АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024
Головна » Кафедра теорії та історії культури » СКОРИК Адріана Ярославівна

СКОРИК Адріана Ярославівна

Доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи

e-mail: adaskor@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4158-8352

WoS Researcher ID: AAD-9140-2021

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=mWesg8AAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1&sortby=pubdate

У 1987 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка (Національний університет імені Івана Франка). У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат мистецтвознавства на тему «Музичні програми регіонального телебачення в інформаційному просторі сучасності» (спеціальність 26.00.01- теорія та історія культури ,мистецтвознавство). У 2014 році завершила навчання в докторантурі НМАУ імені П.І.Чайковського , а 2015 році захистила докторську дисертацію на тему « Мистецтво телекомунікації в глобальному просторі медіакультури. Український дискурс» (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури, мистецтвознавство).

Наукові інтереси: культурологія; художньо-інформаційне середовище у мистецтвознавчо-культуроогічному аспекті; масмедіа в полі сучасних культурологічних досліджень.

Викладає курси: Мистецтво медіакультури у світовій художній культурі.

Основні публікації:

Монографії:

Скорик А. Я. Мистецтво телекомунікації як феномен сучасної медіакультури: український дискурс :монографія/ Адріана Скорик .- Львів: Видавець ФОП Тетюк Т.В., 2015.- 424 с.

Розділи у монографіях:

SKORYK ADRIANA. DISCURSIVE PRACTICES OF MEDIA CULTURE : CULTURAL ASPECT Culture and Art Panorama of Ukraine:collective monograph / I.Petrova, S.Vytkalov,etc.Lviv-Torun:Liha-Pres,2020. P.85-104 [164 p.] DOI https://doi.org/ 10.36059/978-966-397-186-5/85-104

Навчальні посібники:

Скорик А. Я. Масмедіа і культура України / Філософія культури: основні поняття, напрями, персоналії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. За заг. ред. М.О. Тимошенка. К.-Чернівці: Букрек, 2020. С.137-151.

Основні наукові статті:

