Головна » Наука » Наукові видання НМАУ

Наукові видання НМАУ

НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Збірник журнал присвячений питанням закономірності і тенденції формування українського національного культурно-мистецького простору; проблемам виконавської діяльності в різних напрямах музичного мистецтва; сучасним проблемам розвитку культури, освіти, науково-педагогічної думки в теоретичному, історичному та практичному аспектах; особливостям інтеграції української культури і мистецтва у європейський і світовий простір тощо. Видання адресовано фахівцям у галузі музичного мистецтва, широкому колу музикантів-практиків, педагогам та студентам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

ISSN 2522-4190 (print)

ISSN 2522-4204 (online)

Cвідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ, No 15129-3701Р від 30. 04. 2009 р.

Згідно з постановою ДАК МОН України від 29 грудня 2014 р. № 1528, збірник наукових праць «Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського» внесений до переліку наукових фахових видань України в галузі мистецтвознавства.

Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: CrossRef , Bielefeld Academic Search Engine, Citefactor , Google Schoolar, WorldCat

Періодичність видання : 3 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Редакційний склад?

Посилання на електронний архів Вернадського

Посилання на сайт видання

ОСНОВНА КОНТАКТНА ОСОБА

Nelli Samikova

начальник науково-інформаційного відділу Центру музичної україністики

НМАУ імені П. І. Чайковського

Email: journals.nmau@gmail.com

СУПРОВІД ТА ПІДТРИМКА

Nelli Samikova

Email: journals.nmau@gmail.com

ПРОБЛЕМИ ЕТНОМУЗИКОЛОГІЇ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Науковий журнал присвячений питанням етномузикології, музичної діалектології, ареалогії тощо. Видання адресоване мистецтвознавцям та широкому колу шанувальників музичного мистецтва.

ISSN 2522-4212 (print)

ISSN 2522-4220 (online)

Cвідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ, No2990 від 11.03.1997

Згідно з постановою ДАК МОН України від 29 грудня 2014 р. № 1528, збірник наукових праць «Проблеми етномузикології» внесений до переліку наукових фахових видань України в галузі мистецтвознавства.

Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: CrossRef , Bielefeld Academic Search Engine, Citefactor , Google Schoolar, WorldCat

Періодичність видання : 1 раз на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Редакційний склад?

Посилання на електронний архів Вернадського

Посилання на сайт видання

ОСНОВНА КОНТАКТНА ОСОБА

Nelli Samikova

начальник науково-інформаційного відділу Центру музичної україністики

НМАУ імені П. І. Чайковського

Email: journals.nmau@gmail.com

СУПРОВІД ТА ПІДТРИМКА

Nelli Samikova

Email: journals.nmau@gmail.com

УКРАЇНСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Науковий журнал присвячений актуальним питанням музикознавства, осмисленню закономірностей і тенденцій формування українського національного культурно-мистецького простору; дослідженням проблем розвитку вітчизняної музичної культури минулого і сучасного в теоретичній, історичній та практичній площинах; інтерпретаційним аспектам музичної творчості; особливостям інтеграції української музичної культури і мистецтва у європейський і світовий простір; окремим питанням зарубіжного та українського виконавства в контексті музикознавства. Видання адресоване мистецтвознавцям та широкому колу шанувальників музичного мистецтва.

ISSN 0130-5298 (print)

ISSN 2520-2510 (online)

Cвідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ, № 2991 від 11.03.1997 р.

Згідно з постановою ДАК МОН України від 29 грудня 2014 р. № 1528, науковий журнал «Українське музикознавство» внесений до переліку наукових фахових видань України в галузі мистецтвознавства.

Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: CrossRef , Bielefeld Academic Search Engine, Citefactor , Google Schoolar, WorldCat

Періодичність видання : 1 раз на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Редакційний склад?

Посилання на електронний архів Вернадського

Посилання на сайт видання

ОСНОВНА КОНТАКТНА ОСОБА

Nelli Samikova

начальник науково-інформаційного відділу Центру музичної україністики

НМАУ імені П. І. Чайковського

Email: journals.nmau@gmail.com

СУПРОВІД ТА ПІДТРИМКА

Nelli Samikova

Email: journals.nmau@gmail.com

ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Науковий журнал присвячений питанням музикології та культурології. Видання адресовано фахівцям у галузі музичного мистецтва та культурології, широкому колу музикантів-практиків, теоретикам, культурологам, педагогам та студентам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

ISSN: 2414-052X

Cвідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ, № 140-90-3061Р від 25. 05. 2008 р.

Згідно з постановою ДАК МОН України від 29 вересня 2014 року за № 1081 науковий журнал «Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського» внесений до переліку наукових фахових видань України в галузі мистецтвознавства та культурології.

Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: CrossRef , Bielefeld Academic Search Engine, Citefactor , Google Schoolar, WorldCat

Періодичність видання : щоквартально

Мова видання: українська, російська, англійська

Редакційний склад?

Посилання на електронний архів Вернадського

Посилання на сайт видання

ОСНОВНА КОНТАКТНА ОСОБА

Nelli Samikova

начальник науково-інформаційного відділу Центру музичної україністики

НМАУ імені П. І. Чайковського

Email: journals.nmau@gmail.com

СУПРОВІД ТА ПІДТРИМКА

Nelli Samikova

Email: journals.nmau@gmail.com