Головна » Аспірантура та докторантура

Аспірантура та докторантура

Відділ аспірантури та докторантури є структурним підрозділом Академії, до його основних завдань і функцій входить:

 • планування, організація і контроль підготовки та атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, доктора мистецтва і доктора наук;
 • планування, організація і контроль підготовки та атестації асистентів-стажистів;
 • організація прийому до аспірантури, асистентури-стажування, творчої аспірантури та докторантури;
 • організаційне забезпечення прикріплення викладачів Академії до випускових кафедр для написання дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії;
 • надання консультацій громадянам України та інших держав з питань прийому на навчання до аспірантури, асистентури-стажування, творчої аспірантури та докторантури.
 • Відділ аспірантури та докторантури очолює кандидат мистецтвознавства, доцент ПУТЯТИЦЬКА Ольга Вікторівна.

  У відділі працюють:

  ДРОБИШ Анастасія Андріївна – методист першої категорії
  ДРОБИШ Анна Андріївна – методист першої категорії
  МАКСИМЕНКО Богдана Олексіївна – інженер-програміст
  МИРОНЕНКО-МІХЕЙШИНА Ольга Юріївна – методист

  Нормативна документація