1. Adriana Skoryk. Mass media as a reflection of socio-cultural transformations of society //National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald. 2017. Issue 4, pp. 37–41
http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/138717/135960
2. Adrianа Skoryk. Information environment: cultyrological dimension //National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, Kyiv. 2018. Issue 1, pp. 42–46
http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/159757/158999
3. Скорик А.Я. Масмедіа як віддзеркалення соціокультурних трансформацій суспільства .- Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва.- №4, 2017.- Київ-2017.- ISSN 2226-3209.- 299 с.- С. 37-42.
4. Скорик А.Я. Екранне мистецтво як комунікативний продукт.- Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури:( зб. наук. Праць; вип. ХХХIII).-К.:Міленіум, 2014. – ББК 87.6 Х 98. – 362 с. – 126-139.
5. Скорик А.Я. Телекомунікації як мистецтво у полі культур .-Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Випуск 32, – 2015 р. -ББК 72.4(4 Укр)+85.В-53.-247 с.-С.147-153.
6. Скорик А.Я. Соціокультурне буття медій: функціонування та зміни відтворення.- Часопис Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського , 2016, №4 (33).- ISSN 2414-052Х.- 155 с.-С. 115-125.
7. Скорик А.Я. Мистецтво телекомунікації у полі культурознавства: проблема меж.- Міжнародний вісник : культурологія, філософія, музикознавство.- Вип. II (9), 2017.- ISSN 2312-4679.- 295 c. – C. 9-15.
8. Скорик А.Я. Соціокультура і система інноваційних масмедійних трансформацій суспільства. Український контекст.- Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід».(21-24 листопада 2017 р.м.Відень, Австрія): Матеріали. У 2-х томах. Том I.- Дніпро – Відень, 2017 р.- 400 с.- С.158-164.
9. Скорик А. Екранне насилля у сучасному медійному контенті / А. Скорик. – Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2014. – №4. – С. 95–101.
10. Скорик А. Дискурс мас-медіа в системі сучасних досліджень культурологічного характеру / Адріана Ярославівна Скорик // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник ОНМА імені А. Нежданової [зб. наук. праць / гол. ред. О.В. Сокол]. – Одеса : Астропринт, 2014. – Вип. 19. – С. 61–72
11. Скорик А. Насилля і суб’єкт в сучасній аудіовізуальній культурі / Адріана Ярославівна Скорик // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник ОНМА імені А. Нежданової [зб. наук. праць / гол. ред. О.В. Сокол]. – Одеса : Астропринт, 2014. – Вип. 20. – С. 341–354.
12. Скорик А. Медіакультура як реальність медіасередовища / Адріана Скорик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2014. – №3. – С. 3–13.
13. Скорик А. Екранне мистецтво як комунікативний продукт / Адріана Скорик // Мистецтвознавчі записки. – К., 2014. – №26. – С. 58–66.
14. Скорик А. Знакова текстура екранного мистецтва / А. Я. Скорик // Культура і Сучасність : альманах. – К. : Міленіум, 2014. – №2. – С. 120–126.
15. Скорик А. Національно-художня образність у мас-медійному екранному контенті сучасності / А. Скорик // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць – К., 2014. – Вип. №26. – С. 183–191.
16. Скорик А. Екранне насилля у сучасному медійному контенті / А. Скорик // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2014. – №4. – С. 95–101.
17. Скорик А. Насилля і мас-медійний контент / Адріана Скорик // Культура і сучасність. Альманах. – К., 2014. – №1. – С. 61–67.
18. Скорик А. Інформаційна культура в сучасних глобалізаційних процесах / Адріана Скорик // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. – К., 2014. – Випуск ХХХІІ. – С. 120–127.
19. Скорик А. Смислові світи екранної культури / Адріана Скорик // Вісник державної академії кадрів культури і мистецтв : Щоквартальний науковий журнал. – К., 2014. – № 3. – С. 175–180.
20. Скорик А. Інформаційна сфера як чинник постіндустріального суспільства / А. Скорик // Вісник державної академії кадрів культури і мистецтв : Щоквартальний науковий журнал. – К., 2014. – № 1. – С. 68–75.
21. Скорик А. Телекомунікації та їх культурно-мистецькі блоки / Адріана Скорик // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : Щоквартальний науковий журнал. – К., 2013. – № 1 – С. 97–102.
22. Скорик А. Комунікаційні інновації мас-медійного суспільства у рефлексії зарубіжних культурологів / Адріана Скорик // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : Науковий журнал. – К., 2013. – № 2. – С. 117–128.
23. Скорик А. Мас-медійні параметри в сучасній українській музичній культурі / А. Скорик // Музикознавчі студії: інститут мистецтв східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. наук. праць. – Луцьк, 2013. – Вип. 12. – С. 121–133.
24. Скорик А. Мас-медійний дискурс в системі високих цінностей музичного мистецтва / Адріана Скорик // Музикознавчі студії: інститут мистецтв східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. наук. праць. – Луцьк, 2013. – Вип. 11. – С. 154–159.
25. Скорик А. Культурологічні форми сучасного мас-медійного простору / А. Скорик // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. ХХХ. – С. 117–125.
26. Скорик А. Соціокультурні особливості інформаційного простору України на межі ХХ-ХХІ ст. / Адріана Скорик // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського : зб. наук. праць. – Луцьк, 2012. – Вип. 10. – С. 278–291.
27. Скорик А. Культурологічні комунікації і суспільство / Адріана Скорик // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : Щоквартальний науковий журнал. – К., 2012. – №3. – С. 84–88.
28. Скорик А. Соціокультурний аналіз телеаудиторії і музичних потреб на сучасному етапі / Адріана Скорик // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство : зб. статей. – К., 2012. – Вип. 42. – С. 20–25.
29. Скорик А. Театр як уособлення масмедійного дискурсу / Адріана Скорик // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство : зб. статей. – К., 2012. – Вип. 41 – С. 36–42.
30. Скорик А. Соціокультурні аспекти розвитку радянського телебачення 60-их років ХХ ст. / А. Скорик // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. наукових праць. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – Вип. 9. – С. 294–312.
31. Скорик А. Інформаційне середовище України на межі ХХ–ХХІ століть / А Скорик // Мистецтвознавчі записки : зб. Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. – К., 2012. – Вип. 22. – С. 256–266.
32. Скорик А. Головні засади культурологічних програм в соціо-психологічному дискурсі сучасних ЗМІ / А. Скорик // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2011. – №3. – С. 75–79.
33. Скорик А. Про один з аспектів мас-медійного дискурсу в сучасній культурології / А Скорик // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство. – К., 2011. – Вип. 36. – С. 212–218.
34. Скорик А. Відродження духовної музики на львівському телебаченні (на прикладі телефільму «Симфонія-кантата Віктора Камінського на вірші Ігоря Калинця “Україна. Хресна дорога”») / Адріана Скорик // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – К., 2010. – Вип. 85 : Духовна культура України : традиції та сучасність. – С. 332–343.