Головна » Кафедра історії світової музики » НАУМОВА Олена Анатоліївна

НАУМОВА Олена Анатоліївна

кандидат мистецтвознавства, доцент, стипендіат Київського Вагнерівського товариства.

e-mail: elnaumova@ukr.net

WoS Researcher ID: F-2949-2018

ORCID: 0000-0003-4551-0891

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?pli=1&authuser=1&user=CfMQFsgAAAAJ

Закінчила історико-теоретичний факультет Національної музичної академії Україні у 2000 році (клас професора М. Р. Черкашиної-Губаренко), захистила кандидатську дисертацію «Містеріальний театр Ріхарда Вагнера: “Парсифаль” та його сакральна драматургія» (2006).

Коло наукових інтересів охоплює питання оперної культури в найширших її появах: від теорії та історії до проблем глобальної комунікації в сучасному світі. Пріоритетне значення для дослідниці має міждисциплінарний підхід до вивчення оперних творів. Олена Наумова є авторкою низки статей, що позначені філософсько-психологічним нахилом дослідження.

Олена Наумова є автором спеціальних курсів, розроблених для виконавських факультетів. Серед них: «Ріхард Вагнер та світова музична культура», «Західноєвропейська опера ХІХ століття у сучасному виконавському просторі», «Оперний театр ХХІ століття: теорія, практика, перспективи».

Під керівництвом Олени Наумової написано понад 80 наукових робіт, у тому числі іноземними студентами. Тематика досліджень охоплює найрізноманітніші проблеми музичного мистецтва: від маловідомих творів доби західноєвропейського Відродження до електронних опусів сучасних китайських композиторів. Ключовими орієнтирами в оцінюванні студентів є самостійність та критичність мислення. Окрема сфера діяльності викладача пов’язана із роботою з іноземними студентами. З 2006 року ведеться постійна робота по вдосконаленню навчальної програми з історії світової музичної культури. Теоретична база курсу щороку оновлюється та адаптується до особистісних характеристик студентів, широко залучаються візуальні матеріали та іншомовні інтернет-ресурси.

Основні публікації:

1. Сакральный аспект оперной драматургии «Парсифаля» Р.Вагнера. Вестник Российской академии музыки имени Гнесиных: Электронный научный журнал / Ред. Коллегия : Е. Садикова. Москва : РАМ имени Гнесиных, 2010. Выпуск № 2.
2. Символіка чоловічого –жіночого в Buhnenweihfestspiel Р. Вагнера «Парсифаль». Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського: зб. статей / Ред. колегія: В. І. Рожок, О. В. Антонюк, Н. О. Герасимова-Персидська та ін. Київ, 2009. № 3 (4). С. 43–51.
3. Интерпретация Евангельского сюжета в опере Александра Щетинского «Благовещение». Науковий вісник «Сучасний оперний театр і проблеми озерознавства»: Зб. статей /Ред. колегія: В. І. Рожок, М. Р. Черкашина-Губаренко та ін. Київ : Академія мистецтв України, НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2010. Вип. 89. С. 282–295.