Кафедра композиції, інструментовки та музично-інформаційних технологій

/Факультети/Факультет історико-теоретичний, композиторський та іноземних студентів/Кафедра композиції, інструментовки та музично-інформаційних технологій

Кафедра композиції, інструментовки та музично-інформаційних технологій спрямована на комплексну фахову підготовку професійних композиторів (спеціалізація «Композиція»), а також забезпечує навчання спеціальним предметам студентів інших спеціалізацій, зокрема, на диригентському та історико-теоретичному факультетах. Пріоритетним є напрямок діяльності кафедри, який передбачає індивідуальну творчу роботу викладачів і створення відповідних умов для фахового розвитку студентів-композиторів та асистентів-стажистів як творчих особистостей. Діяльність кафедри спрямована насамперед на творчість у так званих «високих жанрах» музичного мистецтва, що вимагає опанування високого рівня технічної та художньої складності. Заняття у класах з фаху – композиторської творчості – засновані на системі майстер-класів, творчих майстерень, де студенти отримують унікальні знання й непересічне творче спілкування з видатними майстрами сучасного українського композиторського мистецтва. Викладачі кафедри – провідні композитори країни, які мають величезний професійний досвід і неабиякий мистецький та суспільний авторитет, а їхня творча діяльність здобула широке визнання у світі. Кафедра композиції (нині – кафедра композиції, інструментовки та музично-інформаційних технологій) – одна з найстаріших та найавторитетніших кафедр НМАУ. За багатолітню історію композиторського факультету тут сформувалися та продовжують формуватися потужні творчі школи провідних професорів кафедри: Л. М. Ревуцького, Б. М. Лятошинського, А. Я. Штогаренка, М. В. Дремлюги, В. Д. Кирейка, І. Ф. Карабиця, Л. М. Колодуба, Г. І. Ляшенка, Ю. Я. Іщенка, Є. Ф. Станковича, М. М. Скорика, Л. В. Дичко, О. В. Костіна, А. О. Гаврилець, І. В. Щербакова та інших.

Починаючи з 60-х років ХХ ст. кафедрою проводиться плідна робота з підготовки студентів із різних країн світу, які прагнуть вивчати композиторський фах саме в НМАУ. За цей час факультет закінчило багато іноземців, які походять з Бразилії, Венесуели, В’єтнаму, Еквадору, Іраку, Ірану, Канади, Китаю, Лівану, Монголії, Сербії, Хорватії.

Педагоги кафедри та студенти, як автори музики, а також її виконавці, беруть активну участь у концертному житті Академії та у різноманітних (у т.ч. міжнародних) фестивалях і концертах сучасної музики поза її стінами. Викладачі-композитори часто є організаторами фестивалів, концертів, членами журі різноманітних музичних конкурсів та конкурсних комісій. Варто зазначити тісну співпрацю з Національною Спілкою композиторів України, адже зазвичай педагоги кафедри є її членами.

Важливим для кафедри є науковий (у т.ч. науково-методичний) напрям діяльності. Багато педагогів представляють кафедру на міжнародних наукових конференціях з доповідями на актуальні для сучасної музики теми. Викладачі, які є кандидатами мистецтвознавства, окрім читання традиційних фахових музично-теоретичних дисциплін, викладають предмети з теорії наукової роботи та успішно керують магістерськими науковими роботами. Про науковий потенціал та відповідну перспективу студентів кафедри свідчить також той факт, що останніми роками випускники-магістри композиторського факультету все частіше стають аспірантами музикознавчих кафедр, а також кафедри теорії та історії культури, та успішно захищають кандидатські дисертації.

Структура кафедри включає секцію музично-інформаційних технологій, яка забезпечує вивчення та написання студентами електронної та електроакустичної музики. Зусиллями її викладачів проводяться концерти електроакустичної музики (у т.ч. студентських творів, написаних у межах творчого навчального процесу), а також майстер-класи знаних зарубіжних митців.

