді щодо проблем академічної доброчесності та рівності, модель сучасної мистецької освіти НМАУ формується виключно на паритетності та взаєморозумінні сторін. Думка студентства є вирішальною у основних структуротворчих елементах адміністративної, громадської та творчої роботи НМАУ.

Хочемо констатувати, що питання національної культури й національних оперних традицій, зокрема, активно культивується і в творчому процесі Академії. Кожний театральний сезон Оперної студії відкривається оперою С.Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм», студентами вивчаються і втілюються на практиці твори великих українських композиторів, опанування технікою майстерності сценічної мови відбувається на матеріалі класиків різних жанрів та стилів.

Узагальнюючи вищевикладене повідомляємо, що НМАУ імені П.І. Чайковського, відповідно до свого статусу і повноважень, як абсолютний суб’єкт наукової, адміністративної, та мистецької ініціативи на засіданні Вченої ради Академії одноголосно ухвалила рішення врахувати звернення студентів, висновки кафедр та здійснювати постановки оперних вистав у Оперній студії НМАУ імені П.І.Чайковського мовами їх оригіналів.