РЕДЯ Валентина Яківна

доктор мистецтвознавства (2010), професор (2011), член Національної Спілки композиторів України. Професор кафедри історії світової музики, член Спеціалізованої Вченої Ради Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського та науково-аналітичної ради академії.

Професійну освіту здобула у Луганському музичному училищі (теоретичний відділ, клас М. Л. Воля), Київській державній консерваторії ім. П. І. Чайковського (історико-теоретичний факультет, клас О. С. Зінькевич). Закінчила аспірантуру Київської консерваторії, докторантуру НМАУ ім. П. І. Чайковського. Кандидатська дисертація «Оперні шукання І. Стравінського 1910–1920-х років: російська традиція та художні тенденції часу» (1987); докторська дисертація «Інтегративні процеси в російській музичній культурі кінця ХІХ – початку ХХ століть» (2010).

Професійна діяльність пов’язана з Чернігівським музичним училищем (1976–1980, викладач музично-теоретичних дисциплін), Донецьким музично-педагогічним інститутом (1980–1986, ст. викладач кафедри історії музики), Запорізькою обласною філармонією (1986–2000 – лектор-музикознавець, художній керівник філармонії). 1998–2002 – доцент кафедри управління персоналом Запорізької інженерної академії (авторський курс «Людина і культура»). У 2003–2015 рр. працювала у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (кафедра теорії, історії культури і музикознавства). Від 2004 – доцент, 2011 – професор кафедри історії музики етносів України та музичної критики НМАУ (нині – кафедри історії світової музики).

Сфера професійних інтересів В. Я. Реді – історія музики, музичне джерелознавство, музична критика, методика мистецької освіти. Брала участь у наукових форумах, конференціях, Інтернет-проєктах в Україні, країнах близького та далекого зарубіжжя (Бельгія, Швейцарія, Фінляндія, Росія, Білорусь). У 2012–2016 рр. – головний редактор фахового збірника наукових праць «Мистецтвознавчі записки». Заступник головного редактора фахового видання «Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського».

Авторка навчальних програм для спеціальності 17.00.03 (бакалавр, магістр), навчального посібника «Лекторський практикум музикознавця» (Київ, 2015), науково-методичних комплексів та методичних розробок, значної кількості музично-критичних публікацій, статей в енциклопедіях, буклетах, сценаріїв музичних радіо- та телепередач.

Викладає лекційні курси історії світової музики (розділ «Історія російської музичної культури»), спецкурс «Редагування музикознавчої літератури» (для студентів спеціальності «Музикознавство»), «Основи музичної критики» (індивідуальні заняття), авторський курс «Музика Срібного віку» (для студентів магістратури). Керує магістерськими роботами студентів ІТФ та виконавських факультетів.

Тематика дипломних робіт та дисертацій, захищених під керівництвом В. Я. Реді, дуже різноманітна: магістерські роботи «Шлягер в музиці: поняття та явище» (І. Шнур); «Музично-поетичний театр О. М. Вертинського» (Н. Кизя); «Федір Стравінський: творчий портрет в українському контексті» (О. Співаченко); «Бароковий спів як феномен вокальної культури: історія, традиції, проблеми інтерпретації» (К. Левицька) та ін.; канд. дисертації «Ідея трансцендентного в музиці Й. С. Баха та А. Г. Шнітке: образи, символи, парадокси» (І. Михайлова 2009); «Бандурне мистецтво Дніпропетровщини: від аматорства до академізму» (Т. Чернета, 2012); «Рок-культура як явище романтичної традиції» (Н. Ліва, 2012); «Рецепція музичного авангарду в соціокультурному просторі ХХ століття» (А. Приходько, 2016); «Жанроутворення у рок-мистецтві: міжвидові та внутрішньовидові взаємодії» (І. Палкіна, 2017); «Європейські жанрові традиції в українській органній музиці» (Д. Купіна, 2018); «Джаз як мистецтво діалогу» (Д. Теребун, 2019); «Алонімія в музиці: історія, теорія, методика дослідження» (К. Бабенко, 2020) та ін.

Основні публікації. Авторка двох монографій («Музыка в культурной композиции «серебряного века». Київ, 2006; «Есть тонкие, властительные связи…». Интегративные процессы в музыке Серебряного века. Київ, 2010) та понад 70 статей у наукових збірниках. Серед публікацій останніх років: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=mXQjw18AAAAJ «Тайна сия велика есть…» (феномен музикальності у мистецтві Срібного віку) // Наук. вісник НМАУ. Вип. 98. К., 2011; Неоромантическая тенденция в творчестве Анатолия Белошицкого (Concerto romantico для фортепиано с оркестром) // Традыциі і сучасны стан культуры і мастацтва. Мінск, 2014; Феномен перехідності в історії художньої культури // Festschrift. Кафедрі історії музики етносів України та музичної критики НМАУ ім. П. І. Чайковського. К., 2014; До проблеми гуманітаризації освіти, або Інтеграція освіти проти “образованщини” // Вища мистецька освіта як стратегічний інструмент збереження культурної ідентичності. Аспекти історичного музикознавства – VIII. Харків, 2016; «Пишу вірші на музику…» (до проблеми інтермедіальності у циклі «Нічні концерти» Миколи Бажана) // Наук. вісник НМАУ. Вип. 124. К., 2019; Музичні модуси творчого універсалізму Флоріана Юр’єва (пролегомени до розуміння феномену) // Часопис НМАУ ім. П. І. Чайковського 2020. №1(46); Учебный курс «История музыки» на современном этапе: приоритеты и интерпретации // Весці : научный журнал Белорусской гос. академии музыки. 2020. № 36.