Головна » Наука » Спеціалізована вчена рада Д 26.005.01

Спеціалізована вчена рада Д 26.005.01

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 17.00.03 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

Відповідно до пункту 1 Наказу Міністерства освіти і науки України від 5 березня 2019 року № 358 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 5 березня 2019 року» у Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського утворена спеціалізована вчена рада Д 26.005.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» строком до 31 грудня 2020 року у складі:

1. Жаркова Валерія Борисівна – доктор мистецтвознавства, професор, голова ради
2. Черкашина-Губаренко Марина Романівна – доктор мистецтвознавства, професор, заступник голови ради
3. Волосатих Ольга Юріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, учений секретар
4. Гусарчук Тетяна Володимирівна – доктор мистецтвознавства, доцент
5. Довгалюк Ірина Сергіївна – доктор мистецтвознавства, доцент
6. Драч Ірина Степанівна – доктор мистецтвознавства, професор
7. Зінькевич Олена Сергіївна – доктор мистецтвознавства, професор
8. Качмарчик Володимир Петрович – доктор мистецтвознавства, професор
9. Копиця Маріанна Давидівна – доктор мистецтвознавства, професор
10. Москаленко Віктор Григорович – доктор мистецтвознавства, професор
11. Побережна Галина Іонівна – доктор мистецтвознавства, професор
12. Самойленко Олександра Іванівна – доктор мистецтвознавства, професор
13. Соломонова Ольга Борисівна – доктор мистецтвознавства, професор
14. Терещенко Алла Костянтинівна – доктор мистецтвознавства, професор
15. Тишко Сергій Віталійович – доктор мистецтвознавства, професор
16. Чекан Юрій Іванович – доктор мистецтвознавства, доцент
17. Шамаєва Кіра Іванівна – доктор мистецтвознавства, професор

Інформація про захисти

25 березня

Пшенічкіна Галина Миколаївна
«Географічні межі регіональних традицій музичного фольклору на території правобережної Черкащини (за наспівами обрядових циклів)» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Бабенко Катерина Сергіївна
«Алонімія в музиці: історія, теорія, методика дослідження» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

26 лютого

Павленко Андрій Михайлович
«Симфонії у творчості Франсуа-Жозефа Госсека: авторська версія жанру» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Яницький Тарас Йосипович
«Теоретичні засади художнього перекладення музичних творів для бандури» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

29 січня

Найдюк Олеся Миколаївна
«Трансформаційні процеси у жанрах музичної критики (за матеріалами української преси 1990–2005 років)» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Леонтьєв Сергій Анатолійович
«Композиторські технології в музичній практиці американського ігрового кінематографа» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

11 грудня

Вавшко Ірина Василівна
«Музична поетика рок-балади» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

27 листопада

Фізер Катерина Сергіївна
«Заголовок музичного твору та його функціонування в Новітній музиці (на прикладі творчості українських композиторів)» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Овдійчук Оксана Петрівна
«Творча спадщина Полікарпа Барановського в контексті проблем виконавства на струнно-смичкових інструментах» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

30 жовтня

Городецький Антон Вікторович
«Європейське альтове мистецтво першої половини ХХ століття: виконавська практика та композиторська творчість» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Харитонова Дарина Володимирівна
«Різновиди символіки в українській інструментальній сонаті ХХ століття» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

25 вересня

Сокачик Рената Миколаївна
«Оперна творчість Петера Етвеша в контексті розвитку угорської музики ХХ–ХХІ століть» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Синяк Любов Валеріївна
«Музичний театр Бйорнстьєрне Бйорнсона та Едварда Гріга: становлення і розвиток національних художніх традицій» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

27 червня

Щириця Дмитро Олексійович
«Творчість Едгара Вареза: взаємодія традиційного та креативного» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Дисертація Автореферат Відгук 1 Відгук 2

Онищенко Катерина Миколаївна
«Остинато у музиці ХХ століття: поняття, специфіка, функції» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Дисертація Автореферат Відгук 1 Відгук 2

19 грудня

Савайтан Ольга Георгіївна
«Фортепіанна творчість Макса Регера в контексті ідей мистецтва австро-німецького пізнього романтизму» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

Тугушева Наталія Валеріївна
«Концептосфера Четвертої камерної симфонії Євгена Станковича як результат музично-поетичної взаємодії» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

18 грудня

Іванніков Тимур Павлович
«Європейська гітарна музика ХХ століття: феноменологія творчості» дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

29 листопада

Гусарчук Тетяна Володимирівна
«Феномен творчої індивідуальності композитора в інтонаційній драматургії духовних творів (на матеріалі українського музичного мистецтва)» дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

28 листопада

Яцковська Анастасія Олександрівна
«Симфонії Ігоря Стравинського: від традиції до „творення жанру“» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

Купіна Дарина Дмитрівна
«Європейські жанрові традиції в українській органній музиці (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

31 жовтня

Манокіна Ганна Вікторівна
«Проблема циклізації у жанрі камерної кантати (на прикладі творів Єлени Фірсової)» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

Скворцова Наталя Миколаївна
«Специфіка жанрової репрезентації плачу у творчості композиторів другої половини XIX – початку XXI століть» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

