Головна » Наука » Центр музичної україністики

Центр музичної україністики

МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР МУЗИЧНОЇ УКРАЇНІСТИКИ

Згідно Постанови ради НМАУ в грудні 1995 року було утворено міжкафедральний координаційний центр з проблем розвитку української музичної культури, педагогіки та виховання (скорочено — Центр музичної україністики).

Його очолив І.Ф.Ляшенко — проректор, зав. кафедрою історії української музики Академії (він же — Академік-секретар відділення мистецтвознавства Академії мистецтв України). Від 1999 року роботу центру координує композитор, член-кореспондент Академії мистецтв України, лауреат Державної премії ім. Т.Г. Шевченка, зав. кафедрою історії української музики, професор М.М. Скорик.

Центр провадить курс на розробку, узагальнення та координацію стратегічних напрямків і програм музичної культури України. Його робота зорієнтована на духовно-моральне збагачення українського суспільства в галузі музичного мистецтва. Провідник стратегічної лінії Національної музичної академії України, ім. П.І.Чайковського, Центр, з одного боку, спрямовує свою діяльність на впровадження новітніх методологічних засад в професіональну музичну освіту, а, з іншого — координує науково-творчі зусилля фахівців, консолідує інтелектуальний потенціал як професорсько-викладацького складу НМАУ так і викладачів та науковців з інших навчальних закладів в Україні та за її межами, видатних діячів світової культури, представників української діаспори тощо.