Головна » Кафедра історії світової музики » ЗІНЬКЕВИЧ Олена Сергіївна

ЗІНЬКЕВИЧ Олена Сергіївна

(нар. 9.11.1940), доктор мистецтвознавства, професор, Член-кореспондент Національної Академії мистецтв України

Освіта: Київ, загальноосвітня школа № 57 .

Музична освіта: київська музична школа №3, муз училище ім Гліера (1958-1961, теоретичний відділ), Київська консерваторія ім. П.І.Чайковського (1961-1966, ІТФ: гармонія – Ф.І.Аерова, фп – І.С.Царевич, фах – О.І.Малозьомова, клас органу факультативно – О.М.Петросянц); аспірантура при Київській консерваторії (1966-1970.).

1970 -захист кандидатської дисертації («Трагедії Шекспіра в музиці драматичного театру» наук. керівники – професори М.С.Друскін, О.Я.Шреєр-Ткаченко). 1986 – захист докторської дисертації “Українська симфонія в світлі діалектики традиції і новаторства (1970-80-ті рр.)”.

Викладацька діяльність – паралельно з навчанням: ДМШ №2 (1959-63, викладач сольфеджіо), музична десятирічка ім. Лисенка (викл. гармонії, 1963-64, ), педінститут (викл. історії музики, 1968-69). Навчаючись в аспірантурі читала курс історії музики на виконавських факультетах консерваторії. З лютого 1970 – викладач кафедри історії музики Київської консерваторії, З 1975 – ст.викладач, з 1976 на посаді доцента. З 1988 на посаді професора.

Розроблені курси: Історія російської музики; Методологія та методика музичної критики, Методологія історичного музикознавства, Музичний постмодерн, «Інноваційні тенденції в сучасному музикознавстві. Методологічні аспекти».

1989-2015 – завідувач кафедри історії музики етносів України та музичної критики. З 1.09.2015 –– професор кафедри історії світової музики НМАУ. Член спецради по захисту докторських дисертацій.

В 1993-1997 член Колегії Міністерства культури , 1998-2002 – член експертної комісії ВАК , перманентно – член Наглядових Рад Національних колективів України, журі державних премій та конкурсів тощо, голова ДЕК вузів України, Молдови, Росії; член комісій з атестації закладів культури. Є автором проектів та організатором міжнародних музикознавчих конференцій.

З 1974 – член Спілки композиторів України. Обиралася членом Правління Київської організації СКУ (1976-1980,1989-94)), членом Правління СКУ (з 1989 по сьогодні), Ревізійної комісії СКУ, секретарем Правління Спілки композиторів України (1990-94, 2015 – по сьогодні). За дорученням СКУ була громадським кореспондентом журналу «Советская музыка» (1980-1987).

З 2000 р. – член IMS (Міжнародного музикознавчого товариства).

Постійний учасник міжнародних наукових конференцій України та зарубіжжя (Австрія, Бельгія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Росія, Угорщина, Шотландія, Швейцарія, Фінляндія, Японія).

Учні: 36 випускників-музикознавців (серед них – В.Редя, О.Соломонова, Ю.Чекан, О.Дьячкова), керівник кандидатських (захищено 21 ) та докторських (захищено 3) дисертацій.

Публікації: монографії та авторські збірники (10 видань). Серед них – «Динаміка оновлення», «Симфонічні гіперболи», «Память об исчезающем времени», Mundus musicae, «Концерт и парк на крутояре…» Підручники, навчальні посібники (усі в співавторстві) – 7, у тому числі «Музична критика» (разом з Ю.Чеканом). Упорядкування та редагування наукових збірників – 18 (з них 7 – в співавторстві). Статті в наукових збірниках та фахових часописах- більше 250, з них 28 –німецькою та англійською мовами у видавництвах Зах.Європи (Лейпциг, Хемніц, Бонн, Цюріх, Амстердам, Вільнюс, Відень, Лондон). Статті в українських та зарубіжних енциклопедіях: MGG (“Musik in Geschichte und Gegenwart”), “The New Grove Dictionary, УРЕ, “Музична енциклопедія”, Енциклопедія сучасної України, Музыкальная энциклопедия, БСЭ. Критико-публіцистичні статті (більше 100) в періодиці України, та зарубіжжя: журнали «Музыкальная жизнь», “Музика”, “Сучасність”, “Критика”, “Дух і літера”, Collegium, Art-line, «Ранок», «Культура и жизнь» та ін.; газети “Голос України”, “Час-Time”, “Дзеркало тижня» та ін.

Відзнаки: Лауреат премії Мінвузу України за кращу наукову публікацію (1987) Лауреат журналу “Сучасність” (1999) Лауреат премії ім. М.В.Лисенка (2006); Золота медаль НАМУ (2011); медаль НАНУ «Золота фортуна» (2018).

Профілі у наукових базах даних:

Google Scholar /https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ryMlS48AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

ORCID / https://orcid.org/0000-0002-8080-6068
Researcher ID / https://publons.com/researcher/1921324/elena-zinkevych/

за монографію “Динаміка оновлення. Сучасна українська симфонія…” К.,1987);
за дослідження “Невідомі шістдесяті”);
Подяка Кабінету Міністрів України (2003)
Національної академії мистецтв України «За значні творчі досягення». Вручено 31.03.2011 на Загальних зборах НАМУ.
Подяка Київського міського голови за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. Х1.2015
Відзнака Міністерства культури України «За багаторічну плідну працю в галузі Культури. . Х1.2015.
Відзнака. від Національної Академії наук України – медаль «Народна шана українським науковцям» на честь сторіччя НАНУ (1918-2018).– Вручена 10.12.2018 у Великому конференц-залі Президії НАНУ.

Публікації:

Монографії, книги (9 видань). Серед останніх: “Симфонические гиперболы. О музыке Евгения Станковича». Друге видання – Ужгород, 2002., 208 с. «Концерт и парк на крутояре…» (Киев музыкальный Х1Х-начала ХХ ст.).Очерки.– К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2003, 309 с. «Память об исчезающем времени. Страницы музыкальной летописи». К., Нора-принт, 2005, 242 с. Mundus musicae. Тексты и контексты. К., Задруга, 2007, 616 с.

Підручники, посібники (в співавторстві) з історії музики та музичного виховання для вузів та загальноосвітніх шкіл (7 видань), у тому числі: Музична критика. Теорія та методика. Чернівці, 2007.История украинской музыки. М., Музыка, 1981; Історія української радянської музики. К., Музична Україна,1990; Слухання музики в 1-3 класах. К., Музична Україна, 1980; Слухання музики в 4-5 класах. К., Музична Україна,1984 та ін.

Упорядкування, редагування – 13 збірників.

Статті у наукових збірках та фахових часописах – більше 200.

Науково-організаційна робота;

Спецрада НМАУ ім. П.І. Чайковського (докторських дис.), Харківського державного університету мистецтв ім. І.П.Котляревського (канд. дис.). Член