Історія кафедри композиції, інструментовки та музично-інформаційних технологій пов’язана з іменами Р. М. Глієра, Б. М. Лятошинського, Л. М. Ревуцького, Г. П. Таранова, А. Я. Штогаренка. Випускниками кафедри в різні роки були відомі композитори: М. Дремлюга (проф. консерваторії 1946-1998 рр.), В. Кирейко (проф. консерваторії 1949-1988 рр.), П. Майборода, Г. Майборода, А. Філіпенко, І. Шамо, О. Балакаускас (Литва), О. Білаш, С. Бедусенко, В. Годзяцький, Л. Грабовський (викл. Київської консерваторії 1961-1963 рр., 1966-1968 рр.), В. Губа, Л. Дичко (нині професор НМАУ), В. Загорцев, В. Зубицький, В. Сильвестров, Ю. Іщенко (професор з 1964 р.), О. Канерштейн, І. Карабиць (професор у 1983-2002 рр.), О. Кива, О. Костін (нині професор НМАУ), Я. Лапинський (професор у 1980-1996 рр.), Г. Сасько, Є. Станкович (професор з 1988 р., завідувач кафедри з 1990 р.), В. Степурко, В. Філіпенко (був професором НМАУ), Ю. Шевченко, В. Шумейко, І. Щербаков (нині професор НМАУ, Голова Національної спілки композиторів України), О. Яковчук (нині доцент НМАУ), І. Алексійчук (нині доцент НМАУ), Д. Бобич (Хорватія), В. Гронський, М. Денисенко (була доцентом НМАУ), В. Журавицький (Україна – Німеччина), А. Загайкевич (нині доцент НМАУ), С. Зажитько, О. Ільницька (нині викладач НМАУ), М. Ковалінас (нині професор НМАУ), О. Козаренко (нині професор Львівської музичної академії), Б. Кривопуст (нині викладач НМАУ), С. Луньов (нині викладач НМАУ), С. Нешич (Сербія-Німеччина), С. Острова (викладач НМАУ), В. Польова, Б. Працюк (нині викладач НМАУ), Н. Рожко, А. Рощенко (був викладачем НМАУ), В. Рунчак (нині викладач НМАУ), І. Стецюк (нині професор НМАУ), Б. Стронько (нині доцент НМАУ), І. Тараненко (нині викладач НМАУ), В. Теличко, Хурі Утаф (Ліван), Чжу Чанлей (Китай), Д. Щириця (нині викладач НМАУ), Л. Юріна (нині доцент НМАУ); В. Антонюк, Д. Ареф’єв, О. Безбородько (нині доцент НМАУ), Є. Брага, В. Вишинський (нині доцент НМАУ), С. Вілка, О. Войтенко (нині викладач НМАУ), В. Кияниця, А. Корсун, М. Коломієць, А. Комлікова, Г. Кузіна-Рождественська, О. Ретинський, О. Сєрова, М. Шалигін, О. Шимко та інші.

Завідувач кафедри композиції, інструментовки та музично-інформаційних технологій – Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, академік Академії мистецтв України, професор Євген Федорович Станкович.

Члени кафедри:

– професори: Герой України, народний артист України, академік Академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства М. М. Скорик; народна артистка України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Академії мистецтв України Л. В. Дичко, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка О. В. Костін, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства Ю. Я. Іщенко, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Голова Національної спілки композиторів України, член-кореспондент Академії мистецтв України І. В. Щербаков; Заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Академії мистецтв України А. О. Гаврилець; Заслужений діяч мистецтв України І. О. Стецюк (завідувач секції музично-інформаційних технологій); Заслужений діяч мистецтв України С. О. Мамонов; Заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, член-кореспондент Академії мистецтв України О. В. Скрипник; кандидат мистецтвознавства М. А. Ковалінас;

– доценти: Заслужений діяч мистецтв України І. Б. Алексійчук, Заслужений діяч мистецтв України О. М. Яковчук, лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка А. Л. Загайкевич, кандидат мистецтвознавства О. І. Котляревська, кандидат мистецтвознавства Б. Ю. Стронько, Л. Є. Юріна;

– старші викладачі та викладачі: кандидат мистецтвознавства Д. О. Щириця, О. В. Ільницька, Б. Л. Кривопуст, С. І. Луньов, Є. В. Петриченко, Б. М. Працюк, І. І. Тараненко.

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

За освітнім ступенем «Бакалавр» – «Творчість (фах)», «Інструментознавство», «Інструментування», «Історія оркестрових стилів», «Читання партитур», «Гармонія», «Поліфонія», «Аналіз музичних творів», «Музично-теоретичні системи», «Основи науково-дослідної роботи», «Комп’ютерні технології в музиці», «Електронний синтез звуку», «Композиція, синтез та обробка звуку за допомогою комп’ютера», «Гармонія, інструментовка та імпровізація в джазі», «Основи хорового письма», «Хорове аранжування»;

За освітнім ступенем «Магістр» – «Підготовка магістерської творчої програми (фах)», «Підготовка магістерської наукової роботи», «Інструментування симфонічного твору та підготовка нотного матеріалу», «Інструментування», «Методологія науково-дослідної роботи», «Композиція, синтез та обробка звуку за допомогою комп’ютера», «Робота над електроакустичним твором», «Цифрова обробка звуку», «Основи електроакустичної композиції», «Кіномузика», «Практична педагогіка з композиції».

Науково-педагогічний склад кафедри

Необхідні для вступу сертифікати ЗНО

Контакти деканату

АДРЕСА
ТЕЛЕФОН, ФАКС