АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024
Головна » Кафедра теорії та історії культури » ТИМОШЕНКО Максим Олегович

ТИМОШЕНКО Максим Олегович

Доктор філософії, професор, ректор НМАУ ім.. П. І. Чайковського

e-mail: M.Timoshenko@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0702-5484

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=DlKnX3IAAAAJ

У 1996 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва. У 2012 році отримав другу вищу освіту в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. У 2012 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат культурології на тему: «Міжнародні гуманітарні стратегії в сучасній Україні як системний культуротворчий феномен» (спеціальність спеціальність 26.00.01- теорія та історія культури). З 2013 доцент, з 2014 – професор в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. З 3 січня 2018 року – Проректор з міжнародних зв’язків Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. З 13 листопада 2018 року обіймає посаду ректора Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського.

Наукові інтереси: міжнародні стратегій в сфері культури та мистецтва, сучасна гуманітарна політика.

Викладає курси: Підготовка магістерської науково-дослідної роботи.

Монографії:

• Тимошенко М. О. Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології. Енциклопедія – К., 2014.
• Тимошенко М. О. Українська етнокультурологічна енциклопедія в 5-ти томах. Енциклопедія – К., 2013.

Навчальні посібники:

• Тимошенко М. О. Міжнародні гуманітарні стратегії: теорія і практика : підручник. – К. : НАКККіМ, 2015. 160 с. ISBN 978-966-452-202-8
• Філософія культури: основні поняття, напрями, персоналії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /Андрущенко Т. І., Антонюк О. В., Беспалий В. А., Бровко М. М., Федоренко О. М. та ін..; за заг. Ред.. проф.. М. О. Тимошенка. К.- Чернівці: Букрек, 2020. 624с. іл.. ISBN 978-617-7770-86-1

Основні наукові статті:

• Людина-митець як суб’єкт культурної розбудови України. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. :Міленіум, 2015. № 1. C. 66-70.
• Моделі конструювання біографії в контексті неокласичного дискурсу. Часопис НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2020. № 4 (49). С. 8-20. ISSN 2414-052X
• Діалог культур як семіотичне явище в культурології. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: [зб. наук. праць; вип. ХХХI]. – К.: Міленіум, 2014. – C. 51-58.
• До питання про національно-стильові чинники в культурно-мистецькому просторі. Культура і Сучасність : альманах. – К. :Міленіум, 2014. – № 1. – C. 77-82.
• Персоніфікація як спосіб усвідомлення та презентації ціннісного культурно-мистецького досвіду. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. :Міленіум, 2014. – № 2. – C. 71-76.
• Культуротворча місія міжнародних заходів (на прикладі культурно-мистецької ініціативи «Дні України»). Українська культура :минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць : наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 20. / за ред. проф. В. Г.Виткалова. – Рівне : РДГУ, 2014. – – С. 80-85.
• Персоніфікація композиторської творчості як спосіб усвідомлення та презентації ціннісного культурного досвіду. Культура і сучасність. – К. :Міленіум, 2013. – №1 – С. 99-104.
• Катарсичні виміри сучасної людини та образ “людини світу”. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. :Міленіум, 2013. – № 1 – С. 82-86.
• Гуманітарний досвід культури як предмет системо логічного вивчення. Культура і сучасність. – К. :Міленіум, 2012. – № 1. – С. 78-83
• Пам’ять серця. Родина Тимошенків. К., 2012. – С. 172–189.
• Семантичні виміри сучасної української культури: дискурсивний аспект. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – К. :Міленіум, 2012. – Вип. 28. – С. 57–64.
• Естетичні критерії виявлення поетики та семантики культури. Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка. – Збірник наукових праць : [За заг. ред. В. Л. Філіппова]. – Луганськ :Вид-во ЛДІКМ, 2011. – Вип. 20. – С. 331–341.