26 вересня

Снітко Ярослава Олексіївна
«Камерно-інструментальна творчість Бенджаміна Бріттена: жанрово-стильові параметри» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

Повзун Людмила Іванівна
«Камерність як жанрово-стильова парадигма інструментально-ансамблевої творчості» дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

27 червня

Оганезова-Григоренко Ольга Вадимівна
«Автопоезіс артиста мюзиклу як творчий феномен та предмет музикознавчого дискурсу» дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

31 травня

Лі Цін
«Камерно-вокальна творчість Клода Дебюссі: принципи роботи з поетичним текстом» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

Шнур Іванна Володимирівна
«Пісенний шлягер як феномен популярної музики другої половини ХХ – початку ХХІ століть (на матеріалі радянської та пострадянської естради)» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

30 травня

Тимощенко Наталія Олександрівна
«Фагот в українській камерній музиці кінця ХХ – початку ХХІ століття: виконавські школи та композиторська творчість» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

Терентьєв Дмитро Дмитрович
«Мелодик-рок у музиці 80-х років ХХ сторіччя» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

28 березня

Різаєвa Ганна Євгенівна
«Опери Франсіса Пуленка: художній світ та проблема його цілісності» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

27 грудня

Хафізова Ганна Олександрівна
«Стильові особливості перетворення поезії Олександра Пушкіна у вокальних циклах» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

Су Юйчен
«Композиційно-драматургічні особливості програмних концертів для соліста з оркестром китайських традиційних інструментів» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

29 листопада

Пеліна Ганна Олександрівна
«Традиційна музична культура Мараморощини в аспекті етнокультурного пограниччя» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

Шурдак Марія Ігорівна
«Камерно-інструментальна творчість Дьордя Лігеті: взаємодія техніки композиції та формотворення» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

25 жовтня

Приходько Ольга Василівна
«Хорова музика a cappella другої половини ХХ – початку ХХІ століття: теоретичне осмислення і виконавські підходи» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

Менделенко Дарія Валентинівна
«Камерно-інструментальна музика Франсіса Пуленка: особливості часової організації» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

27 вересня

Кричинська Ольга Вікторівна
«Стильові аспекти розвитку європейської фортепіанної сюїти першої третини ХХ століття» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

Гомон Тетяна Василівна
«Ранній період творчості Бориса Лятошинського: наукова реконструкція за матеріалами невідомих і маловідомих джерел 1910-х років» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

21 червня

Вороніна Марія Олексіївна
«Особливості трактування євангельських сюжетів у французькій ораторії другої половини ХІХ ст. крізь призму історії жанру (“Дитинство Христа” Г.Берліоза та “Марія Магдалина” Ж.Массне)» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

Довгалюк Ірина Сергіївна
«Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції» дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

31 травня

Суда Євгенія Леонтіївна
«Західні впливи в музичному мистецтві Японії періоду Мейдзі (1868–1912)» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

Когут Тетяна Валеріївна
«Духовні твори Франсіса Пуленка: особливості прочитання сакральних текстів» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

29 березня

Забара Максим Володимирович
«“Лейпцизька традиція” у європейській музичній освіті середини ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі київської піаністичної школи)» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

25 січня

Сіренко Євгенія Ігорівна
«Жанровий простір скрипкової музики Євгена Станковича» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

Перепелиця Марина Юріївна
«Театральність у нетеатральних музичних жанрах творчості Кармелли Цепколенко» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

28 грудня

Моцар Олександра Вікторівна
«Ідеї театру абсурду у процесах оновлення музичного театру останньої третини ХХ – початку ХХІ століття» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

Колотиленко Микола Едуардович
«Пісенна творчість Ріхарда Штрауса: художній контекст, специфіка перетворення традицій» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

30 листопада

Комлікова Анастасія Вікторівна
«Українська рок-опера: традиції та аспекти розвитку» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

Яворський Денис Юрійович
«Етюд в жанровій системі романтичної фортепіанної мініатюри (на прикладі опусів Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Ліста)» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

26 жовтня

Гуркова Ольга Михайлівна
«Творчість І. Карабиця в контексті жанрово-стильових тенденцій в українській музиці останньої третини ХХ століття» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

Молибога Анастасія Вікторівна
«Жанрово-стильові моделі італійської комічної опери у ранній творчості Джоаккіно Россіні» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

28 вересня

Єргієв Іван Дмитрович
«Артистичний універсум музиканта-інструменталіста кінця ХХ – початку ХХІ століття» дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

29 червня

Сікорська Наталія Валеріївна
«Клавірна музика Бароко в редакціях другої половини XIX ст.: становлення історично інформованого виконавства» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

Посвалюк Костянтин Валерійович
«Творча діяльність Миколи Бердиєва у контексті розвитку виконавства на трубі в Україні (1940–1980-ті роки)» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

29 червня

Ракочі Вадим Олександрович
«Еволюція інструментального соло як відображення розвитку симфонічного оркестру кінця XVIII – початку ХХ століть» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

Гнатів Наталія Володимирівна
«Тематична організація інструментальних творів Пауля Гіндеміта» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук

27 квітня

Молчанова Тетяна Олегівна
«Мистецтво піаніста-концертмейстера: історичний і методологічний дискурс-аналіз» дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Відгук Відгук